fbpx

Matky, mateřská péče a božská ženská energie

Jennifer Hoffman

V USA se tento víkend slavil Den matek, což je den, který na nás působí různě – podle toho, jaký je náš vztah matka/dítě. Některé z mých klientek se toho dne děsí, protože drží smutek za své zemřelé milované matky. Jiné, které se na své matky zlobí, stráví ten den vzteklé, odmítavé a frustrované. Další, které zažili nepředstavitelnou ránu v podobě ztráty dítěte, ten den tiše truchlí. A ostatní třeba stráví se svými matkami den plný radosti, vděčnosti a úcty. Každá z nich, stejně jako mnoho z vás, má jinou zkušenost s mateřskou energií. Ať již byl ten zážitek nádherný nebo příšerný, splnil v našem životě svůj účel a pokud jsme ještě nepročistili své emoce s tím spojené, zanedbáváme podstatný aspekt růstu své duše.

Očekáváme od svých matek, že naplní naše fyzické a emocionální potřeby způsobem, jenž nám umožní stát se naplněnými a šťastnými dospělými. Zapomínáme ale, že před narozením jsme uzavřeli dohodu s bytostí, která se má stát naší matkou v tomto životě, a vypracovali jsme společně postup, jak nás podpoří a poskytne nám tu nejlepší stezku k našemu vyléčení.

Lekce spojené se silou a schopností něco ovlivnit jsou zřídkakdy snadné, obvykle zahrnují spoustu okamžiků bezmoci, abychom mohli nalézt svou sílu uvnitř sebe. Přestože je „prototypem” mateřství milá, něžná žena, která nám utírá slzičky, ošetří zraněná kolena a peče koláčky, naše vlastní zkušenost s mateřskou energií může být hodně odlišná. Přesto každá matka a dítě sdílejí pouto, jehož účelem je léčení, růst, odpuštění a transformace, které nakonec vedou k ukončení karmického cyklu a k našemu vývoji do nové dimenze bytí.

Naše putování za mistrovstvím se vyvíjí, jsme-li schopni pročistit energetické vrstvy, a v každém aspektu léčení dosáhneme bodu, kdy musíme rozšířit soucit, odpuštění a přijetí, abychom léčebný cyklus uzavřeli. Je to určité rozcestí na naší cestě a další krok nás buď zavede kupředu k osvícení a vzestupu nebo nazpátek do bolesti minulosti. Jakkoliv se nám chce smutnit, křičet a zuřit, vztekat se, litovat toho, že jsme si zvolili právě tuto matku, nebo od ní žádat omluvu za všechny ty věci, které udělala nebo neudělala, směr naší životní stezky závisí na naší ochotě a připravenosti zvládnout své emoce, včetně těch, které cítíme v souvislosti se svou matkou. Jestliže uzavřeme své srdce kvůli svým bolestivým nebo složitým zkušenostem s vlastní matkou, odřízneme si tím též přístup k božské ženské energii.

Nezaměňujme však mateřství a mateřskou péči s božskou ženskou energií, jsou to dvě naprosto jiné věci. Naše matka jako rodič plní společenskou a biologickou funkci. Božská ženská energie je energetickou strukturou, která se vyjadřuje skrze naši schopnost být tvůrčí, podporovat a pečovat. Nepatří výlučně k člověku ženského pohlaví, je součástí mužů i žen. Oba naši rodiče nás mohou poučit o božské ženské energii a o tom, jak ji používat v rovnováze s božskou mužskou energií. Právě ta nerovnováha, již nám rodiče zprostředkují, ač odráží jejich vlastní nevyváženost, může být branou k našemu největšímu léčení a přeměně. My nicméně posuzujeme božskou ženskou energii filtrem zkušenosti se svou lidskou matkou a popíráme tento aspekt sebe sama, čímž vyjadřujeme odmítnutí tohoto vztahu – a přesně tak jsme s božskou ženskou energií ztratili kontakt.

Bez ohledu na to, jak se zkušenost spojená se vztahem k matce odehrávala ve vašem životě, byla to součást vaší cesty a vy jste nebyli nedobrovolným účastníkem, nýbrž ochotným spolutvůrcem. Jak se vyrovnat s naší osobní zkušeností s mateřskou energií? Oddělme pravdu od iluze. Pravdu představuje naše duchovní cesta, iluze je to, jak se to rozehraje v hmotném světě.

Z duchovního hlediska je naše matka pouhou energetickou manifestací duchovní bytosti, jejímž záměrem je pomoci nám vyléčit karmické cykly. V našem hmotném světě je mateřská energie lekcí spojenou s emocemi, silou a posílením, léčením, transformací a vývojem. Karma není jednosměrná ulice, účastnili jsme se také každé změny tohoto putování. Můžete iluzi změnit v cokoliv, co odráží vaši vizi nejvíce žádoucí reality, a vyléčit a propustit – podle toho, jste-li k tomu připraveni – i jakýkoliv aspekt své minulosti, aby se vaše vize mohla rozvinout mnohem více podporujícím, účinnějším a léčivějším způsobem.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 20. 05.

Prevzaté z: http://www.novoucestou.cz/?p=30590#more-30590