fbpx

Láska je prameň života – Posolstvo Márie Matky na máj 2014

Milované deti svetla,

Ja Mária Matka sa prihováram k vám v tomto čase, kedy si máte uvedomovať viac samých seba, svoje prepájanie s duchovným srdcom. Toto srdce ktoré pulzuje vibráciou bezpodmienečnej lásky k vám neustále prehovára.

Viďte, hľaďte na seba, ako na bytosti svetla, ktoré žiaria napriek všetkému čím v živote prechádzate. Vedzte, že každou minutou dňa ste bližšie k sebe. Milujte svoju svetlú i temnú stránku. Uvedomujte si svoju jednotu. Ste a tvoríte jednotu s celkom. Zastavte sa, precitnite a počúvajte. Nie nadarmo sa vraví, že v komôrke svojho srdca nájdete odpoveď. Odpoveďou je rezonancia. Rezonancia lásky či strachu. Ak je strachu, treba skúmať či strach tvorí ego aby vás zabrzdilo, alebo strach, ktorý tvorí niečo neznáme a vás posunie dopredu. V tom prípade to ale nie je strach v pravom význame, ale istý druh obavy z neznáma. 

Láska je témou neustálou. Láskou sa rodíte i odchádzate. Láskou ste prijímaní, prijímate ju i dávate. Jej rôzne odtiene sú ako spektrá svetla. Každý lúč má svoju dôležitosť, vibráciu i účel. Aj vy sa ich učíte  a učte v živote spoznávať a žiť.

Láska nebolí. To čo bolí, je vaše zranenie z nepochopenia lásky. Preto je toľko sĺz, bolesti a strádania. Tam všade chýba láska. Láska vás prenáša cez poznanie, múdrosť, vedenie do vyšších dimenzií. Otvorte sa jej, aby mohla cez vás prúdiť.

Otvorte sa mojej Energii milujúcej láskavosti, aby vás obalila, zahalila, objala, pohladila, chránila i liečila. Je tu pre všetkých vás. Prijatie je na vás.

Pozrite sa teraz na seba. Uvedomte si, čo cítite. Ako žijete? Aký je váš život? Čo chcete a kam smerujete? Čo chcete zmeniť? Čo rozvinúť? Kam sa posunúť? Ako a v čom chcete pomôcť? Ste otvorení? Skúmajte, čo prevláda. Láska či strach?

Otvorte sa, prijímajte, voľte a rozhodujte sa ako ďalej. Pomoc i pomocníci sú pripravení. Je to o vás.

Nech vaša láska prekvitá v každom okamihu.

Nech oblažuje každé vaše rozhodnutie.

Nech sú čisté úmysly smerujúce k druhým.

Slúžte svetlu poznania  a pravdy.

Láska je prameň života. Preto pite do sýta, aby ste iskrili čistou láskou.

Milujem vás.

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 29.4.2014

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.