fbpx

Oslavujte a vchádzajte cez bránu lásky do svetla – Posolstvo Márie Matky na november 2016

Milované deti svetla,

Ďakujem vám za vaše svetielka, svetielka lásky ktoré v týchto dňoch vo vašich srdciach ešte viac horia. Je to obraz i metafora slávnostného obdobia ktorým teraz prechádzate.

Prechádzate a pritom spomínate, nezabúdate. Oslavujte a v úcte a vďake vysielajte myšlienky lásky, súcitu  svojim predkom. Sú to línie vašich otcov či matiek z ktorých ste sa zrodili do fyzického života. Duše mnohých potrebujú odpustenie, aby mohli „kráčať“ ďalej. Uvoľnite okovy bolestí, neodpustení, strát a pocitov vín nad kýmkoľvek kto vám zo života odišiel. Vedzte, že oni vedia prečo. Svojim svetlom ktoré pre nich zažnete, dajte im znamenie zmierenia sa v láske. Aj vy ozdraviete a pozdvihnete svojho ducha.

Celé toto obdobie je čas hlbokého ponorenia sa, skúmania, spojenia sa so samým sebou i predkami, i s Matkou Zemou, ktorá život dala a je miestom, domovom odpočinku. Všetko je kolobeh života z ktorého nie ste zatiaľ vyňatí.

Je to vami volená cesta duše.

Nastavte svoju tvár poznaniu, láske, o tom kto ste a prečo ste tu.

Máte možnosť pochopiť i prenastaviť svoje myslenie i svoje dávne vzorce generáciami vkódované do vašich buniek. Pochopením, očistením, odpustením a prepustením, vlejte novú energiu do vašich životov. Vráťte sa k dobrému čo vás má posilniť a prepustite čo vás brzdí. Nezaťažujte sa tým čím už nemáte. Vezmite svoju slobodu vo všetkých úrovniach do svojich rúk a vykročte v pokore, úcte, ale zároveň hrdo, pevne a s piesňou na perách vo viere vpred. Vyčistite zvukom svoje príbytky a modlitbou lásky svoje srdce. Nalaďte sa na tóny svojej duše a spievajte ich.

Vedzte, že máte podporu Stvoriteľ celého vesmíru. Teraz viac ako inokedy pred tým je veľké množstvo bytostí svetla pri vás všetkých na pomoc i podporu.

Hľadajte a nachádzajte. Oslavujte a vchádzajte cez bránu lásky do svetla. Svetla poznania, múdrosti, spravodlivosti a súcitu.

Ja som neustále pri vás.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 31.10.2016

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.