fbpx

Otvorí sa vám raj vo svetle lásky – Posolstvo Márie Matky na október 2017

Milované deti svetla,

Prihováram sa k vám Ja, Mária Matka z tých najvyšších vibrácií lásky, aby ste pochopili, vy, deti Zeme i hviezd kým ste.

Každý ste prišiel z určitého priestoru na Matku Zem, do fyzického sveta a života s určitým poslaním, úlohou. Váš život je cesta, ktorú napĺňate, rozvíjate a posilňujete tým svoju dušu, ducha, Stvoriteľa. Vzájomným preľnutím a prelínaním obohacujete seba navzájom ale i celé ľudstvo, Vesmír, samých seba.

Všetko je so všetkým prepojené a previazané. Nič sa nedeje náhodou a zároveň nič nevychádza nazmar. Tak ako každá jedna myšlienka má energiu ktorá sa niekde prejavuje a každá jedna vaša bunka to vníma a reaguje, tak rovnako v určitých úrovniach ktoré si nedokážete mnohí predstaviť či uvedomiť svojimi možnosťami uvažovania, ovplyvňujete iné bytosti, či svety. Akokoľvek to pomenujete, je to iný svet z pohľadu očí. Toho viditeľného. Preto veľa vecí nechápete či vám nedávajú zmysel, nerozumiete prečo sa určité veci vo vašich životoch dejú či naopak nedejú.

Roztvorte preto svoje oči, aby ste dokázali prehliadnuť za závoj neviditeľného, nepoznaného.

Nech vaša myseľ uvoľní rozumové chápanie, vysvetľovanie, aby umožnila iný tok, prítok informácií z iných úrovní. To sa ale udeje len vtedy, keď v sebe otvoríte kanál. Kanál lásky, viery i dôvery. Keď otvoríte svoje srdce vibrácií najčistejšieho svetla. Keď prestanete posudzovať, odsudzovať, hodnotiť seba či druhých. Tak očistíte svoje naskladané, nahromadené a hlboko ukotvené vzorce myslenia a otvorí sa vám „raj“. Raj poznania a pravdy vo svetle lásky a lásky vo svetle pravdy. 

Ponorte sa do tohto svetla čo najhlbšie, pretože vám ukáže nielen to kým ste, čo všetko môžete dokázať, ale vašu cestu naprieč všetkými svetmi i životmi.

Vedzte a verte, že som vždy s vami, s láskou vás vediem, sprevádzam i nesiem keď to potrebujete a keď ma požiadate.

S vďakou prijímajte i proste o to čo potrebujete. V stvorenstve nie sú žiadne obmedzenia. Robíte si ich vy sami, ľudia, sami sebe. Chce to zmenu spôsobu života, myslenia, cítenia a následne konania.

Vyčistite si svoje vnútro a vaša bytosť ozdravie na všetkých rovinách. Vy ste tvorcom svojich myšlienok. Vy máte slobodnú vôľu a preto aj zodpovednosť. Na to nezabúdajte. Preto konajte tak vo svojom živote, aby ste prospievali nielen sebe, ale aj druhým a Matke Zemi. Aj tá vás miluje nekonečnou láskou ako Ja i ostatné bytosti svetla.

Vedzte že nikdy nie ste sami. Sme tak blízko ako váš dych. Ako vaše srdce.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 1.10.2017

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.