fbpx

Škola  Márie  Matky

Vznikla na základe daru Energie milujúcej láskavosti /EML/, ktorý som dostala prostredníctvom Márie Matky. Tento dar  odovzdávam ďalej prostredníctvom  školy Márie Matky, ktorú som po nej nazvala.

       Nejde o kult Panny Márie v tradičnom poňatí kresťanskej cirkvi. Ona je nanebovzatý Majster s ďaleko vyšším a  oveľa väčším poslaním, zámerom pomoci ľuďom.

       Mária Matka je aj žena, ktorá  príkladom obetavej lásky otvorila svoje srdce, dala ľudstvu dar, aby mu umožnila ísť cestou nových možností, pochopenia , pomoci sebe aj druhým. Prišiel čas, keď sa tajomstvá odkrývajú a ľudia ich majú právo vedieť. Tak ako aj ostatné.

       Mária Matka nás volá na v túto dobu lásky k službe, ktorá nás vyzýva, aby sme napriek svojej krehkosti prejavovali silu v skutkoch, a nebáli sa prostredníctvom lásky a citlivosti prejavovať svoju slabosť.  Sme  súčasťou celku, nesúceho Božie svetlo, svetlo Stvoriteľa, do ktorého máme vedome nájsť cestu  s pomocou našich svetelných pomocníkov, Majstrov.  Svetlo, ktoré šírime zasiahne postupne stále viac a viac ľudí. Vznikne reťazová reakcia, ktorá rozvibruje ľudí a ľudstvo. Dôležitý je preto každý jeden človek , aby toto svetlo lásky šíril. Tak sa zmení vedomie ľudstva, planéty, vesmíru. Kto chce k tomu prispieť, musí začať od seba. Naša duša, Zem-Gaia, Boh nás volá. Každý sám za seba a zároveň všetci spolu. Ide o kolektívnu spoluprácu.

       Škola Márie Matky nie je len o odovzdaní a naučení sa pracovať s EML, ale je to  celý systém, myslenia, učenia a liečenia. Zároveň je to starý systém, ktorý je rozvinutý a prenesený do dnešnej doby. Teraz je obdobie, kedy ženy povstávajú a majú možnosť a musia pre záchranu ľudstva a planéty  zobudiť v sebe bohyne a taj aj pracovať a žiť. V jednote a láske s mužmi.

       EML je ružová diamantovo-dúhovo žiariaca energia, ktorá lieči, pomáha navracať zdravie, radosť, plodnosť, harmóniu do srdca i života. Milujúca láskavosť je o milujúcom srdci a bezpodmienečnej láske. Ona je nielen ochranná a dávajúca, ale aj prenášajúca informácie do kolektívneho vedomia ľudstva, ktoré lásku pocíti na inej kvalitatívnej úrovni. Preto ju treba posielať a dávať ďalej.  

       EML je nádherná energetická sila, ktorá odovzdáva do života jej nositeľa nový rozmer cítenia, videnia, vnímania. Je to rozmer - koncept neuhasínajúcej, nevyčerpateľnej a nepodmienečnej lásky, ktorá pomáha uzdravovať  na všetkých rovinách života i duše. Prostredníctvom nej si spomenieme, odhalíme svoje vnútri ukryté tajomstvá, naše tajné komnaty duše, ktorá len čaká na to, aby sa mohla o to podeliť. EML je kotva v rozbúrenom mori myšlienok. Pôsobí aj uzemňujú. V prenesenom význame ide o ukotvenie, upevnenie, skľudnenie niektorých aspektov života na ktoré pôsobí, alebo v ktorých je problém.

       Je to inteligentná energia, ktorá svojou silou presahuje akékoľvek iné energie. Nie že by bola im nadradená. Každá vesmírna energia má svoj význam, kvalitu, silu a účel. Ale pre dnešnú dobu je táto EML dôležitá, pretože obsahuje bezpodmienečnú lásku, ktorá je zložená zo súcitnej lásky, liečivej sily-preto lieči silou lásky, obetavej lásky, zhovievavej, hravej, ochrannej, pokornej, mierumilovnej, lásky milosti a odpúšťajúcej.  

Viac  Energia milujúcej láskavosti Márie Matky tu...

Symbol školy Márie Matky:

V kruhu je srdce, ktoré má lupene, kvet nežnosti a lásky žien k sebe, druhým. Trojuholník v ženskom princípe, ktorý zviera v svojich uhloch 3 hviezdy, ktoré vyžarujú svetlo. Ich konce sú vzájomne prepojené a vytvárajú jednotu. Vo vnútri je centrum všetkého v jednom bode, ktorý je počiatkom i koncom.

Táto škola má 3 stupne, 3 iniciácie v 9 lekciách.

Škola je postavená na :

 • budovaní lásky ženy k samej k sebe, ale aj k druhým, 
 • učení sa  liečiť, uzdravovať, pomáhať na tele, duchu i duši- v jednote,
 • pochopení svojho miesta vo svojom živote, živote druhých a v súvislostí so zemou, vesmírom,
 • práci so ženstvom, so ženskou  tvorivou energiou, ženskými energiami bohýň, ktorá sa ale netýka len žien,
 • získaní slobody a nezávislosti v slobode samej k seba i k druhým, pretože s druhými môžeme komunikovať rovnocenne len keď sme slobodný  mi, aj druhá strana. Vtedy dochádza k  naozajstnej výmene energie,  slov, myšlienok, činov.
 • Každá lekcia je zameraná na určitú kvalitu lásky a má svoju teoretickú, praktickú i zážitkovú časť.

I: stupeň

Práca s energiou EML, cítenie v srdci, rukách, tele, vnímanie, presúvanie,
Liečenie seba.

II.stupeň

Energetická práca  s EML na úrovni energetických tiel,
Odovzdávanie energie EML ,  liečenie druhých,  aj na diaľku.

III.stupeň

Prepojenie EML s Vesmírom, Matkou Zemou cez človeka v Jednote,
Práca pre Matku Zem, liečenie,
Tvorenie myšlienkou.
Budeme sa učiť pomocou EML a posvätného miesta v srdci tvoriť jednotu. EML vyšle do obalu energiu Stvoriteľovi do celého vesmíru, ktorú Matka Zem v svojom jadre zhmotní, zmaterializuje a aktivuje nový potenciál možností, ktoré cez nové dimenzie-jemnohmotné svety  presunie. Cez prepojenie Matky Zem a Otca Nebeského tvorí jednotu  3 v 1.

Každý jeden stupeň bude končiť iniciáciou Márie Matky a prepojením s jej EML k vám.  Ja som len kanál, nie tvorca energie.

Ďalšie témy  a aktivity školy Márie Matky:

 • Spoluzávislosť,
 • Sebaprijatie, sebaláska, sebaobraz,
 • Energetické čistenie čakier a ich harmonizácia, čakrové cvičenia,
 • Cvičenia na prepojenie sa s dušou,
 • Meditácie, zdieľanie,
 • Harmonizačné  cvičenia čchi-kung,
 • Čistenie, liečenie svojho vnútra, 
 • Práca so strachom,
 • Energetické nabíjanie vody.

Využijeme: 

 • Intuitívny tanec na sebaprecítenie,
 • Kreatívne techniky na vyrovnanie mozgových hemisfér,
 • Hudbu, mantry, piesne, afirmácie  na zjednotenie svojho vnútra s dušou, vesmírom.

Súčasťou sú:

Cvičenia na doma, práca na sebe, ktorých výsledok na ďalšej lekcii každý odprezenzuje.
Jedno ošetrenie Metamorfnou technikou v cene kurzovného mimo spoločného času v dohodnutom termíne, s možnosťou ďalších ošetrení. Viac čítaj Metamorfná technika
Návšteva energeticky silných miest Lurdských jaskýň v Bratislave ( Kalvária, Dúbravka), v Mariánke – s prameňom Márie Matky a Baziliky Narodenia Panny Márie.
       Aj keď v rámci tejto školy navštívime Lurdské jaskyne v Bratislave a okolí, ktoré sú spojené s chrámovými komplexmi, sú to  miesta kde jej vyžarované energie lásky sú silné a naše cítenie, vnímanie je väčšie aj vďaka tomu, že ľudia ktorí tieto miesta navštevujú vysielajú ku nej svoje modlitby, vďaky, prosby. Tieto energie vďaky a prosieb sa tam zhusťujú, zhmotňujú a jej blízkosť cítiť viac. Najsilnejšie miesto v okolí Bratislavy je v Mariánke, pretože je to posvätné miesto spojené s vodou, prameňom. Voda je ako energetický informačný nosič, či vodič . Je to zároveň na krásnych miestach, čo prispieva k harmónií duše aj tela. Tieto vychádzky  budú spojené s meditáciou na mieste, precítením hĺbky jej lásky a energie. Vyskúšame si prácu s energiami vonku a načerpáme energiu zo stromov.

Pôjdeme spolu cestou poznania, ktorou prijmeme dar lásky a svetla, s ktorým sa budeme deliť s druhými . Je to o ochote a chcení, túžbe a reálnom kroku k sebe a v sebe sa zmeniť, posunúť sa. Zároveň je to o vzájomnom spojení a pomoci pre Matku Zem s Matkou Zemou.

Škola Márie Matky je organizovaná v troch samostatných blokoch, z ktorého každý je rozložený do troch lekcií. Formou  víkendovou, alebo večernou.

V prípade, že sa nemôžete z vážneho dôvodu zúčastniť niektorej lekcie v stanovenom čase, možnosť dohodnúť sa na samostatnú výučbu podľa dohody za malý doplatok.

Jednotlivé stupne je možné absolvovať aj samostatne.

Absolvent Školy Márie Matky dostane certifikát o jej absolvovaní a iniciácií do III. stupňa Energie milujúcej láskavosti Márie Matky.

Účastník  ktorý absolvuje len prvú alebo druhú časť Školy Márie Matky dostane certifikát o absolvovaní  a I., alebo II. stupňa iniciácie do EML Márie Matky.

Týmto certifikátom absolventom Školy Márie Matky a ani ich účastníkom nevzniká oprávnenie učiť a naladzovať tretie osoby do tejto energie.

Bude otvorená podľa počtu záujemcov. Je pre ženy, ale aj mužov.

Tieto informácie podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek kopírovanie jej obsahu či časti cudzou osobou  bez súhlasu autora stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.

Svoj záujem prosím nahláste na tel.č. 0911756324, e-mailom: svetlozeny@gmail.com, alebo cez kontaktný formulár nižšie.