fbpx

Natiahnite svoje hlavičky k Slnku a srdcia k Láske – Posolstvo Márie Matky na marec 2019

Milované deti svetla,

Prichádzam a prihováram sa k vám v čase nastávajúcej jari, času zmien, príchodu nového.

Veľa vecí bude ukončených, vedome či nevedome. Buď to sami pochopíte, alebo budete k tomu „tzv.“ dotlačení. Následne môže prísť zrod nového, ktoré už vo vás klíči. Tak ako v prírode, Matke Zemi, kde pomaly badať jej prebúdzanie.

Aj vy sa prebuďte zo zimného spánku a natiahnite svoje hlavičky k Slnku a srdcia k Láske.

Nezabudnite a vedzte, že to je cesta ktorá vás dovedie k múdrosti, poznaniu. To poznanie vás oslobodí od hodnotení, posudzovaní, strachov, očakávaní.

Očakávania sú nenaplnené predstavy o sebe samom alebo druhých, pretože buď samého seba, alebo druhých neprijímate v bezpodmienečnej láske, alebo chcete druhých prispôsobiť, zmeniť podľa svojich predstáv. Tým im beriete slobodnú vôľu byť takými akí sú, alebo chcú byť. Vám to nakoniec spôsobí bolesť, nepochopenie až odmietnutie, sklamanie. Nesplnené a nenaplnené očakávania sú príčinou rozpadu akýchkoľvek vzťahov: partnerských, pracovných, rodičovských,… ale aj vo vzťahu k samému sebe vytvárate nelásku, rôzne vzorce myslenia, bloky ktoré vedú k uzavretiu kontaktu so svojim vnútrom, dušou, srdcom  a vytvárate si tak pocit nehodnosti, pocity vín, sklamanie a nakoniec rolu obete, či spoluzávislosť.

Keď prezriete a v pravde budete verne stáť v svojich životoch, verte a vedzte že sa zmení v mnohom jeho prežívanie, kvalita. Už nebudete slabí, nenecháte sebou manipulovať, ovládať falošnými obrazmi a ilúziami. Tie vedia byť veľmi zradné a klamlivé. Vytriezvenie z nich bolestné. Nezvolili ste si ako duše cestu utrpenia, ale Cestu Lásky. Preto žite Cestu Lásky, ktorá je vystlaná ružami. Nie tak a preto, aby ste v živote nezažili žiadne skúšky a len plavne prechádzali, ale nezabúdajte že ruža má aj tŕne. Nie preto aby vás zranila, ale aby ste si uvedomili seba samých v tej konkrétnej situácií keď ju pocítite. To pichnutie. Nie ako trest, ale ako poznanie vo vedomom žití.

Táto téma je veľmi dôležitá, aj keď pre mnohých akoby „málo“ zaujímavá, pretože nechápu podstatu vedomého žitia. Veľa o tom mnohí hovoríte, ale málo kto aj tak koná a žije.

Čo to vlastne znamená?

Uvedomovať si samého seba v každom jednom okamihu tu a teraz. V prijatí každej situácie ktorá prichádza. V bezpodmienečnej láske, odpustení a súcite rozhodovať sa, konať, správať sa k sebe samému i druhým. Žiť tak, akoby už zajtra „nebolo“. Kto z vás vie aký má určený čas? A kto sa podľa toho tak správa? Ďakujte za každý jeden deň ktorý je vám darovaný, lebo neviete, nepoznáte ktorý je posledný. S vďakou ráno otvárajte a večer zatvárajte oči. Pohlaďte každý deň tých, ktorí sú vám blízky, usmievajte sa a konajte dobro. Vedzte, že sa vám vráti, aj keď v inom.

Nabádam vás k usilovnosti a zároveň k zachovaniu pokoja. K múdrosti, striedmosti ale najviac k láske. Len cez ňu všetky cnosti získate a budete schopní ju aj žiť. Nie vo vyumelkovanej pokore, ale úcte a pokore srdca, prirodzenosti a úprimnosti. Nikto z vás nie je viac ani menej. Ste rovnocenné bytosti s rovnocenným postavením kdekoľvek ste. A to je pravda. Ale ako rozmýšľa väčšina ľudí? Povyšuje sa, prikazuje druhým, hodnotí, manipuluje druhých vo svoj prospech atď…Vy ste ale deti lásky, svetla, stvorený Stvoriteľom na Jeho obraz. To vytvorilo vo vás ego, ktoré prevýšilo, respektíve ste ho nechali povýšiť cez pýchu a nadradenosť a lásku, vaše spojenie s dušou ste zašliapali do hĺbky. Ako aj ruže na ceste ktorú nevidíte.

Preto znovu hovorím. Zodvihnite hlavičky k Slnku a srdce k Láske a váš život naberie nový smer.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou  1.3.2019

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom