fbpx

Nech z vás vyviera svetlo -Posolstvo Márie Matky na december 2017

Milované deti svetla,

Prichádza pre vás posledný mesiac v roku, ktorým sa mnohé uzatvára ale zároveň mnohé bude otvorené.

Prijímajte najmä v čase slávnosti slnovratu veľa vesmírnej energie, ktorá bude spôsobovať pokoj, harmóniu, rovnováhu. Preciťujte veľkú radosť. Radosť z toho, že žijete. Že žijete život práve tu a teraz. Ďakujte, že máte stále možnosť každodenne zažívať krásy skúšok, ktorá vám život prináša. Naozaj sa z toho tešte. Tešte sa zo samých seba.

Vytvárajte si hlboký vzťah k samým sebe. Pohrúžte sa do hĺbok svojho srdca a duše. Tento nadchádzajúci čas vám to práve umožní v zosilnenej miere.

Cíťte, chápte a napĺňajte svoje potreby. Rozvíjajte svoje dary a napĺňajte svoje poslanie. Nenechajte sa odradiť, znechutiť či zastaviť. Tma i strach sa bude veľmi snažiť vás zmiasť, zneistiť.

Vedzte že vy, každá jedna ľudská bytosť ste svetlo. Svetlo, ktoré žiari práve v tme. To si uvedomte a podľa toho konajte. V najhlbšej úcte, vďačnosti i pokore. Neuchyľujte sa do samoty, ale vyjdite so svojim svetlom, svojou láskou medzi ľudí a tam ho ukazujte.

Ste pracovníkmi a nositeľmi svetla. Nemáte sa čoho báť. Práve vy ste odvážni. Vás potrebujte tento svet, vaša krajina, mesto, rodina.

Nech svetlo vyviera z vás, z každého dychu, každého slova, pohľadu, myšlienky, rozhodnutia i skutku. Tak sa vám potom aj stane.

Prečo? Svetlo je energia lásky a láska keď prehovorí cez vás, cez svetlo, prepíše, akoby preprogramuje energiu strachu a ten prestane existovať. Vaša energia lásky zvíťazí. Len ju musíte najprv v sebe cítiť, aby mohla vyžarovať von.

Práve v čase, keď je u vás menej svetla, slnka je dôležité toto svetlo prebúdzať každý deň vo vás. Jednoduchou prosbou, poďakovaním, požehnaním.

Svetlo, láska je zároveň aj teplo. Je to oheň, ktorý zohrieva nielen vaše telo, ale aj dušu. Je to sila, živel, ktorý dodáva energiu života, životu.

Môžete sa s ním spájať aj cez plamienok sviečky, cez ktorý uvidíte jeho silu.

Žehnám vám milovaní a vedzte, že nekonečný plameň lásky k vám vysielam neustále.

Nech tento nastávajúci čas je pre vás časom hlbokého zamyslenia, zvnútornenia svojich pocitov, emócií, opustenia, prepustenie starého, aby ste mohli v svetle lásky zasiať nové semienko, ktoré vzklíči a bude vo vašich životoch postupne rásť.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 29.11.2017

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.