fbpx

Otvorte sa bráne večnosti, ktorá vás privedie naspäť domov – Posolstvo Márie Matky na november 2017

Milované deti svetla,

Prihováram sa k vám v čase kedy sú duše ľudských bytostí ktoré už nie sú medzi vami napriek tomu pri vás veľmi blízko.

Nemajte strach zo smrti, zomierania. Sú to vaše predsudky a strachy vyplývajúce z nepoznaného. Strachy plynúce zo strachov druhých ľudí. Keby ste tento strach nahradili láskou, bol by odchod ľudských bytostí naplnený svetlom, radosťou, pokojom z prechodu práve do „svetla“. Tým, že ste neustále zablokovaní neustálym strachom, naviazaní na hmotné veci ktorých sa neviete či nechcete vzdať, nevidíte, že ten kúsok cesty, ten prechod je pre vás požehnaním. Požehnaním pre odchádzajúce „duše“. Tým, že ich tu držíte svojim strachom, smútkom, nedovolíte im odísť v pokoji  tam kde oni potrebujú ísť. Áno, viem, je to veľmi  ťažké. Je to ale aj otázka viery, toho, že viete, veríte, že tá duša má svoju cestu, svoje pokračovanie, svoje dôležité úlohy. A keď ich budete  držať svojimi bôľmi a strachmi, bránite im na určitej úrovni pokračovať.

Preto ide o dve úrovne. Vyrovnať sa s vlastnou smrteľnosťou, zomieraním a smrťou a zomieraním a smrťou svojich blízkych.

Vy, bytosti tretej dimenzie máte zatiaľ svoje fyzické telá na rôzne obmedzenú dobu. Preto je prirodzené, že raz svoju fyzickú púť ukončíte. Je to proces pochopenia a prijatia. Je dôležité aby ste svoj život žili tak, v láske, odpustení a prijatí že každý deň prežitý na Matke Zemi je dar. Je to dar Stvoriteľa a Matky Zeme vám. Moji milovaní. Aby ste sa mohli mnohé veci naučiť, zažiť, pokročiť vo vývoji svojej duše, druhých obohatiť, pomôcť, poskytnúť to čo viete a chcete odovzdať. A po naplnení svojho života v pokoji odísť  do svetla. Je dôležité aj pomáhať druhým pri ich odchode s láskou, porozumením, oddanosťou a splnením ich prianí. Rešpektovaním ich rozhodnutí. V tomto prípade dať stranou svoje predstavy, očakávania, chcenia, strachy. Tak oslobodíte jednak seba a zároveň tiež im pomôžete pri uvoľnení pút k tomuto svetu.

Vedzte, že každý deň množstvo vecí púšťate, prepúšťate či odpúšťate, vzdávate sa niečoho. Každý deň zažívate v určitých veciach „straty“. Niekedy vás to viac či menej bolí, niekedy si to ani neuvedomujete. Na druhej strane zase získavate množstvo krásy, dobra, múdrosti, poznania z každodenných maličkostí, z prítomnosti svojich detí, rodiny, priateľov.

Vezte, že každá jedna myšlienka ktorú vyšlete, ktorú venujete komukoľvek či čomukoľvek, ale aj sebe, podľa jej zámeru, nasmerovanej energie, má svojho adresáta, svoj cieľ i naplnenie. Nestráca sa. Nič sa v konečnom dôsledku nestráca. Len mení a transformuje na inú úroveň. Hmotnú či nehmotnú.

Čo je ale hmota? Je to ilúzia, ktorú vidia vaše oči. Je to zhluk energii tak hustých, že ju môžete chytiť do rúk v podobe predmetov či vecí. Tak ako aj vaše telo. Všetko je energia, len v určitej hustote a zložení.

Preto je pre vás užitočné sa naučiť s ňou pracovať, cítiť ju, vnímať ju, môžete ju spoznávať, potom usmerňovať, meniť a tvoriť ju. Aj váš dych je veľmi silná energia, ktorú nádychom prijímate a výdychom vnášate do svojho okolia.

Milovaní, otvorte sa bráne večnosti, ktorá vás privedie naspäť domov. V láske, odovzdanosti a pokore.

A tak to je.

V nekonečnej láske.

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 31.10.2017

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.