fbpx

Novoročné prianie 2022 piesňou Svetlo a Tma

Milí priatelia,

prajem vám šťastný nový rok 2022, aby ste ho mali naplnený zdravím, hojnosťou, harmóniou a prežívali ho vo vďačnosti, dôvere, vzájomnej úcte, porozumení, radosti a láske.

Túto pieseň prijmite ako moje vyznanie, vyjadrenie vnútra, srdca, duše, ktorou vás pozývam aj v tomto roku na pokračovanie v spoločnej Ceste Lásky, na ktorú sa veľmi teším.

Prajem vám aby poznanie, že spojenie svetla s tmou, ktoré sú v pohári lásky uvité vám ukázalo cestu, spôsob myslenia, rozhodovania i konania, lebo Láska je tá, čo vyhrá.

S láskou

Vaša Janka & Svetlo Ženy

Všetkým vám, ktorí ste spolu so mnou na vedomej ceste životom za poznaním, pravdou, svetlom, zlepšením života v rôznych oblastiach zo srdiečka ĎAKUJEM.

Pridajte sa do uzatvorenej facebookovej skupiny Svetlo Ženy s Jankou, kde nájdete bezpečný priestor na zdieľanie, inšpiráciu.