fbpx

Myšlienka – tvorivý potenciál + video

Zdieľam s vami na 15. týždeň 2021 mandalu  „Sila myšlienky“.

V  LIVE vysielaní na Fb stránke Svetlo Ženy som na 15.týždeň v roku 2021, 12.4. – 18.4.2021  vybrala mandalu „ Sila myšlienky“preto ju s vami milí priatelia zdieľam.

Ak ste liveku nestihli, nevadí, pozrite si ich zo záznamu na mojom youtube kanále :

https://youtu.be/LFofoUzcAPU

Mandala „Sila myšlienky“

„Sila myšlienky je tvorivý potenciál s dotknutím sa sily Ducha. Tvoríte svoje prostredie myšlienkami, emóciami i skutkami. Nech sú vaše myšlienky vždy spojené s pochopením a láskou, emócie s pravdivosťou a úprimnosťou. Nech sú vaše skutky spojené s pokorou a záujmom pre dobro všetkých zúčastnených.“

V strede je kamienok horský krištáľ.

K tomuto posolstvu už ako tak nie je čo dodať, ale pre lepši pochopenie predsa pár slov.

Pravdepodobne informácia, že každá myšlienka je určitá energia, ktorá nikdy nezanikne a môže sa len transformovať, meniť,  nie je pre vás nič nové. O to lepšie. Chcem k tomu doplniť svoj názor, poznanie, že myšlienka je prvý akoby stimul, nápad, niečo čo sa nám v hlave zrodí, alebo utkvie a môže vytvoriť pamäťovú stopu.

Máme tiež množstvo myšlienok ktoré nám denne len tak preletia a vôbec si ich neuvedomujeme. Sú to tie, ktoré prichádzajú ako reakcia z vnímania, podnetov okolitého sveta, na ktoré naša myseľ či srdce reaguje, na základe prijatých či naučených schém, vzorcov i prežitých skúseností. Aj toto si treba uvedomiť.

Záleží však na tom, aké myšlienky vedome tvoríme, pretože myšlienky tým že sú energia, majú určitú vibráciu, frekvenciu, obsahujú naše emočné a pocitové naladenie a z tejto hladiny či roviny potom tvoríme. Z toho vyplýva, že myšlienka ako to prvotné čo sa nám dostane do vedomia, čo je našou súčasťou nás nesmierne ovplyvňuje.

A to sa týka toho, aké myšlienky tvoríme smerom k sebe i druhým. Aký vzťah máme k sebe, druhým, svetu okolo nás? Ako rozmýšľame, hodnotíme, posudzujeme, odsudzujeme, aké postoje si vytvárame? Všetko sa odvíja v prvopočiatku od myšlienok ktoré si vytvárame, vnímame a akú silu, ten energetický náboj im prisúdime či dáme. Preto aj toto je veľmi dôležité si uvedomiť.

Ďalšia rovina je, aké myšlienky vedome vytvárame, s akými zámermi, to sa v podstate určitým spôsobom potom v našom živote manifestuje. Takže myšlienky sú naozaj náš tvorivý potenciál – tá sila Ducha.

Myšlienky nevidíme, ale napriek tomu ich vedome aj nevedome tvoríme. Sú neoddeliteľnou súčasťou nás ako ľudských bytostí, ktoré sú mysliace i cítiace. Majú obrovskú hodnotu i silu. Preto máme za to aj svoju zodpovednosť. Byť si vedomí zodpovednosti za svoje myšlienky, to už nie že málo kto vie, ale s tým nepracuje. Uvedomte si, že vždy príde najprv myšlienka ktorú potom rozvinieme do zámeru ktorý uskutočníme, teda vznikne výsledok a tým tvoríme svoju realitu života tu a teraz. A akú ju žijete? To si každý musí zodpovedať sám. Je to ako stavať dom. Bez dobrých základov, správne ukotvených skôr či neskôr spadne, alebo bude mať ten dom nejaké problémy. Rovnako je to s myšlienkami. Aké si vytváram, to vyžarujem, zároveň to tvorím, to si priťahujem do života a teda žijem.

Ďalšia rovina je akým spôsobom myšlienky tvoríme, z akého miesta. Či z hlavy, alebo srdca. To je veľká téma. A ako tvoriť myšlienky zo srdca a ďalšie informácie vám poviem v budúcom pokračovaní článku.

A slovami posolstva k mandale afirmácia pre vás:

“ Sila myšlienky je môj tvorivý potenciál. Tvorím svoje prostredie myšlienkami, emóciami i skutkami. Moje myšlienky sú vždy spojené s pochopením a láskou, emócie s pravdivosťou a úprimnosťou, skutky spojené s pokorou a záujmom pre dobro všetkých zúčastnených.“

Mandaly, pečate – objednávka

Mandala v najmenšom rozmere má priemer šesť centimetrov, je vhodná na nosenie ako šperk, či zavesenie do priestoru.

Ako BONUS dostanete v cene ručne maľovanú hodvábnu šnúrku, darčekové balenie mandaly, tvorivý darček na rozvoj vašej intuície a ešte jedno hodnotné prekvapenie, pretože odmeňujem Vás, ktorých táto téma oslovila a ste pripravení na sebe pracovať, chcete v živote uskutočniť zmeny, posunúť sa ďalej, či skrášliť si život, seba, prostredie, alebo venovaním mandaly ako darček vašim blízkym pre ktorých viete že to má význam, pomôcť na ich ceste v živote ďalej.

Zaručujem vám garanciu „originality“ mandaly ručne maľovanej na skle priamo od autora – odo mňa, s možnosťou ďalšieho zodpovedania Vašich otázok k téme zDARma.

Ako ďalší BONUS máte možnsoť si stiahnuť zDARma eBook:

3 Jednoduché spôsoby, ako začať okamžite začať pracovať s mandalou

Je to praktický návod, aby nebola mandala len dekoráciou či ozdobou, ale prostriedkom k životu v harmónií pre tých, čo už mandalu majú, alebo ich táto téma zaujíma.

eBook je možný si stiahnuť zDARma  TU…

Keďže mandaly nesú v sebe individuálne energiu s duchovným posolstvom prijatým vnútornou cestou, verím, že mandaly pri správnej práci s nimi Váš život posúvajú vpred, cestou poznania, lásky, sebadôvery a rozvoja vášho vnímania i schopností a vo výsledku pomáhajú v procese transformácie. Zároveň vám energeticky zharmonizujú váš domov, priestor v ktorom sú umiestnené, alebo energeticky vás  posilnia či pomôžu podľa ich individuálneho obsahu a významu.

Kto som a prečo vyberám mandalu týždňa?

Volám sa Janka Bálintová. Som jediná mentorka, ktorá pomocou svojich autorských energetických mandál ručne maľovaných na sklo ich terapeuticky využívam ako pomocníka pre ženy na efektívnu a vedomú prácu k dosiahnutiu života v harmónií.

Teším sa s vďakou na vašu spätnú väzbu na video, či výber mandaly, ako túto tému vnímate vo Vašom živote, Vaše myšlienky, skúsenosti, postrehy i poznanie z vášho života.

Pozývam vás aj vstúpiť do mojej novo vytvorenej uzavretej Fb skupiny Svetlo Ženy s Jankou, https://www.facebook.com/groups/145411517499729

ktorá je zameraná na rôzne témy sebarozvoja, na vzájomné zdieľanie, tvorenie spoločného virtuálneho kruhu žien v bezpečnom priestore, a tak ako tvorím mandaly svetla, budeme spoločne vzájomným rastom a podporou svietiť viac a viac.

Milí priatelia, prajem vám do nachádzajúcich dní veľa láskyplných myšlienok, tvorivých myšlienok aj s aspektom na to že je 12.4.2021 prvý jarný nov, ktorý je veľmi vhodný práve na nové myšlienky a nové zámery.

Vytvorené a maľované ručne s láskou a pre lásku k životu a kráse.

Vaša Janka & Svetlo Ženy