fbpx

Otvorte sa náruči lásky – Posolstvo Márie Matky na jún 2016

Milované deti svetla,

Prichádzam vám v deň veľkej radosti a šťastia, pretože láska prší na vás ako kvapky dažďa či guľôčky energie slnka. Teším sa s vami v každom dni, v ktorom pozdvihujete svoje oči i srdcia hore, k Bohu, Stvoriteľovi.

Je čas, kedy vám môžem povedať, že ste mnohé zvládli vo svojich životoch a úspešne pokračujete ďalej.

Uvedomte si, že vy ste tvorcovia svojich životov a je na vás, čo a ako budete vo svojich životoch zažívať a mať. Mnohé je predurčené, ale mnohé môžete ovplyvniť. Najmä spôsob, intenzitu i následný dopad vašich rozhodnutí a konaní.

Uvedomte si, že vo vás je všetko. Všetko máte k dispozícií, pretože každá bytosť je akoby bunkou Stvoriteľa, ktorá všetko obsahuje. Preto múdro a s láskou nakladajte so svojim životom. So svojimi danosťami i darmi. 

V pokoji, harmónií a láske strážte svoje srdce. Chráňte a opatrujte svoje telo. V nekonečnom oceáne lásky kúpte svoju dušu, aby ste mohli napĺňať svoj život jej posolstvami. Šírte mier do vášho okolia i sveta, aby sa utíšili konflikty i boje. Aby rovnoprávnosť a rovnocennosť zavládla medzi národmi, ľuďmi i vo vás samých. Šírte posolstvo mieru všade kam pôjdete. Je to veľmi dôležité. Rozdávajte radosť a pohládzajte Matku Zem i všetky bytosti súcitnou láskou, ktorá lieči. Lieči, posilňuje a pozdvihuje.

Nech sa vaše srdce nebojí že zlyhá. Nezlyhá, ak mu to nedovolíte, ak sa pre to slobodne nerozhodnete. Srdce je vašim motorom života. Života vo svetle a láske. Je to váš poklad, ktorý dokáže vyžiariť tú najsilnejšiu energiu. Energiu lásky. Buďte si toho vedomí v každom okamihu, pretože tak dokážete potom správne myslieť, rozhodovať sa i konať. V láske. V bezpodmienečnej láske. V láske bez odsudzovania, hnevu, závisti, neodpustení či krívd. Láska uzdraví všetko ak jej to dobolíte. Vás i celu Matku  Zem. Vaše srdce dosiahne ešte  ďaleko ďalej. Do iných svetov, dimenzií, vesmírov. Preto ten kto vníma, cíti, má poznanie, ten vie.

Otvorte sa náruči lásky, ktorá vás povedie do hviezdnych výšin. A ja som pri tom s vami.

S nekonečnou láskou

Mária Matka.

Prostredníctvom Janky Bálintovej1.6.2016

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.