fbpx

Obnovte svoju silu – Posolstvo Márie Matky na jún 2020

Milované deti svetla,

Prihováram sa k vám v čase pribúdajúceho svetla, slnka, dňa i luny.

U mnohých z vás je to čas veľmi vyhrotený, čas neistoty i čas strachu.

Strachu o seba, blízkych či budúcnosť. Z ľudského pohľadu pochopiteľné, ale v tom je „ kúzlo toho iného“ vnímania, že nie ste len to čo vidíte, ale to, čím a čo je vaša podstata. To neviditeľné, energetické, duchovné. To je pre mnohé ľudské bytosti dnešnej doby neprebádaná, preto neuveriteľná, nereálna a neexistujúca rovina bytia.

Toto je ale aj čas nádeje. Kto uverí, verí a žije život v naplnení, ten „vie“. Cíti, vníma to „iné“. Tým sa vám prihovára vaša duša. To že žijete život v hmotnom, fyzickom  svete, život je výsada a dar. To že môžete zažívať a prežívať skúsenosti, ktoré k vám prichádzajú je výsada a dar. To že môžete každý deň otvoriť oči a vidieť slnko, nebo, zem a prípadne aj svojich blízkych, lebo ani tých všetci nemáte je výsada a dar. Čo v tom dare vnímate? Múdrosť Stvoriteľa, lásku Matky Zeme, či len nespokojnosť s danou životnou situáciou či celým životom?  Vždy bude kým žijete niečo čo bude potrebné riešiť. Je to pridaná hodnota pre zhodnocovanie a obohacovanie vášho života. Tým rastiete, múdriete, posúvate sa ďalej.

Preto obnovte svoju silu. Zoberte zodpovednosť za seba a za všetko ďakujte. Je to príležitosť na vyrovnanie a zmierenie. Aj prichádzajúci slnovrat je o vyrovnaní, zarovnaní energií a vašich zložiek života. Tak ako noc i deň, svetlo i tma. Ruka v ruke sa odovzdávajú a prelínajú jedna kvalita v druhej. Uvedomte si, že aj život sa tak prelína. Nebadane, bezprostredne a plynulo. Z narodenia do detstva, z detstva do dozrievania, dospelosti a potom do staroby. A každé obdobie má svoje kvality, prežité skúsenosti, úspechy i úskalia. A tak sa prelínate v čase ktorý žijete spolu s „večnosťou“ do ktorej sa vraciate.

Milovaní, súčasťou života je smiech i plač. Ale nech ten smiech, radosť , láska a sila vo vás mnohokrát prevýši smútok, plač i strach. Tou vierou v dobro, múdrosť a lásku Stvoriteľa, vlastnou prácou, pochopením poznaní a udržovaním svetla v sebe svoj život naplníte tvorivou energiou, ktorá vás povedie cestou lásky,  každého v jeho jedinečnom poslaní.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté v 5.6.2020 

Ilustračné foto, autor Jana Bálintová: vitrážové okno, Francúzsko

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.