fbpx

Kráčajte po ceste svetla – Posolstvo Márie Matky na november 2021

Milované deti svetla

Dnes je deň slobody. Je to čas, kedy púšťate, opúšťate staré a nahrádzate to novým. Otvára sa vám tak možnosť uviesť do života zmeny. Prijmite tento proces, ktorý je vám naklonený.

Napriek smutným dňom, nech vám radosť vojde do sŕdc, ktorá ich rozsvieti, rozžiari, naplní.

Radosť je sila, hnací motor lásky, ktorý ju násobí, vytvára nekonečný vír šťastia, pocitu blaženosti a dáva vám krídla.

Krídla lásky sú krídla slobody. Preto sloboda je súčasťou lásky. Bez lásky nie je sloboda a bez slobody neexistuje láska. Len v tomto spojení je skutočná láska i sloboda.

Je čas pochopiť i prijať ich plný význam a vniesť ich do života.

Nebojte sa a nemajte strach uvoľniť, pustiť putá, vlastné limity, ktoré vám dávajú falošný pocit istoty, prepustiť bolesť, ktorá vás iba zväzuje a bráni cítiť a žiť lásku. Rovnako sa to týka aj vo vzťahu k ostatným ľudským bytostiam žijúcim, či už tým, ktorí odišli z pozemského života.

Vy potrebujete žiť vo vlastnej slobode, ktorej „odmenou“ je život v láske, ktorá ho – ju prináša.

Prekročte vlastný tieň nemohúcnosti, či bezmocnosti, lebo ten si vytvárate sami.

Vykročte vpred ku slobode, ktorá vám otvorí nové brány videnia, vnímania, cítenia a nasmerujú vás do náruče lásky.

Verte a vedzte, že takýto život je život v plnosti, dôvere, radosti a slobode.

Kráčajte po ceste svetla, pretože svetlo vám ukazuje cestu slobody.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté 24.9.2021 Jankou Bálintovou duchovnou cestou

Ilustračné foto, autor Jana Bálintová:  –Mandala „Sloboda vo svetle lásky a láska vo svetle slobody“  maľba na sklo, autorská tvorba, Mgr. Jana Bálintová

Mandala „Sloboda vo svetle lásky a láska vo svetle slobody“

Viac o Energii milujúcej láskavosti tu… Viac o Škole Márie Matky tu…

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

Pridajte sa do uzatvorenej facebookovej skupiny Svetlo Ženy s Jankou, kde nájdete bezpečný priestor na zdieľanie, inšpiráciu.

Ďakujem že sledujete a podporujete moju tvorbu, blog a vedomú cestu životom.
Rada zodpoviem vaše otázky a poradím.  NAPÍŠTE MI 
Želám Vám veľa síl i radosti v týchto časoch a posielam energiu lásky