fbpx

Posolstvo Márie Matky na apríl 2013

Milované deti  Svetla.

Tento mesiac k vám prichádzam ako Majster, ktorý vidí vaše snahy i utrpenia ktorými prechádzate. Chcem vás ubezpečiť, že všetko má svoj význam. Všetky lekcie pochopené i nepochopené. To, čomu nerozumiete sa vám otvorí ak  budete chcieť.

Slnovratom prišli nové vesmírne božské  energie, ktoré rozpúšťajú vaše nevedomie (rozumej nevedomosť). Pochopenie a prezrenie, ktoré príde vás odmení a dokážete tak pochopiť a opustiť to staré.

Položte si otázku.  Chcete to? Ste rozhodnutí?  Aké je vaše rozhodnutie? Je dôležité, aby ste si uvedomili, že z každého rozhodnutia plynú dôsledky. V tomto prípade sú to zmeny. A veľmi rýchle. Ak ste odhodlaný a pripravený, stačí požiadať.

Všetko ako by sa dalo povedať vidí vo vzduchu. Stačí sa natiahnuť a stiahnuť si to svoje.

  Ja Som Mária Matka.  Volám, vyzývam a nabádam vás moji milovaní, aby ste svoje srdce otvorili, nechali ho presvietiť mojou energiou milujúcej láskavosti a nechali ju do seba prúdiť. Predstavte si ju ako ružovú guľu, svetlo,  ktoré vás naplní, obíjme, obalí sa pomôže na vašej ceste nových rozhodnutí a prichádzajúcich zmien.

Buďte si vedomí toho, že sa v tejto dobe bude  čistiť  Matka Zem, aj vy. Sila, ktorú môžete získať vzájomným prepojením sa je veľká. Ste súčasťou jej srdca. Ste bytosti, ktorým vdýchla život. Ste jej súčasťou, tak ako aj Stvoriteľovou. Sme, ste vzájomne prepojení. Preto jej vyjadrite svoju lásku a vďaku tým, že vedome vložíte na ktorejkoľvek časti miesta kde žijete symbolicky niečo, čím ju obdarujete. Modlitbu, kamienok…je to na vás. Verte, že ona sa vám x krát násobne odmení.

Nech vás celý mesiac sprevádza láska a svetlo vo všetkých vašich každodenných činnostiach. Som neustále s vami a milujem vás.

Mária Matka.

prostredníctvom Janky Bálintovej 20.3.2013

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.