fbpx

Odkryte závoj tmy a viďte svetlo – Posolstvo Márie Matky na marec 2017

Milované deti svetla,

Prichádza jar a s ňou nové začiatky. Začiatky rôznych procesov, na rôznych úrovniach.

Mnohí už badáte, že sa staré programy rúcajú, že nefunguje všetko tak ako pred tým, ale inak, po novom. Jarnou rovnodennosťou sa mnohé ešte urýchli a ukáže. Preto ešte do vtedy pracujte na tom, aby sa čo najviac z vás uvoľnilo. Nedržte to, čo vám už neslúži na dobré. U každého je to niečo iné. Uchýľte sa do komôrky svojho srdca v úprimnosti, láske a súcite k sebe si to pomenujte. Je to veľmi dôležité, aby ste vedeli naozaj v pravde čo to pre vás konkrétne znamená. Nebojte sa, ale s odvahou sa pozrite na seba. Nie je to nič zlé. Ste to vy, si to ty, bytosť lásky z ktorej si zrodená/ný.

Došli ste do určitej etapy na konci ktorej vás čaká zmena. Ak ju prijmete, budete pokračovať v ďalšej časti špirály nahor. Ak nie, stále máte šancu a príde iný čas, pre vás individuálne vhodný.

Odkryte závoj tmy a viďte svetlo. Bez tmy by ste ale svetlo neuvideli. Preto nezatracujte nič. Ani tmu v ktorej nevidíte svetlo, ani svetlo v ktorej nevidíte tmu. Všetko je súčasťou celku. A celok tvorí Jednotu. Jednotu bytia v láske. A kto prebýva v láske, láskou sa rozhoduje, láskou aj žije. Preto žite v láske srdca.

Nič neoddeľujte, nič nevydeľujte, ale spájajte. V múdrosti a poznaní pravdy. Nežite v ilúziách. Nestavajte si virtuálne plány ktoré vytvárajú virtuálne očakávania. Keď vkladáte rozum, svoje možné očakávania z toho plynúce, vytvárate v sebe bludný kruh. Tento kruh vytvorí strach a sklamanie. Vedzte, že nesklamávate druhých, ale seba. To čo druhých tzv. “sklamáva“ sú zase ich nenaplnené očakávania. A tak to ide zase len do bludného kruhu. Vystúpte z bludných kruhov falošných ilúzií a očakávaní, pretože tie vám šťastie a pokoj neprinesú. A vy máte svoj život žiť práve v radosti a pokoji. Premietnite si svoj život, svoje úspechy i tzv. neúspechy. Pomenujte  svoje role v nich. Poučte sa z toho a pokračujte v novej kvalite, úrovni. Nová kvalita spočíva v tom, že cez poznanie, poučenie a rozhodnutie sa v slobode vykročíte do ďalšieho dňa v nádeji, naplnení  láskou, odpustením, súcitom i radosťou.

Nech každý deň i nádych v ňom je plný všetkých týchto kvalít.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 28.2.2017

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.