fbpx

Nech vám je cesta lásky najkrajším posolstvom do života – Posolstvo Márie Matky na apríl 2017

Milované deti svetla,

Nastal čas po jarnej rovnodennosti, cez ktorú sa snúbi deň s nocou, Slnko s Lunou, svetlo s tmou v rovnováhe. Aj pre vás je to symbol pre to, aby ste svoj život žili vo vyváženosti, harmónií, rovnováhe, rovnocennosti.

Ďalšie predlžujúce sa dni sú pre vás akoby symbolom pribúdajúceho sa svetla. Príchodom jari prichádza do vašich životov to nové, krásne, čo klíči, bude rásť a nakoniec v plnosti budete brať, či žať rodu. Tu platí čo si zasial, to zožneš.

Preto sejte radosť, nehu, úctu, pozornosť a vďačnosť, aby ste žali plody lásky. Srdcom vkladajte svoje myšlienky do tvorenia. Tvorenia reality tu a teraz.

Nevkladajte pochybnosti či nevieru, ale vo viere, láske a nádeji neste pochodeň svetla, ktoré všade šírte.

To nové čo prichádza je energia zmeny. Zmeny v chápaní, videní reality. Zmeny v myslení, cítení, vedomí. Tou zmenou, jej následkom budete chápať veci inak. Viac, hlbšie, širšie. Preto nebojte sa rozšíriť svoje vedomie, ktoré má nekonečné možnosti, pretože ste viac ako len telo. Váš duch, vaša duša, vaše vedomie má nekonečne veľa možností i schopností. Neohraničujte sa len na to čo vidíte, čo môžete držať v rukách, čo vám hovorí rozum. Zavrite oči a vnímajte dušou, srdcom. To nekonečné, možno zatiaľ vzdialené, ale predsa blízke. Kto hľadá, nájde. Využite tento nový čas, nový začiatok, prechod zo starého do nového k otvorenej bráne poznania, ktorá sa vám ponúka.

Využite čas. Využite silu Matky Zeme, prírody, bytostí, ktoré sú vám na pomoc. Požiadajte, pozvite nás do svojho života, svojho srdca.

Vedzte, že vy ste tými, ktorí rozhodujú o svojom živote. O jeho kvalitách, vzťahoch, skúškach, pretože to čo sa vám „zlého“ deje, sú práve lekcie pokory, cez ktoré vás život vedie, učí a nie trestá. Vy ste láska a keď ju nevnímate a nežijete, prihovára sa vám rôznou cestou, aby ste ju znova našli. Našli v prvom rade v sebe, našli seba a potom cez uzdravenie a odpustenie ju šírili a dávali ďalej. Je to proces, cesta. Každý má tu svoju, individuálnu, jedinečnú. Tak ako je každá bytosť, duša, zrodená z lásky Stvoriteľa. Každou vašou skúsenosťou sa obohacujete, rozvíjate, spájate a vchádzate postupne do jednoty. Jednoty so samým sebou a potom i so Stvoriteľom.

Nech vám je táto cesta lásky najkrajším posolstvom do života.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 28.3.2017

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.