fbpx

Nech sloboda a láska je mottom vášho života – Posolstvo Márie Matky na marec 2018

Milované deti svetla,

Ste deti svetla, aj keď svetla vo vašom svete je stále málo. Tak ako teraz slnka. Všetko je ale v procese zmeny. Tak ako slnko v čase rovnodennosti sa rovnocenne stretne s tmou a potom ho neustále viac pribúda a tma ubúda, aj vy nasledujte svetlo vašej duše ktorá vám osvetľuje cestu poznaním a láskou. Napriek tomu, že tak ako život  Matka Zem žije v cykloch ktoré sa každý rok opakujú, aj vy vaše životy tiež žijete v cykloch a dualite. Preto môžete svojim postupujúcim vývojom, procesom transformácie navyšovať svetlo vo vašom nielen tele, bunkách, energetických telách ale zároveň napomôcť aj k šíreniu svetla lásky, svojim príkladom a pomocou prispievať  k zvýšeniu obsahu svetla ako takého v informačnom poli Matky Zeme a aj  ďalej.

Celý tento proces súvisí s pochopením života, jeho princípov, lásky, súcitu a slobody. Toto sú hlavné aj keď nie jediné atribúty k novej ceste svetla.

To, že pochopíte, uvedomíte si dôležitosť svojho života, poslania, nie obete, ale sami seba postavíte ako hlavné postavy svojho života, ktoré rozhodujú o svojom živote, nie o životoch druhých, uplatníte sami pre seba dar slobodnej vôle podľa ktorej budete žiť, uvoľníte väzby druhých ktoré ste do teraz držali z rôznych dôvodov niekedy vedome alebo aj nevedome, dáte im slobodu v láske a lásku v slobode, pozdvihnete tak úroveň svojho vedomia, ktoré cez vaše srdce v ktorom vzbudíte lásku ku všetkému stvorenstvu žijúcemu na Matke zemi, nielen k ľudským bytostiam, otvoríte si, alebo sa vám otvoria úplne nové perspektívy a roviny.

Nech sloboda a láska je mottom vášho života.

Nech prehovára k vám vaše srdce ktoré budete rešpektovať a nasledovať.

Uvedomte si práve v tomto čase všetko čo sa vám v živote páči, čo nie a čo chcete zmeniť. Nastal príhodný čas milovaná bytosť, duša zrodená z lásky. Máš jedinečnú možnosť zmeniť a upraviť svoj život, uzdraviť ho a povzniesť do nových rovín, výšin. Cez vlastnú skúsenosť, poznaním a bezpodmienečným odpustením v láske a slobode si uzdravíš nielen svoje telo, ale aj vzťahy, prácu, život.

Pracuj na svojom sebaobraze, ktorý je ale dokonalý. Pochop, že si obrazom Boha Stvoriteľa, pretože aj on je dokonalý. Prijmi svoj obraz, seba samého v láske a slobode. Prijmi a vnes do svojho života poznanie o rovnocennosti všetkého a všetkých. Daj veciam v tvojom živote priechod, nech sa deje pre tvoje najvyššie dobro. Uver v seba, svoje schopnosti, svoje dary, ktoré si dostal ako výbavu pre tvoj život, aby si ho mohol žiť v zdraví, hojnosti a radosti, tu a teraz.

Neupadaj do beznádeje, strachu, ale s vierou hľaď na každý tvoj dych, deň, mesiac, rok, ako možnosť k tomu, aby si naplnil poslanie pre ktoré si práve tu v tomto živote. Tak ho naplň a ži v láske a slobode.

Ja Mária Matka, stojím pri tebe, pri každom z vás moji milovaní a piesňou svojej lásky a Energiou milujúcej láskavosti vám v bezpodmienečnej láske pomáham.

Obráť preto svoje oči do vnútra, vnútra srdca a načúvaj piesni lásky, ktorá sa rozvije do kvetu.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 28.2.2018

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.