fbpx

Nádejou si posilňujte vieru – Posolstvo Márie Matky na máj 2015

Milované deti svetla,

v dnešný pomaly prichádzajúci mesiac lásky vám posielam v najčistejšom svetle svoj lúč Energie Milujúcej Láskavosti. Prijmite ho a pochopte, že vy všetci ste súčasťou toho istého svetla lásky. Z neho aj pochádzate a ste z neho stvorení. Ste stvorení láskou. Preto aj vo svojich životoch napriek všetkému čo zažívate, radujte sa! Nie je to kríž utrpenia, ale svetlo lásky, ktoré na vás neustále žiari. VŽDY je to svetlo lásky. Aj keď vy to vtedy nevidíte. Ste zabalený do bolesti, strachu, tmy. Spomeňte si ale, že aj to je vaša súčasť terajšieho života. Preto nepodliehajte tejto tme smútku, ale prežiarte ju a naplňte láskavým svetlom. Každú myšlienku, pocit, rozhodnutie, skutok.

Májové energie budú plné vášne. Lásky, ktorá svojou silou privedie do vašich životov to nové, silné, krásne, z čoho sa vám rozžiaria oči i srdce. U každého samozrejme v inom. Len sa odovzdajte prúdu tejto lásky, aby vás mohla obaliť, posilniť, naplniť. To nové, očisťujúce a posilňujúce je pre vás veľmi dôležité, pretože ide o vyšší stupeň na pomyselnej špirále vášho vývoja a života. Tí, ktorí vedome na tomto pracujete to veľmi silne pocítite. Energie Slnka, Mesiaca ale i Matky Zeme k vám budú prehovárať. Počúvajte, milujte ich a otvorte sa najmä keď budete v prírode. Každá bytosť sa vám bude prihovárať. Oni čakajú na vás. Na vašu účasť, záujem  na ich existencii života, aj keď v inej D.

Prestaňte útočiť. Útočiť na seba či druhých v pocitoch nedostatočnosti, viny či neodpustenia. Každý nazrite hlboko do svojho vnútra svojim vnútorným zrakom. Podľa toho čo tam uvidíte, čo zistíte, potom riešte, konajte. Nie ale v odsúdení, ale v láske. Vždy je tu pre každého dar Božej milosti. V svojich životoch neupadajte, ale majte vieru, dôveru i nádej. Nádej nie je len o tom že sa na niečo či k niečomu nádejáte že sa stane, či k čomu smerujete. Je to viac. Nádej je v podstate nehynúca viera, ktorá pretrváva. Veríte, preto máte nádej. Nádej v niečo, ale nie je  chyméra. Je reálna. Nádej je akoby určitá forma pozitívneho myslenia. Povzbudzujte svoje srdce i myseľ natoľko, aby radostne hľadela vpred v nádeji. A radosťou je potom vaša duša naplnená. A nádejou si posilňujte vieru, pretože bez nádeje by ste stratili iskru, oheň, plameň, ktorý vieru živí, vyživuje a posilňuje.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 30.4.2015

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.