fbpx

Metamorfná technika

Pojem metamorfóza  znamená doslovne premena. Vzťahuje sa k životným vzorcom, ktoré majú byť zmenené, premenené.                      

      Metamorfná technika (MT) je príjemná, relaxačná, jemná a veľmi účinná metóda na uvoľnenie citových a emočných blokov, strachov, schém utvorených v období prenatálneho vývoja – počas tehotenstva, ktoré nevedome ovplyvňujú náš život. Takto vytvorené energetické bloky sa potom odrážajú v praktickom živote človeka na úrovni fyzických ochorení /pohybovým, tráviacim, dýchacím, hormonálnym... /, psychickej nerovnováhy, rôznych stresov, porúch správania.

     Je založená na princípe uvoľnenia energie vyživujúcej bloky vzniknutých z psychických stresov plodu i matky od počatia po narodenie, ktoré sa fixujú na reflexnú zónu chrbtice, chodidiel, rúk a hlavy. Bunky v našom tele v sebe uchovávajú všetky skúsenosti z nášho života vrátane prenatálneho. To čo môžeme MT transformovať je práve súhrn týchto spomienok. Uzdravujúcim zdrojom je tu životná energia prijímajúceho, vrodená inteligencia organizmu a jeho schopnosť regenerácie.

       Väčšinou si všímame skutočnosti, ktoré nás obklopujú a nevnímame to, čo sa deje vnútri v nás, preto zostáva veľa našich vnemov a pocitov v našom podvedomí. Ak sú konkrétne situácie z nášho života na tej istej frekvencii ako určitá uložená schéma v našom podvedomí /pozitívna či negatívna/ z obdobia prenatálneho života plodu počas tehotenstva, vznikajú energetické schémy - mentálne, emocionálne, fyzické a tie potom vedú k rôznym poruchám.

      Zdrojom ktorý pôsobí na celkové zlepšenie stavu je jeho vlastná životná vitálna sila, ktorá prostredníctvom dotykov terapeuta aplikujúceho MT rozpúta energie, ktoré boli zabrzdené v prenatálnom období, rozpúšťa staré schémy a aktivujú proces prirodzenej transformácie, ktorá pôsobí na všetky oblasti existencie. To má za následok uvoľňovanie hojivých procesov mysli, tela a ducha. Keď sa bloky rozpúšťajú, telo sa taktiež začína detoxikovať.

Pre koho je určená?

      MT je vhodná je pre všetkých, dospelých aj deti. Výborná je pre urovnanie hyperaktivity, porúch sebaovládania, autizmu, pre zdravotne postihnutých, pri menopauze, andropauze, pri ochoreniach chrbtice, kĺbov, zmyslových ochoreniach a iných, pre ľudí nachádzajúcich sa v náročných životných situáciách - choroba, rozvod, sťahovanie, úmrtie blízkej osoby. Je úspešná pri riešení zdravotných problémov aj veľmi starého pôvodu. Taktiež mení naše vzorce správania a zažité myšlienkové vzorce, ktoré sme zobrali za svoje a bránia nám napríklad v nadväzovaní vzťahov, v dosahovaní toho po čom túžime, brzdia nás v prejavovaní vlastných názorov, v presadzovaní sa v práci. U dospelého človeka na to nestačí jedna aplikácia, ale už po prvej väčšinou cíti úľavu. Záleží to od veku, stavu psychiky, ale aj tela.

       Doporučujem aj pre tehotné mamičky a zdravý vývoj ich dieťatka, pretože zabráni prenosu ich blokov, strachov a stresov  na ich nenarodené dieťatko. V priebehu tehotenstva sa vrátane tráum matky a rôznych výchovných schém ktoré ju formujú vytvára u človeka energia, ktorá je potom posilnená traumou dieťaťa z pôrodu, prerušením jeho spojenia s matkou a strachom, ktoré sa mu vtláčajú do bunkovej pamäte a premietajú do ďalšieho života v každej situácii.

       MT nie je postavená na liečenie špecifických symptómov, ale vytvára cestu k oslobodeniu od starých blokov, fyzických i psychických. Je to cesta rozvoja a rastu. Pomáha vziať svoj život do vlastných rúk.                                                             

        Má trvalý, hlboký a nenásilný účinok. Nemá žiadne vedľajšie účinky. Uvádza do rovnováhy energie v tele. Je to technika, ktorá pomáha dať nový impulz našej vlastnej životnej sile a ktorá nám pomáha čo najlepšie využiť náš potenciál.

Spôsob aplikácie

       Praktikovanie tejto metódy spočíva v jemných dotykoch reflexných bodov chrbtice na chodidlách, rukách a na hlave. Tieto body obsahujú pamäť celého obdobia tehotenstva  a zodpovedajú trom základným  funkciám.

Pohyb ( chodidlá ) - opierame sa nimi o zem, to je naša vnútorná vyrovnanosť, sú na nich uložené bloky, ktoré vznikli cez matku, resp, cez jej radosť, či skôr obavy, strach a tieto na nás preniesla.
Akcia ( ruky ) - komunikačný kanál, tvorba, prejav vo vzťahu k okoliu, sú na nich uložené naše povahové vlastnosti a to ako sa prejavujeme navonok
Myšlienka ( hlava ) – je sídlo našich myšlienok, myšlienkových pochodov a je našim spojením s nebom.

       Je optimálna pre záujemcov o vlastný rozvoj, pre tých, čo cítia potrebu zmeny. Pre všetkých, ktorým záleží na srdci pohoda a zdravie v rodine.       

Z histórie

       Zakladateľ MT je  britský naturopat a reflexológ Róbert St. John (1914-1996). Dospel k vedeckému poznaniu, že udalosti zažité počas tehotenstva, kedy sú založené základy novej a jedinečnej osobnosti ktorou sme každý z nás sú tie, ktoré ovplyvňujú náš spôsob bytia a jednania po narodení. Pokračovateľom je Gaston San-Pierre, kanaďan, ktorý spolupracoval s Róbertom St.Johnom a v 70.rokoch 20. storočia ju nazval metamorfnou technikou. Založil v roku 1983 The Metamorphic Association, ktorá sa v roku 1983 stala etickou organizáciou s cieľom podporovať povedomie o MT  prostredníctvom vzdelávania a inštruktážnych školení teórie a praxe tejto formy uzdravenia a osobného rozvoja. Gaston San-Piere zaradil do svojich kurzov aj vesmírne zákony a princípy, ktoré sú  neoddeliteľne prepojené s podstatou metamorfiky.

Podrobnejšie informácie o metamorfnej technike nájdete na: www.inspirala.cz

Ošetrenie dospelej osoby trvá 60 minút.
Deti v závislosti od veku 10 až 30 minút.
Vhodné aj ako darček.

       Na ošetrenie sa treba vopred objednať u Mgr. Janky Bálintovej na tel.č: 0911756324, alebo na e-mail: svetlozeny@gmail.com, alebo cez kontaktný  formulár.