fbpx

Nech vaša viera svieti ako slnko ktoré prežiari tmu- Posolstvo Márie Matky na júl 2016

Milované deti svetla,

V dnešné dni ste mnohí konfrontovaní s emóciami svojich dávnych spomienok, udalostí či životov. Niektoré sú radostné, iné bolestné. Vaše dávne bolesti sa vyplavujú na povrch, pretože sa hlásia z vnútra vašej bytosti, duše. Dajte im priechod, prijmite ich, uvoľnite ich v láske a bezpodmienečnom odpustení  ich prepustite, aby už nemali dôvod vo vašom súčasnom živote sa prejavovať či zhmotňovať. Uvoľnite a následne uzavrite to, čo už nie je vašou súčasťou. A s láskou sa rozlúčte prostredníctvom poznania a pochopenia. Utvrďte sa v láskavom a súcitnom postoji  k sebe samému. Vytvorte a vyžarujte túto kvalitu lásky k sebe i druhým.

Rozbúrené je vnútro mnohých vás. Upokojte sa. Lásku zo svojho srdca nevytrhnite, ale opatrujte ju ako kvet, lebo je to kvet lásky. Nenechajte ju pošliapať a zavrieť v sebe.

Dovoľte si cítiť a prežívať emócie ktoré vami zmietajú. Žijete v dualite, ktorá tieto všetky emócie prináša. Len nepodľahnite falošným ilúziám, beznádeji, nehodnosti a nepotrebnosti. Ste bytosti svetla a lásky, z ktorých každá bytosť tu má svoje dôležité miesto. Miesto v tomto čase, priestore i dimenzii. Všetko čo prežívate je dôležité pre váš rozvoj, rozvoj schopností i poznania. Poznanie o tom kto ste a prečo ste tu. Poznajte to a spoznajte. Vy, duše prebudené a milované. Duše plné krásy. Posilňujte sa vierou, vzájomným pochopením i pomocou.

Radosť nech ovládne vaše srdcia. Súzvuk, harmónia, pokoj a mier nech zavládne vo vašej duši, bytosti. Tak spoločne vykročíte do výšin k Stvoriteľovi. Ste milovaní, chránení a obklopení svetlom.

Nech vaša viera svieti ako slnko ktoré prežiari tmu.

Nech vaše oči hľadia očami Stvoriteľa a pohládzajú tak každú bytosť v každú chvíľu.

Nech vaše ústa spievajú piesne chvály, vďaky.

A vaše uši počúvajú hlas Matky Zeme, Stvoriteľa i svojej duše.

Ste v objatí Matky Zeme, jej lone. Vráťte sa ku nej, spojte sa s ňou, prepojte svoje srdcia s jej a naplňte sa láskou, zdravím a pokojom.

Milovaní, posielam vám pozdrav z vysokých sfér, kde existuje len a len bezpodmienečná láska, kde bežné ľudské záležitosti nemajú v podstate žiadnu váhu ani význam. Je to dôležité pre vás ľudí, pre skúsenosti a rozvoj vašej duše, ducha. A nikdy nezlyháte. Je to len skúsenosť. Uvedomte si to. Nikdy. Nikdy. Riaďte sa srdcom, tým s čím súzniete, čo vám robí radosť, čím pomáhate druhým, čím oblažujete svoju dušu. To je dôležité. Žiť v súlade, harmónií, jednote. A jednotlivé skúsenosti posilňujú, znásobujú a obohacujú ako vás tak aj Stvoriteľa s ktorého ste povstali a ku ktorému sa navraciate.

Máte možnosť zakúsiť  skúsenosť, čo znamená láska na úrovni jej prežitia, precítenia. Nie niečo ako abstraktné, ale živé, plné sily, spontánnosti, krásy, jednoty s JA, s druhými, Stvoriteľom. To je cesta i cieľ.

Môžete žiť život oblažovaný vodou nekonečnej krásy, zdravia a lásky. Ako ho budete žiť je na vašej vôli i rozhodnutí.

Ja som stále pri vás a milujem za všetkých okolností vašich životov. Bez posudzovania či odsudzovania. Ste moje deti ktoré milujem bezpodmienečnou láskou.

A tak to je.

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 21.6.2016

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.