fbpx

Regresná terapia

Nehypnotická regresná terapia podľa metódy B.Jameisona (USA) a J.E. Sigdella (Slovinsko) predstavuje emočné uvoľnenie cez vrátenie do minulých životov.

       Duševné poranenia minulosti, ktoré my už nepoznáme(alebo nechceme o nich vedieť), nás neustále prenasledujú ako tiene a majú nad nami zvláštnu moc. Zapríčiňujú vzory a nechcené (podvedomé) reakcie. Ak ich spoznáme, stratia tieto vzory veľa svojej moci a potom sme schopní s nimi spojené pocity v našom podvedomom JA,(ktoré boli pochované) vyžiť, uvoľniť  ich a stávame sa voľnými.

       Regresná analýza:

       Duševne uvoľňujúci regresný zážitok môže viesť k vyriešeniu osobných problémov a tým môže byť rozhodujúcou pomocou napr. pri strachu, pri psychických blokádach, pri návykoch správania sa (pri osobných vzťahoch),  či poruchách správania sa, sústredenia ( najmä u detí),  pri rôznych ochoreniach, najmä chronických či opakujúcich sa, pri fóbiách,  závislostiach, negatívnych opakujúcich sa situáciách v živote, pri problémoch z pocitov viny, neschopnosti odpustiť, pri problémoch s vyrovnaním sa so smrťou niekoho blízkeho či smrteľnosťou ako takou, pri problémoch s autoritami, rodičmi, deťmi, atď., ale aj na spoznanie seba samého, svojich možností, schopností, sebarozvoj.

       Prečo?

       Problém sa analýzou sleduje k jeho pôvodu. Hľadá sa traumatický zážitok v niektorom z minulých životov, alebo i v detstve v tomto živote ( snáď už i v tele matky). Pekné zážitky nespôsobujú žiadne problémy!!!

       Ako to pomáha?

       Vlastne nám v tom pomáha vyžitie pocitov pri znovuprežití danej situácie. Vyžitie znamená nechať plynúť a uvoľňuje. Zadržiavanie, teda neprežitie týchto pocitov znamená ďalšie pokračovanie správacích návykov alebo vzorových reakcií.

       Ako je to možné?

       Podvedomá spomienka ( v podvedomom JA), alebo zabudnutá prapôvodná trauma sa cez podobný problém v dnešnej situácií postará o to, aby dnes aktivovala staré pocity a vedie k zodpovedajúcej nežiadúcej reakcii. Ak pocitové spomienky znovu prežijeme, je aktivácia určitým spôsobom vybitá a pôvodný zakódovaný program je zrušený. Pocity k ozajstnej príčine ( ktoré sú teraz vedomé) sa zrelatívnia a je tu možnosť ich dnes rozriešiť.

       Ako je to s pocitmi viny?

       Máme sklony svoje pocity viny niesť ďalej, aj keď sa už ich príčina dávno stratila. Toto je možné viesť k podvedomému samotrýzneniu. Regresná terapia tieto pocity nezosilí. Ale dá nám možnosť sa ich konečne zbaviť. Niekedy sú výčitky svedomia neopodstatnené ( iba si myslíme že sme vinní, alebo nám to niekto nahovoril). O to dôležitejšie je konečne si to uvedomiť.

       Ako prebieha terapia?

       Bez hypnózy znova  všetko prežívame ako určitý druh vedomého sna. Nechávame sa viesť svojim Vyšším Ja. Stretávame sa tu aj s našim vnútorným pomocníkom, ktorého tu treba považovať v prvom rade ako manifestáciu vlastného podvedomého JA. Pre niekoho môže byť aj duchovným pomocníkom. Koniec terapie vnímame ako očisťujúci svetelný zážitok („Sveteľný kúpeľ“).

       Takéto vrátenie sa do minulých životov podľa metódy Bryana Jameisona trvá cca  4-5 hodín. Zvyčajne postačuje len jedno vrátenie, avšak naša nás príliš často konfrontuje so situáciami, ktoré môžu vyvolať nové podvedomé spomienky a s nimi spojené nové nežiadúce vzorové reakcie. V takýchto prípadoch sa odporúča zopakovať regresnú terapiu.

       S touto technikou sa od roku 1968 previedlo viac ako 50 000 vrátení do minulých životov a skúsenosti ukazujú, že na rozdiel od terapii s použitím hypnózy, je úplne bez nebezpečenstva.

       Vhodné aj ako darček.

Na terapiu sa treba vopred objednať: Mgr. Jana Bálintová,  0911756324 , svetlozeny@gmail.com, alebo cez  kontaktný  formulár.