fbpx

Nasleduj volanie duše, srdca – Posolstvo Márie Matky na február 2019

Milované deti svetla,

Prichádzam k vám z vysokých úrovní bytia v láske. V láske svetla, ktoré Mňa i vás zrodilo, stvorilo.

Mám pre vás veľa informácií a toho, čo vám chcem zdeliť, odovzdať.

Rada by som, aby ste si uvedomili svoj stred, svoje srdce a naladili sa na jeho frekvenciu. V tomto stave prijímania toto posolstvo lepšie pochopíte, uchopíte.

Moji milovaní. Ste ako posvätné a zároveň jednotlivé steblá trávy na lúke či klasy obilia na poli. Stojíte, žijete jeden pri druhom vedľa seba. Spoločne zažívate búrku i páľavu dňa , tak ako v živote vzostupy i pády. Vaše klasy sa nakláňajú spoločne vždy podľa smeru a sily vetra. Skúste si to predstaviť a precítiť. Ako sa v takej role cítite? Kde sa tam nachádzate? Teraz sa na to pole pozrite z inej perspektívy. Z nadhľadu. Akoby vystúpte z role jedného klasu až uvidíte pod sebou celé pole plné obilných klasov. Čo vám to hovorí? Symbolizuje?

Jedno z poznaní, vysvetlení je, že aj ten jeden klas je súčasťou veľkého celku. Aj ten jeden klas, steblo, je pre tento celok rovnako dôležitý, potrebný, lebo bez neho by tam bola medzera a kompaktnosť by sa stratila. To pole je aj symbolom jednoty, celku a vzájomného prepojenia. Keď ktokoľvek  ktorékoľvek steblo zlomí, je o to oslabené celé pole.  A tak aj vy, ľudské bytosti. Keď ktokoľvek z celku vypadne, odíde z cesty lásky, má to vplyv na všetkých ostatných. Preto stojte pevne vo viere i láske, aby ste si boli navzájom oporou i pomocou. Jeden druhému. Lebo vedzte, že sa tak deje podľa vesmírnych princípov – ako vo veľkom tak i v malom, ako vo vnútri tak i na vonok, ako hore tak i dolu.

Vráťte sa teraz pozornosťou k miestu, kde ste sa ako ten klas predstavili, nacítili. Je to váš vnútorný obraz miesta, kde sa vo svojom živote nachádzate, v akej pozícií sa vy vnímate. Niekto je v strede, niekto na kraji, niekto „akože“ vpredu, či „akože“ na konci vzadu. To je zaujímavý a dôležitý moment k zamysleniu na uvedomenie si svojho miesta, postavenia v živote. Nie preto, aby ste sa posudzovali, odsudzovali či hodnotili, len uvedomili. Ak sa vám to miesto ale z nejakého dôvodu nepáči, či sa v ňom necítite dobre, spokojne, je len na vašom rozhodnutí a zodpovednosti ako to zmeníte, či nezmeníte. Neviňte nikoho z toho čo a ako žijete. Je to len a len váš život. Nikto nemá právo o ňom rozhodovať, len vy. A to je o veľkej zodpovednosti a vystúpenia z role nevedomého do vedomého tu a teraz.

Keď príde čas dozretia obilia, vydá svoju úrodu. Preto aj vy, ľudské bytosti ktoré žijete na Matke Zemi a ste jej deťmi, aj vy raz vydáte svoju úrodu. Skôr či neskôr. Jej kvalita i množstvo závisí  na usilovnej práci každého z vás. Zamysli sa milovaná bytosť, akú úrodu prinášaš? Kam smeruješ? Prečo si tu? Možno náročné otázky, ale pre tento čas nanajvýš aktuálne a dôležité, aby si sa nad tým s láskou nielen zamyslela, ale zodpovedala si ich a napĺňala svoj život službou v poslaní, ktoré je pre každého z vás jedinečné a zároveň ako bytosť žila poznaním, múdrosťami, ktoré sú vám odovzdávané. Je dôležité čo prinášaš nielen sebe, ale zároveň nech je to osožné aj pre druhých, pre celok, pre Matku Zem i celé Stvorenstvo.

Ten príklad slúžil práve na to, aby ste sa dokázali identifikovať. Verte, že to miesto v pomyslenom poli môžete kedykoľvek zmeniť. To pole obilia  má svoj dôležitý význam aj v inom pohľade. Ste skupina duší, ktorá v určitom čase spolupôsobí na Matke Zemi, v určitom meste, rodine atď., čo nie je náhoda. Spoločne vás to ovplyvňuje, pomáha určité skúsenosti odžiť, pochopiť, spracovať i pustiť. Preto všetko čo sa vám deje zase nie je náhoda. Ste si navzájom oporou, učiteľom i žiakom zároveň. Spoločne sa viniete životom  a jeho rôznymi úskaliami. Pre mnohých je to už jasné a samozrejmé, ale veľa bytostí zažíva v živote zbytočné bolesti, strachy, výčitky, pocity vín či ublíženia. Vedzte, že si ich vytvárate sami, pretože Stvoriteľ nechce, aby ste sa trápili. Ste stvorení z Jeho lásky a pre lásku k životu a samému sebe. Ste na ceste rozvoja, vzostupu, posunu vedomia, ktoré v určitom bode to bude schopné pochopiť a prijať a následne mnohé vzorce myslenia a potom konania zmeniť. Ako sa má vaše vnútro rozvíjať pokiaľ mu nedáte to čo potrebuje? Tým nástrojom je cez čistotu zámeru a myšlienku, napojením sa na Univerzum, Stvoriteľa, čisté bytie, čerpať a prijímať energiu lásky a svetla do svojho srdca, mysle, života.

Ste veľmi silné bytosti, ktoré napriek pocitu vlastnej slabosti sa stále posúvajú vpred. A to je úžasné a nádherné. Preto neupadajte do falošných beznádejí a zúfalstiev, či strachov z nemožnosti riešenia problémov. Vždy je riešenie.

Keď pochopíte, porozumiete láske, teda svetlu ktoré vo vás prúdi, prídete k bodu poznania, ktoré raz a navždy premení vaše vnútro do inej úrovne, z ktorej budete hľadieť na život inými, novými očami. A to je posun, ku ktorému vás vaša duša volá. A zrazu situácie i celý váš život začnete vnímať a chápať z inej perspektívy, s iným obsahom a významom a budete pociťovať hlbokú vďačnosť za všetko čo vám život priniesol a prináša. Je to o zmene perspektívy vnímania, vedomia. To vám dáva obrovskú slobodu žiť ďalej život bez strachu, obmedzení, ale nie bez zodpovednosti, ktorá to so sebou prináša. Práve napojením sa na zdroj cez vaše srdce, dušu, univerzálnu múdrosť, toto všetko získate, cez neobmedzenú úroveň vedomia i nevedomia. A vedzte, že keď toto zvládnete, je iba začiatok krásy, šťastia i prosperity, ktorá vám taký život prinesie. Keď cez vlastnú harmóniu vojdete do jednoty bytia v láske. Keď sa otvoríte, odovzdáte v pokore ktorá sa stane  vašou prirodzenou súčasťou každodenného života, božskou synchronicitou sa veci začnú diať. Vtedy budete bezpečne plynúť a splývať v prúde života.

Nasleduj volanie duše, srdca, pretože len ona a cez ňu ponesieš prápor lásky do každého okamihu svojho života. Zdvihni ho ako pochodeň a svieť ním sebe i druhým na cestu života.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou  31.1.2019

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom