fbpx

Nechajte sa unášať vlnami lásky – Posolstvo Márie Matky na júl 2019

Milované deti svetla,

Nech krása, poznanie a vnútorná sila vás poháňa, motivuje k tvoreniu, činom, práci vo viere, láske a nádeji.

Nech je v rovnováhe vaše myslenie, vyjadrovanie, rozhodovanie i konanie.

Tak ako dve cnosti- česť a odvaha tak aj sloboda a zodpovednosť sú neoddeliteľnou súčasťou života. Sloboda dáva silu sa rozhodnúť a rozhodovanie v zodpovednosti slobodu potvrdzuje.

Nemajte strach, pretože ten láme slobodu, umŕtvuje zodpovednosť a v takom prežívaní života, život sa stáva prázdnym. Prázdnym životom v ktorom je ľudská bytosť vláčaná neslobodou, manipuláciou a strachom ničí umenie stvorenstva, pretože život nenaplňujúci svoj potenciál je prázdny.

V slobode a zodpovednosti prinášajte na Matku Zem mier, pretože v slobode a zodpovednosti ukotvujete sily dobra, lásky, poznania a múdrosti. Pokora je toho nutnou súčasťou. Cez myslenie, rozum, cítenie a osobný prežitok stav bytia uchopte podstatu jednoty. Staňte sa samými sebou.

Koncentrujte sa cez svoje vedomie na seba samých, lebo tam nájdete podstatu svojho bytia, samého seba v jednote. Jednotu samého so sebou i Stvoriteľom.

Tak ako láskyplnosť nepotrebuje vysvetľovanie, lebo ju cítite, tak ako dobrotivosť a štedrosť je prejavom silného ducha, tak ako láska je najvyšším prejavom sily tvorenia a Stvoriteľa, tak aj vy vo vašich srdciach rozvíjajte tieto kvality. Láskyplnosťou prejavíte súcit, dobrotivosťou nehu, spolupatričnosť a štedrosťou konkrétnu pomoc, čin.

Nechajte sa unášať vlnami lásky tak ako bóje na morských vlnách. S ľahkosťou prijímajte svoju cestu životom, pretože je vaša. Cez lásku naplníte kalich svetla po okraj a budete jej mať vždy dostatok pre seba, druhých, celú Matku Zem, svet, vesmír, všehomír.

Uvedomte si milované deti, že každá bytosť je nástrojom pre prejav Stvoriteľa, toho božského v človeku, pretože ste stvorení z najvyššej lásky Stvoriteľa a zároveň On je súčasťou každej bytosti. To je dar.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou 30.6.2019 – Turecko

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.