fbpx

Nesužujte sa bolesťou duše – Posolstvo Márie Matky na jún 2015

Milované deti svetla,

Prichádza nádherný mesiac plný krásy, plnosti a hojnosti. Zvolávame a zvolajte hurá!!! Preto nezatvárajte si tieto brány vlastným nepochopením. Nesužujte sa bolesťou duše. Pretože vaša duša je plná svetla. Pretože ste stvorení z lásky. Pretože ste láska. Len ľudské emócie, zážitky, prežívanie či lekcie dušu pozdvihujú či zahlcujú bolesťou. Uvedomte si, že všetko so všetkým súvisí. Tak ako v nebi tak i na zemi. Ako v malom, tak i vo veľkom. Ako vo vnútri, tak i navonok.

Doprajte si silu svojho poznania, objavujte a otvárajte jeho brány. Uvidíte, čo všetko sa vám ponúka práve v tomto čase. A čas letného slnovratu sa blíži. Je to čas vysoko vibračne naladených energií, ktoré vám môžu napomôcť práve na vašej ceste nového poznania i múdrosti. Venujte tomuto obdobiu čas. Prepojte sa so sebou, Matkou Zemou, Mnou či Stvoriteľom. Nechajte prúdiť cez seba energie lásky. Sú zároveň uzdravujúce, posilňujúce, očisťujúce i posväcujúce. Môžete pri tom zároveň odovzdať všetky vaše bolesti tela, duše či nelásky. Prijímajte hojný tok posvätnej a bezpodmienečnej lásky, ktorá sa vám ponúka. Milujte sa navzájom čistou láskou. Dávajte svetu to najlepšie zo seba pre najvyššie dobro všetkého a všetkých. Podeľte sa so svojimi možnosťami i schopnosťami. Tým sa bude rozlievať po Zemi láska, štedrosť, múdrosť, ochota, dobrota. A tá sa bude len násobiť každým kto sa pridá. A každému sa x násobne táto hojnosť vráti. Nebojte sa vykročiť vpred a otvoriť sa pre druhých. Každý máte čo ponúknuť. Vyjdite z ulity falošnej skromnosti. Pokora a láska sa snúbi s vnútornou silou pravdy.

Vedzte, že čas ktorý je vám darovaný týmto životom na Matke Zemi je vám na to, aby ste sa posunuli a postúpili vy i spoločne ako ľudstvo i Matka Zem vpred. Celý Vesmír je vám nápomocný a teší sa z vašich pokrokov. Pokračujte, neustávajte a vytrvajte. Napriek všetkému čím v životoch prechádzate. Preto nezabúdajte že vo všetkom, nad všetkým a za všetkým je láska. Tá prvotná, najzákladnejšia, najdôležitejšia a jedinečná stvoriteľská sila. Povzbudzujem vás v každom vašom kroku. Vysielam svoju bezhraničnú lásku ku každej bytosti na Matke Zemi i Matke Zemi. Ste milovaní neustále v každom okamihu vášho života. Preto nikdy nie ste v ničom sami. Vždy máte pomoc na dosah. Len verte, proste a ďakujte.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 29.5.2015

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.