fbpx

Posolstvo lásky – Posolstvo Márie Matky z Lúrd na október 2013

Toto posolstvo na mesiac október píšem v Lurdoch, kde som bola na osobnej púti za seba, za rodinu, duše ktoré sú i blízke i vzdialené, za národ, Slovensko i celú Zem, aby sme v láske a mieri smerovali k budúcnosti v teraz a tu a  mi ako bytosti svetla sme o tom svedčili. Tieto chvíle naozaj v požehnanom tichu svojho srdca kde bytostne cítiť viac ako inde ženské energie lásky a bezpodmienečnej lásky Márie Matky, na brehu rieky Gávy, i mieste zjavení a uzdravení,  som prijala toto posolstvo:

Moje milované deti,

Prichádza k vám hojnosť. Hojnosť lásky, svetla. Pozrite na svoje srdiečka, ako sa v nich zapaľujú nové iskry a ohne novej sily, vášne. Táto energia, ktorá okrem mnohých iných kvalít lásky ktoré v živote poznáte či zažívate je hnacou.  Vedie vás po ceste, ktorá sleduje a smeruje v slobode k vašej životnú úlohe. Keď túto lásku v sebe nielen pochopíte, pocítite a necháte sa viesť jej čistým a jasným svetlom a vaše vnútro bude s tým rezonovať, rozvibrujete nielen seba, ale aj celý vesmír. Takú obrovskú silu máte. Len ju málo využívate, pretože si myslíte že vášeň je len fyzickým pocitom, pocitom tela. Aj vaše telo je rovnako dôležité, ale táto  rovina ktorá je prebudená do vyšších hladín či vibrácií následne získa odozvu z vesmíru a hojnosť, i zhmotňovanie prichádza. Žijete v energiách, ktoré veľmi rýchlym spôsobom urýchľujú ich tak obidvomi smermi. Pomáhajú vám meniť vás samotných. Sila lásky v jej najrôznejších kvalitách, farbách či frekvenciách zvuku s ktorými pracujete vás zjemňuje, zcitlivuje, presvetľuje.

Zavrite teraz oči a vnímajte, ako moja láska ktorú k vám vysielam prežiaruje celú vašu bytosť. Zamerajte sa na svoje srdce, ktoré táto láska objíma, miluje, otvára a žehná. Vnímajte, ako jednotlivé lúče prúdia do vás v diamantových odbleskoch vo farbách dúhy, ktoré ukladajú tí ktorí chcete  nové kódy svetla. Toto vám bude slúžiť na ukotvenie i pozdvihnutie vášho energetického poľa i energetického potenciálu. Vedzte, že sa všetko deje pre vaše najvyššie dobro. Nebojte sa! Radujte sa! Lebo radosťou je vaša duša naplnená. Spievajte a ďakujte.

Ja Som Mária Matka a hovorím k vám. Počúvajte hlas svojho srdca. Ukotvite sa a pozdvihnite svoje oči. Žiadna nádhera sveta vám nedá vašu vnútornú radosť i stabilitu, mier, harmóniou. Tú získate zmierením, odpustením, prepustením. Je čas. Je čas odložiť čo už nechcete. S láskou a vďačnosťou, pretože vám to prišlo do života na poučenie. Máte ale vždy slobodnú vôľu, vlastnú voľbu.

Ja Som tá, ktorá pozná aj život na zemi. Poznám zákutia ľudského srdca. Bolesť i radosť. Krutosť i odpustenie. Lásku i nenávisť. Ale i bezpodmienenčnú lásku, ktorá všetko rozpúšťa. Tak aj vy sa učte a túto formu lásky žite.

Tak ako voda tečie a odnáša, čistí čo stojí v ceste i čoho sa dotkne, vedzte že rovnako láska keď sa vás dotkne a vy sa dotknete láskou kohokoľvek a čohokoľvek má rovnakú silu. Konajte tak vždy v najvyššom akte lásky. Ja som vtedy s vami, pretože cítim vaše úmysly ktoré podporím ak to chcete.

Miesto kde som je ďaleko, ale zároveň blízko. Úplne na dosah. Vaša duša vie a cíti. Stačí myšlienka a v tom okamihu som tam. Som pri vás, aj keď priamo nevyslovíte moje meno, pretože moja Energia milujúcej láskavosti je neustále prítomná na celej Zemi. Len na to, aby mohla aktívne pôsobiť vyžaduje váš súhlas.

Prenášajte poznanie do svojho života, nech nevyjde nazmar. Ukazujte a hovorte druhým čo je pravda a sloboda. Ste slobodné bytosti, ktoré sa už nemusia báť. Prekonajte svoj strach i obmedzenia, ktoré vás zbytočne zväzujú. Uvoľnite sa a neste svetlo. Pretože ste svetlo. Žiarte a neste pochodeň lásky. Pretože láska uzdravuje na všetkých rovinách. Keď si uvedomíte, pochopíte obsah i hĺbku, silu lásky, pochopíte všetko. I seba.

Napriek všetkému sme prepojení energiou lásky v srdci, cez srdce, srdcom. Je to alfa i omega. Všetko ostatné sú len jemnejšie či hrubšie nuansy jej vysvetlenia. Žite srdcom, žite láskou. Lebo láska premáha tmu. Premáha strach. Viera vášho srdca, nie náboženstvo, je jej motorom. Uverte v seba, uverte v svetlo, uverte v lásku. Verte! Lebo tak sa vám stane. Je to princíp tvorenia, uzdravenia i hojnosti.

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 28.9.2013

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.