fbpx

Odtajnite svoju krásu láskou v láske – Posolstvo Márie Matky na december 2014

Milované deti svetla,

Poďte do mojej náruče a oddýchnite si. Ste preťažení. Preťažení neláskou. Tak ako vám láska dáva krídla, slobodu a hojnosť, tak neláska vás drží v zajatí strachu. Neláskou sa držíte v zajatí, obručiach, tme, tichu. Tichu,  v ktorom nič nie je. Kde nepočujete džavot detí, radosť slnečného dňa, smiech, šum stromov, trávy, kameňov, dych zvierat. Láska je život.

Láska je svetlo. Prehovára k vám v rôznych formách. Len ich viďte! Viďte srdcom i očami. Hľaďte očami lásky na seba, druhých, Zem. Tak strach nebude mať miesto a to tmavé sa rozžiari a zažiari v plnej kráse. Je to vaše ubolené srdce, ktoré volá po láske. Pohladení, poláskaní, odpustení.  Láska je vaša vnútorná podstata. Podstata duše i celého stvorenia. Len láska vo svetle a svetlo v láske. Odpustením prichádza uzdravenie na tele i duchu. Odpustením rozpustíte všetku bolesť a nahradíte láskou. Čo je viac? Nič. Láska je najväčší dar a najmocnejší nástroj ktorý existuje. A vy ho máte. Tak ho používajte. V jeho počiatočnej, stvoriteľskej forme. Tou je bezpodmienečná láska ku všetkému a všetkým.

Bez podmienok. BEZ PODMIENOK. B E Z   P O D M I E NO K.

Ste dokonalé bytosti, ktoré žijú v ilúzií nedokonalosti a malosti. Nie ste takí. Ste presne takí, akí máte byť. Ste každý jeden stvorený na obraz Stvoriteľa, Boha… Je On nedokonalý? Nie. Len je  v najrôznejších podobách a formách vo vás. Pochopte to a nebuďte nespokojní. Spoznávajte Jeho jednotlivé čiastočky a kvality vo vás. Máte ich v každej bunke svojho tela fyzického i nefyzického. Vo všetkom čo vás obklopuje a čím ste. Odtajnite svoju krásu láskou v láske. Potom pochopíte, odpustíte, prepustíte a prijmete seba samých v svojej podstate i života tu a teraz. Ste poslami svetla, ktoré je potrebné ďalej šíriťSvieťte ako sviece. Rovno, v pravde, pevne a slobodne. Svetlo nemožno zastaviť. Iba strachom. Ale láskou keď ho prežiarite, rozplynie sa. Vždy na to pamätajte. Strach nemôže nikdy zvíťaziť nad svetlom a láskou. Strach je iba temnota, ktorá zviera váš život v neláske. Akonáhle to pochopíte a prijmete za svoje, pochopíte čo je svetlo a tak nad nim zvíťazíte. Nie bojom, ale bezpodmienečnou láskou, ktorou ho obalíte. Tak aj konajte, aby ste sviecu svojho života mali zapálenú láskou.

Ja som vždy pri vás a pomáham tak svetlo lásky udržiavať vo vašich srdciach.  Pokiaľ to chcete aj vy. Sloboda a slobodná vôľa je vaše výsostné právo, ktoré je neodnímuteľné. Vy sa rozhodujete. Rozhodujete sa pre svetlo či tmu. Lásku či strach. Život či smrť. Smrť v tme či život v láske. Všetko ostatné sú len ich ďalšie odtiene, varianty, možnosti. Aj keď si poviete- jasne že život v láske. Váš život o tom ale nesvedčí. Bojíte sa a máte strach. Zažívate bolesti, traumy, ublíženia. Je to pre vás náročné. Ale len dovtedy, kým si neuvedomíte, čo to vlastne žijete. Prezrite! Naberte do svojho srdca toľko svetla a lásky, že tento strachový obal a tmu ju rozpustí.Nezmiznú vaše denno-denné „problémy“, zážitky, skúsenosti, lekcie, ale budú mať úplne iné poslanie či výzvy pre vás. Áno poslanie. Pretože sú to v podstate upozornenia, ktoré vo vás vyvolávajú určité pocity, s ktorými máte pracovať. A to ako s nimi pracujete, akým spôsobom  ich čistíte či spracovávate,  je veľmi veľmi dôležité k tomu, aký je výsledok. Vždy je možnosť zmeniť naladenie novým poznaním. A v tom vám s nekonečnou, bezhraničnou  a bezpodmienenčnou láskou v láske rada pomôžem.

Ste bytosti svetla a lásky. Tak aj žite a tak aj konajte. A tak to je.

Mária Matka.

Prostredníctvom Janky Bálintovej 27.11.2014

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.