fbpx

Motivácia – naša vnútorná sila + video

 

V  LIVE vysielaní na Fb stránke Svetlo Ženy som na 12.týždeň v roku 2021  pokračovala v téme k mandale „ Motivácie“, preto ju s vami milí priatelia zdieľam.

Ak ste liveku nestihli, nevadí, pozrite si ich zo záznamu na mojom youtube kanále :

https://www.youtube.com/watch?v=nAv5U-p14q4

Pre zopakovanie jej význam:

Mandala „Motivácie“

„Nech krása, poznanie a vnútorná sila ťa poháňa, motivuje k tvoreniu, činom, práci vo viere, láske a nádeji.“💗 Kameň: Horský krištáľ

Mandala Motivácie svojim tvarom, jemnosťou i jasnosťou farieb symbolizuje kvet, lásku v srdci. Tá jemnosť modrosti je spojenie túžby-neba, vízie, so sladením so srdcom a špirálami roztočí tú informáciu, ktorá podporí túžbu a motiváciou ako silou napomôže k realizácií, teda úspešnému naplneniu.

Vráťme sa ale k téme čo motivácia znamená a ako s ňou pracovať.

Motivácia je proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva mu účel a smer. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu potrieb, čiže vôľa niečo dosiahnuť.

Motivácia je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť života. Preto je dôležité, aby sa človek venoval činnostiam a práci, ktorá ho motivuje – oduševňuje a napĺňa.

Základnou formou motívov sú potreby. Potreba je stav nedostatku či nadbytku niečoho, čo nás vedie k činnostiam, ktorými túto potrebu uspokojujeme. Mnohí poznáte Maslowovu hierarchiu potrieb, ktorá začína pri uspokojovaní základných biologických potrieb, cez uspokojenia potrieb istoty, lásky, ocenenia, potreby byť úspešný až po potrebu sebarealizácie.

Motivácia môže byť pozitívna i negatívna. Možno ju poznáte pod pojmom cukor a bič. Medzi pozitívnu motiváciu zaradujeme všetko čo človek môže považovať za Odmenu. A nie je to len hmotná odmena či peniaze. Ale aj ocenenie, morálne ocenenie, pochvala. Negatívna sa týka kategórie trestov. V zmysle motivácie ak to nebude tak…nejaký trest. To sa dosť často využíva pri výchove, školách atď. , kde tá podmienečnosť je zaradená.

Motivácia je ďalej aj vedomá, nevedomá, primárna sekundárna, delí s na druhy, kategórie atď. Tým vás ale nebudem zaťažovať.

Čo ale dôležité je, že máme rôzne ciele ktoré motiváciu vedú. Mám úlohu, zámer, cieľ a idem. Aj spôsob motivácie môže byť rôzny. Akoby sa zahryznem a ženiem sa za výsledkom. To sú aj mnohí workoholici, ktorých vedie veľmi silná túžba za úspechom, peniazmi atď. môže to viesť aj k syndrómu vyhorenia či aj bezohľadnosti, a ako sa povie cez mŕtvoly. Aj to je motivácia.

Treba vidieť ale v motivácií oveľa viac. Vidieť aj za „horizont“. Podstatu. Keď to prenesieme do duchovnej roviny, čo nás volá? Čo nás motivuje? Je to hlas našej duše, ktorá nás volá, túži a my túžime byť s ňou zladený, počúvať ju?  To je veľká motivácia. Žiť ten harmonický život a to nás volá k zmene. To je naša vnútorná túžba, ktorú chceme mať naplnenú. A aj pre tento cieľ je potrebné niečo urobiť. Niečomu sa venovať, v niečom sa posunúť a niečo zmeniť.

Mnoho psychológov hovorí, že sebamotivácia je vlastne jediný druh skutočnej motivácie. Ani jeden motivátor či osobný tréner nemôže človeka priviesť k úspechu, ak človek sám nechce. Je možné, že človek môže človeka povzbudiť, ukázať mu cestu, ale reálne kroky musíte urobiť sami za seba. Preto je tak dôležité vedieť motivovať samých seba. Človek musí prevziať zodpovednosť za svoj život. Až vtedy keď presne vie kde chce smerovať, dokáže sa aj motivovať.

Musíte si uvedomiť, že nemyslíte v slovách, ale v obrazoch. Čím častejšie a jasnejšie si predstavuje človek sám seba pri vysnívaných činnostiach, tým pravdepodobnejšie bude túto činnosť vykonávať. Všetko sa začína v mysli. Predstavy sú hnacou silou motivácie.

Ak máte silnú túžbu, pevnú vieru v seba a jasnú predstavu o tom, čo chcete dosiahnuť, tak je viac než pravdepodobné, že váš sen sa stane realitou. Tieto tri základné kľúče motivácie sú tak silné faktory, že do cieľa vás určite privedú.

Ja som si napríklad vzala sebou mandalu „Motivácie“ v sobotu na oslavu jarnej rovnodennosti do labyrintu v rámci jednej bratislavskej mestskej časti. Bola som tam aj spolu s dcérkou a prežili sme tam spolu výnimočný čas. Uvedomila som si, že napr. ako motivácia matky voči dieťaťu aj keď po rokoch, naplní svoju úlohu, prinesie výsledok, lebo to dieťa pochopí čo má a prijme keď je mu odovzdané niečo. Je motivované k svojej ceste a potom keď ju spolu s matkou zdieľa je to prenádherný a požehnaný zážitok. Naozaj nič nie je márne, to čo človek odovzdáva. Keď si to zoberiem ale aj k sebe, ako bytosti, tak moja vnútorná životná motivácia ma priviedla  tiež k výsledku, ktorý môžem odovzdávať ďalej. O ňom sa dozviete o kúsok ďalej v článku.

Ešte s vrátim k obradu jarnej rovnodennosti. Na jeho konci sme sa v prinesenej vodičke z Mariánky napili, umyli a zvyšok vyliali do kruhu na Matku Zem, z veľkej vďačnosti za jej dar. A 22.3. je Medzinárodný deň vody. Aj to nás môže viesť k motivácií ochrany vody, jej prameňov, tokov, k vedomej práci s vodou ktorá je základom života aj našich fyzických tiel.

Motivácia tiež môže súvisieť s prirodzenou túžbou napodobňovať ľudí, ktorých máme radi a ktorých uznávame.

Kto vás dokáže najviac motivovať? Je to nejaký vzor človeka, ktorý vás posúva dopredu? Pre mňa je to Dr. Albert Schweitzer, lekár, humanista, filozof kultúry, etik, teológ i hudobník.

A jeho etika úcty k životu je doteraz v mnohom nadčasová. Je mi v živote stále veľkým príkladom hodným nasledovania. Či cez jeho myšlienky humanizmu, prácu v ťažkých podmienkach, odhodlanie, vytrvalosť a obrovskú pomoc ktorú vykonával pre veľký počet ľudí atď.

A to súvisí aj s mojou motiváciou v pracovnej, profesionálnej oblasti.

Keď si to tak uvedomím, 30 rokov mojej práce som zasvätila, venovala službe a pomoci druhým. Sú to už nielen stovky, ale tisíce ľudí, ktorým som nejakým spôsobom pomohla v priebehu života rôznymi formami, spôsobmi ktoré sa menili, či pridávali a vzájomne dopĺňali. Cez moje akademické i ďalšie vzdelanie, prax, osobný životný príbeh ktorý je sám na román, skúsenosti ktoré som do tej práce vnášala a posledných 10 rokov aj cez umenie, tvorenie mandál a vnímania krásy. Vytvorila som cez svoju značku Svetlo Ženy špecifickú metódu sebarozvoja cez spirituálnu rovinu, ktorá  zahŕňa všetky aspekty človeka. Jeho bio-psycho-socio-spirituálnu rovinu a učí vchádzať do celistvosti. Cez pochopenie podstaty toho kto som, precítenie a vykonanie reálnej zmeny, nájsť svoje vnútorné svetlo.

Toto vnímam ako moje poslanie. Na základe mojich naučených i prežitých skúseností, podať pomocnú ruku, odovzdať to čo viem a naučiť naladiť sa na svoju podstatu. Zároveň prepojením vesmírnych zákonov či princípov preniesť to všetko do života.

Verte mi, že keď som sa ja dokázala vymaniť z rôznych starých schém, tráum, ublížení, vstať z dna, môže to dokázať aj každý jeden z vás. Aj keď každý má tú svoju jedinečnú a individuálnu cestu. A aká bude, je naozaj na vás. K tomuto pripravujem online kurz a dnešným dňom vypúšťam túto ponuku von. Koho osloví, nech sa páči, napíše mi.

Je aj pre tých, ktorí chcú svoj život posunúť do iného levelu. Uskutočniť v živote reálnu zmenu a nevedia možno ako. Ponúkne naučiť sa nové zručnosti, techniky, ponúknem nové vhľady, poznatky z vedy a rôzne dostanú užitočné informácie, aby sa dokázali postaviť vo svojej sile sami sa seba a dokázali si to ustáť. Proste svoj život žiť v celistvosti a harmónií.

Verte mi, ani som netušila čo všetko vo mne táto téma motivácie spustí, ale som veľmi vďačná, pretože uvedomenie si mnohých súvislostí i reálnych skúseností je to, čo tvorí vedomú cestu životom.

Až mi to vháňa slzy do očí, lebo vidím všade okolo seba veľkú potrebu volajúcich ľudí po pomoci, zmene a najmä žien, pretože žijú v náročných  životných situáciách a nemajú silu, odvahu, vedomosť, atď. niečo zmeniť, lebo nevedia ako.

A kedže som mentorkou i terapeutkou tak toto je moja pohnútka a túžba konať. Odovzdávať, učiť a pomáhať druhým. Niesť to pomyslené svetlo, aby aj oni mohli svoj život žiť naplnený tých čím chcú. A napĺňali svoj potenciál, životný plán a plán duše.

A slovami posolstva k mandale afirmácia pre vás:

„Moja vnútorná sila ma poháňa, motivuje k tvoreniu, činom i práci vo viere, láske a nádeji.“

Vrátim sa ešte a chcem dopovedať, že otváram vo vás, pre vás, tému motivácie, aby ste sa nad ňou hlboko zamysleli. Nad svojim životom, túžbami, pohnútkami, cieľmi i tým čím sa v živote riadite, čo vás vedie a kam.

Prajem vám, aby to bola túžba po láske, celistvosti, dobru, mieri, spolupatričnosti, úcte atď.

A slovami citátu Alberta Schweitzera nechám vo vás tieto slová znieť:

„Jediné na čom záleží je to, aby v nás bolo svetlo a láska.“

A ešte jeden – „Budúcnosť ľudstva záleží na tom, aby sa každý na svojom mieste snažil voči ostatným ľuďom chovať ako naozajstný človek.“

Mandaly, pečate – objednávka

Mandala v najmenšom rozmere má priemer šesť centimetrov, je vhodná na nosenie ako šperk, či zavesenie do priestoru.

Ako BONUS dostanete v cene ručne maľovanú hodvábnu šnúrku, darčekové balenie mandaly, tvorivý darček na rozvoj vašej intuície a ešte jedno hodnotné prekvapenie, pretože odmeňujem Vás, ktorých táto téma oslovila a ste pripravení na sebe pracovať, chcete v živote uskutočniť zmeny, posunúť sa ďalej, či skrášliť si život, seba, prostredie, alebo venovaním mandaly ako darček vašim blízkym pre ktorých viete že to má význam, pomôcť na ich ceste v živote ďalej.

Zaručujem vám garanciu „originality“ mandaly ručne maľovanej na skle priamo od autora – odo mňa, s možnosťou ďalšieho zodpovedania Vašich otázok k téme zDARma.

Ako ďalší BONUS máte možnsoť si stiahnuť zDARma eBook:

3 Jednoduché spôsoby, ako začať okamžite začať pracovať s mandalou

Je to praktický návod, aby nebola mandala len dekoráciou či ozdobou, ale prostriedkom k životu v harmónií pre tých, čo už mandalu majú, alebo ich táto téma zaujíma.

eBook je možný si stiahnuť zDARma  TU…

Keďže mandaly nesú v sebe individuálne energiu s duchovným posolstvom prijatým vnútornou cestou, verím, že mandaly pri správnej práci s nimi Váš život posúvajú vpred, cestou poznania, lásky, sebadôvery a rozvoja vášho vnímania i schopností a vo výsledku pomáhajú v procese transformácie. Zároveň vám energeticky zharmonizujú váš domov, priestor v ktorom sú umiestnené, alebo energeticky vás  posilnia či pomôžu podľa ich individuálneho obsahu a významu.

Kto som a prečo vyberám mandalu týždňa?

Volám sa Janka Bálintová. Som jediná mentorka, ktorá pomocou svojich autorských energetických mandál ručne maľovaných na sklo ich terapeuticky využívam ako pomocníka pre ženy na efektívnu a vedomú prácu k dosiahnutiu života v harmónií.

Teším sa s vďakou na vašu spätnú väzbu na video, či výber mandaly, ako túto tému vnímate vo Vašom živote, Vaše myšlienky, skúsenosti, postrehy i poznanie z vášho života.

Preto vám všetkým prajem veľa MOTIVÁCIE kráčať vpred v svojej sile po svojej ceste svetla a života v harmónií.

Vytvorené a maľované ručne s láskou a pre lásku k životu a kráse.

Vaša Janka & Svetlo Ženy