fbpx

Nastal čas rozvoja a zmeny – Posolstvo Márie Matky na február 2016

Milované deti svetla,

prihováram sa k vám v tomto čase pokoja a ticha. Je to čas, ktorým odchádza to staré, aby nastal čas obnovy, zrodu nového. Nového života, pochopenia, múdrosti a lásky.

Nastal čas rozvoja a zmeny. Nie stagnácie, lebo tá hubí potenciál. Vyjdite v ústrety svojim darom. Svojim možnostiam, schopnostiam i talentom. Zoberte do svojich rúk žezlo tvorivosti a sily. Prestaňte sa báť ilúzií strachu. Je to niečo, čomu sa oddávate a ktorý vás premáha a ovláda.

Vojdite preto s otvoreným srdcom do tohto času premeny, metamorfózy a transformácie, ktorá vás vynesie na svetlo nového poznania, vedomia. Otvorte sa bránam lásky a milosti, ktorá vás touto cestou povedie. Povediem vás s nekonečnou a mojou Energiou Milujúcej Láskavosti aj Ja.

V čom spočíva táto premena? Ide najprv na hlbokých nevedomých, neskôr vedomých rovinách o proces očisty, odpustenia, poznania, prijatia. Je to premena k vedomému životu tu a teraz. Uvedomeniu si toho kto ste, prečo ste tu, kam smerujete, aká je vaša rola i úloha. Je to o pochopení lásky, ktorá je základným a jediným hnacím motorom srdca na tejto ceste.

Je to o vašej ochote vnoriť sa do samého seba a vyniesť z útrob všetky strachy, neistoty, bolesti, sklamania, nenaplnené očakávania, straty.

Je to o prijatí seba samého takého aký ste v láske. V súcitnej láske, ktorá je absolútne naplňujúca v slobode. Ste pripravný na tento proces ? Ak áno, stačí len požiadať a vydáme sa spoločne cestou lásky a premeny, aby keď príde čas vystúpili ste ako bytosti s plným vedomím nového vedomia, lásky a svetla.

Priblíž sa k sebe s plameňom radosti, trpezlivosti i nádeje, aby tvoje svetlo zažiarilo a zaskvelo sa vo farbách dúhy. V harmónií bytia. Celistvosti i jedinečnosti zároveň.

Prijmi výzvu času, ktorý je tu pre teba. Práve teraz. V láske, radosti, pokore i vďačnosti. Celý vesmír čaká na teba. Ma tvoje rozhodnutie konať. Rozhoduj sa a konaj ale v slobode. Slobode ducha i tela. Najhlbšom presvedčení svojho dobra. A to nielen v tomto a teraz, ale vo všetkom. V celom svojom živote, pretože len vtedy nastáva naplnenie. Naplň najprv svoje srdce láskou a radosťou, aby si počul svoju dušu prehovárať.

Toto je čas požehnania. Všetko je o tvojom odhodlaní a rozhodnutí. Je to vždy začiatok i koniec. Koniec i začiatok. V kolobehu vekov i života.

S nesmiernou a nekonečnou neobmedzenou i bezpodmienečnou láskou

Mária Matka.

Prostredníctvom Janky Bálintovej 30.1.2016

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.