fbpx

Nech vám srdce plesá láskou – Posolstvo Márie Matky na január 2019

Milované deti svetla,

Tento rok ktorý prichádza je rokom s témou dôvery. Precíťte jej rôzne aspekty. Dôvera ku komu, čomu, akú máte k sebe, k rozhodnutiam, životu, poslaniu, prečo áno, či prečo nie atď. Dôvera je veľmi dôležitá. Zároveň nie je dôvera ako dôvera.

Vy, ľudské bytosti máte vo všeobecnosti strach dôverovať. Prejaviť dôveru, pretože ste boli po mnohé generácie rôznym spôsobom zneužívané, využívané, klamané, podvádzané, zavádzané. Neučili vás pravde, skôr polopravde alebo lži a to v mnohých oblastiach. Preto máte dosť silno zakódovanú nedôveru sami k sebe a preto ťažko dôverujete druhým. Mnohí ju skrývate za ilúziu, strach, neschopnosť samostatného nielen rozhodovania ale aj cítenia.

Pokiaľ odhalíte pravdu, odkryjete tmu a privediete svetlo do života. Prestanete sa báť a dôvera rozkvitne vo vašom srdci i živote. Je to vzájomne prepojené a previazané. Strach a dôvera. Preto nech vám srdce plesá láskou a naplňte ho po okraj.

Stojte neochvejne v pozícií  svetla ako tí, ktorí ho nesú ako pochodeň každodenne vpred bez ohľadu na okolnosti. Vy, ty, si ten najdôležitejší článok v celom tom zástupe. Nech je neochvejné tvoje srdce a neochvejná tvoja viera. Viera v dobro, svetlo, lásku. Tým posilňuješ na celom svete mier. Ty svojim nasadením ukazuješ cestu druhým, ďalším. Ty sa rozhoduješ a konáš so slobodným duchom ako cestou kráčaš.

Uchop do svojich rúk žezlo lásky. Jedným koncom ho smeruj na seba a lásku prijímaj a druhým koncom ho smeruj k druhým a lásku dávaj. Je to prúd svetla, s ktorým môžeš pracovať.

Si ako tá nádoba plná svetla, lásky a láskavosti. Preto znášajte sa vospolok v láske a napĺňajte tak život harmóniou, plnosťou. Ty, i každá bytosť prinášajte svojim životom mier. Bez svárov, ale v láske, láskavosti, znášanlivosti a pokore. Len tak ho vytvoríte. Je to ako v malom, tak aj vo veľkom.

Niesť pochodeň svetla a lásky je tá najúžasnejšia, najpotrebnejšia a najdôležitejšia úloha. Úloha, ktorú si si zvolila ako bytosť, duša, duch. Preto ťa povzbudzujem moja milovaná bytosť. Neboj sa a vytrvaj na ceste lásky.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou  26.12.2018

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom