fbpx

Napite sa hojným dúškom božej lásky – Posolstvo Márie Matky na jún 2017

Milované deti svetla,

Pozdravujem vás v tento deň lásky, síce ako každý deň, ale vždy pre vás iný. Táto inakosť vo vás mnohých vzbudzuje neistoty a strach, pretože nevidíte a neviete čo je ďalej.

Ja vám ale hovorím, nebojte sa! Ste deťmi svetla a nič nie je pre vás nemožné. Je len na vás, na vašich rozhodnutiach, ako vaše svetlo bude svietiť. Mnohí tomu neveríte. Ale až uveríte, pochopíte a uvidíte tie zmeny.

Zanedlho sa ocitnete v dôležitom čase  slnovratu. Je to brána, ktorá vám pre tých, ktorí ju využijú posunie do nových rovín možností, skúseností, posunu vpred. Uvedomte si vtedy nielen svoje telo, ale dychom, vnútorným spojením sa so všetkým čo existuje na zemi i vesmíre, prejdite bránou času.

Zotrvajte v tomto naladení čo najdlhšie. Uvoľnite svoje telo, osloboďte myšlienky a nechajte sa viesť láskou svojej duše. Otvorte sa pravde v láske. Prepustite staré bolesti, krivdy, pocity vín, nedostatku, neistôt, strachu.

Prijmite cez prúd a svetlo liečivú silu lásky i slnka. Napite sa hojným dúškom božej lásky, ktorá vás naplní do každej vašej bunky. Je to čas zmierenia a oslobodenia. Využite ho na dobré i pre Matku Zem.

Rozsievajte svojim srdcom mier na celú planétu. Ukotvite ho v svojom srdci, duši i do všetkých miest. Robte tak vedome a so zámerom, aby sa toto vaše poslanie naplnilo. Budete mať k tomu veľkú pomoc nielen odo mňa, ale i ďalších svetelných majstrov, pomocníkov.

Venujte čas sebe.  Nezabúdajte na seba. Váš život je váš. Nikto druhý váš život nežije, iba vy. Preto s ním tak nakladajte, ako s darom pre vás, lebo je váš. Vy, každá bytosť ste darom pre tento svet. Dar lásky pre Matku zem. Zaoberajte sa svojimi myšlienkami, vašim zdravím, vašou životnou cestou. Napĺňa vás? Je to cesta vašej duše? Či ega? Je to čas na zmenu, či posilnenie stávajúceho. Je to len na vás. Máte vždy pomoc a podporu od nás. Ste zároveň nekonečne milovaní i chránení. Len uverte a žite v láske, pokoji, mieri, pokore i vďačnosti.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 31.5.2017

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.