fbpx

O mne

Som žena, dieťa Božie, stvorená z Lásky a Svetla. JA  SOM.

     Od detstva mi boli vkladané duchovné pravdy do vienka aj keď tradičným poňatím mojou milovanou matkou i rodinou. Vložila mi do srdca lásku,  vieru v dobro i silu viery v Boha, ktorá ma celý život sprevádza a pomáha. Naučila ma obetavosti, trpezlivosti, dôležitosti pomoci druhým, ale aj pokore. K hodnotám života, rodiny. Láske k umeniu i prírode, vnímaniu krásy. Spôsob života i myslenie rodiny, moje vnútorné prežitie a odovzdanie sa poslaniu ma nasmeroval k mojej profesii, životnému poslaniu pomáhať druhým, ktorí potrebujú v rôznych ťažkých životných situáciách či krízach pomoc, pretože si ju nedokážu zabezpečiť sami. Najprv ako sestra, neskôr ako sociálny pracovník - terapeut.

     Pracovala som v nemocnici pri lôžku i v ambulancii. V cirkvi i mimo nej. S deťmi i mládežou. 15 rokov so starými ľuďmi i zomierajúcimi,  s postihnutými deťmi i dospelými v zariadení. Učila som zdravé deti v škole láske k Bohu i učila hudbu, hru na klavír. Bola som nadriadenou i podriadenou. Riaditeľkou i za totalitného režimu robotníčkou. Vychovala som dve deti i o dve deti prišla. Teraz sa teším už aj z roli štvornásobnej babičky. Žila som v manželstve i sama. Zažila som lásku, opustenie i ja som opustila. Bývala v meste i na dedine. Pracovala na poli i chodila na večierky. Prežila vzostupy i pády,  choroby i uzdravenia. Všetko v dualite.

     V priebehu môjho života vplyvom mojich priateľov, rodiny, duchovných i životných učiteľov ktorí mi odkrývali poznanie a  pre mňa nové duchovné pravdy, pochopila som nové súvislosti a rozsah môjho života i  možnosti pomáhať. Vošli do môjho života anjeli, svetelné bytosti lásky. Učili a stále ma učia, vedú a sprevádzajú. Otvorila sa moja duša, srdce. Počas mnohých ciest s blízkymi dušami som získala množstvo zážitkov, skúseností i poznaní, ktoré mi napomohli rozvinúť ďalšie schopnosti. Láska k hudbe, prírode, Matke Zemi i tvorivosť, umenie, krása,  napĺňa moje srdce čo je zároveň aj terapeutický prostriedok ktorý využívam pre seba i druhých.

     Viem čo je strach, ľútosť, bolesť, odmietnutie, zrada, ublíženie, bezmocnosť, zúfalstvo, dezilúzia. Viem ale aj čo je radosť, láska, vášeň, harmónia , mier, šťastie, pokoj. Viem, že prácou na sebe, vnútornou zmenou ale v prvom rade pripustením si, ochotou niečo zmeniť a hlbokým vnorením sa do svojho vnútra, srdca a vnútorným prežitím, sebaprijatím a odpustením samému sebe a druhým  môže zmena nastať. Viem, že to môže dosiahnuť každý. U mňa skutočné uzdravenie prišlo za cenu prebudovania takmer všetkého čo som kedy počula o Bohu, o sebe, o iných a o živote. Dualita vošla do Jednoty. Jednoty v láske,  ktorá spája všetkých so všetkým Tu a Teraz.

    Za všetky tieto nádherné skúsenosti ďakujem. Boli ako jednotlivé diely mozaiky, ktoré do seba  zapadli a z ktorých čerpám  v každodennom živote. Naučili ma vážiť si všetky dary, všetko čo v živote mám, čo som dostala a kam som sa dostala.

     Prišiel čas, kedy s pokorou a vďačnosťou ponúkam vám svoju pomoc, svoje skúsenosti i svoju tvorbu aj inou formou. Som žena, vo všetkých jej osobitostiach, ktorá pochopila, našla seba, svoju silu, svoje miesto v živote, svoje poslanie, svoju cestu.  Rada ju pomôžem hľadať, nájsť a uzdraviť sa aj Vám. Nájsť svoje svetlo z ktorého sa budete tešiť, prospievať i rásť.

V láske

Mgr. Janka Bálintová

 „Etika úcty k životu si žiada, aby sme vždy nejako a niečím boli         ľuďmi pre ľudí."                                                                                                                                                                                                           Albert  Schweitzer