fbpx

Nádej je svetlo vašich dní – Posolstvo Márie Matky na október 2020

Milované deti svetla,

nádej je svetlo vašich dní.

Nermúťte sa beznádejou a strachom. Zastavte sa. Pozorujte, skúmajte, vyhodnoťte, rozhodnite sa až potom konajte.

Nenechajte sa strhnúť davom. Davom myšlienok, davom ľudí, davom negatívnych emócií. Tie nie sú dobrým radcom. Vašim vodcom je srdce ktoré majte v pokoji, v stíšení, v pokore a s hlavou a dušou vo výšinách.

Ste bytosti v sile svetla. Nik vás nepremôže ak to vy nedovolíte. Ak nedovolíte temným útokom, silám tmy aby vás pohltili.

Preto „vzmužte sa“ milované deti a svetlom svojich očí, žiarou srdca  a teplom svojich pohládzajúcich rúk kráčajte vpred každým krokom, každým dňom.

V nádeji, viere i dôvere. Tieto tri kvality sú základom, ktoré spojením s láskou sa stávajú nepremožiteľné. To je vaša výzbroj duše, ducha i tela. Nie bojom rúk a ega, ale láskou srdca a silou ducha prežiarte tmu, tým sa presvieti a zmizne.  Ona síce príde znova, iná, pokúšajúca a útočiaca, ale vy, vyzbrojení silou lásky a svetla sa vždy môžete postaviť na stranu pravdy, lásky a svetla. Tým zachrániť seba i svet. Pochopením hĺbky týchto slov zmeníte v sebe, respektíve zmení sa vo vás spôsob nazerania a videnia reality, ktorú vo svetle pravdy uvidíte.

Položte si otázku. Čo je pre vás v živote dôležité? Aké hodnoty prežijú? Podľa svojich odpovedí sa zamerajte na cieľ a zo srdca konajte. Rozhodnutie je vždy na vás.

Milovaní, váš duch nepozná súženie ani strach. Uvedomte si svoju podstatu. Život máte ako dar na váš rast, zbieranie skúseností i prekonávaní nástrah. V láske a odpustení. Chcem vám dodať nádej, že čokoľvek zažívate nie je trvalé, len dočasné. Vždy príde nové ráno, nový začiatok, nová nádej. Pre každého a vždy. Na Zemi či „Nebi“. Preto voľte cestu lásky a láska vás dovedie do cieľa zvaného „DOMOV“.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté 29.9.2020

Ilustračné foto, autor Jana Bálintová:  Mandala „Sila Nádeje“ – maľba na sklo, autorská tvorba, Mgr.Jana Bálintová

Pri záujme o uvedenú mandalu či iné, možnosť výberu mandál k objednaniu tu…

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.