fbpx

Posilňuj silu vedomia lásky – Posolstvo Márie Matky na máj 2019

Milované deti svetla,

Tak, ako aj inokedy, aj teraz sa na vás láskyplne „usmievam“ a prajem len tie najkrajšie dni.

Tak, ako sa oteplieva vonku, nech aj vaše srdcia sa roztápajú a rozohrievajú do bezhraničnej lásky, ktorú potom šírte a rozdávajte všetkému a všetkým ktorí sú okolo vás.

V svete vo všeobecnosti  je veľmi málo lásky, preto je toľko nepokojov, násilností, vojen, konfliktov, bolesti. Ľudia nemajú a nepociťujú láskyplnosť jeden k druhému. Nemajú súcit nielen s druhými, ale ani sami so sebou. Konajú v slepej nenávisti, závisti, falošnej a smrtonosnej fanatickosti. To láska naozaj nie je. Preto sa vyhýbajte a neprijímajte takéto formy násilia.

Vy neste svetlo, láskou, ktorá má väčšiu silu ako všetko zlo. Ukotvujte si vo svojom vnútri mier, harmóniu, zmierenie. Len cez takéto kvality dokážete udržať rovnováhu. Uvedomte si ale, že každý človek, každá bytosť je zodpovedná sama za svoj život, za svoje konanie a skôr či neskôr to pochopí. Vy len v hlbokej pokore a láske neste pochodeň mieru napriek všetkému čo sa v svete na Matke Zemi deje.

Pomáhajte a vysielajte zo svojho srdca súcit tým, ktorí to potrebujú. Nie ľútosť, ale hlboký, jemný a zároveň silný súcit cez súcitnú lásku. Ani si neviete predstaviť jej dôležitosť a silu. Pritom stačí tak málo i veľa zároveň.

Milovaná bytosť, na ktorej strane života stojíš?

Čo robíš pre dobro a blaho života na Matke Zemi?

Odsudzuješ, posudzuješ, kritizuješ, alebo aj konáš a s pokojom a pravdou na perách prispievaš k riešeniu problémov? Maj vždy na pamäti, že násilím, zlobou, negativitou, agresiou nezmeníš a ani nepomôžeš nič zmeniť k dobrému. Zlo plodí zlo. Láska lásku. V jej rozličných podobách.

Podaj pomocnú ruku, pohlaď plačúce dieťa, či smutnú starenku. Konaj v mene lásky, tej lásky, ktorá je kľúčom k radosti, pokoju a šťastiu. Neposilňuj negatívne javy. Posilňuj vedome cez svoje vnútro silu vedomia lásky, to Kristovské vedomie, ktorým ste schopní meniť, transformovať a ukotvovať nové vedomie lásky na Matke Zemi.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou 29.4.2019

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom