fbpx

Konajte zázraky láskou každý deň – Posolstvo Márie Matky na november 2014

Milované moje deti,

Prihováram sa k vám v spektre dúhového svetla. Toto liečivé svetlo súcitnej lásky pomáha vytiahnuť podstatu bolesti. Bolesť nie je len o fyzickom tele. Bolesti duše, nespracované neodpustenie, dlhodobé traumy, manipulácie, stresy, konflikty, vaše nepochopenie a neprijatie seba či druhých, to všetko sa na vás usádza a spôsobuje bolesti tela či ducha, duše. Viem, že mnohí s tým pracujete a ste na ceste k uzdraveniu.

Toto dúhové svetlo súcitnej lásky si môžete predstaviť, ako keby vás jednotlivé farby, ich vibrácie obaľovali do jednotlivých prstencov. Tieto prstence sa pohybujú rôznou rýchlosťou. Pohybujú sa v rôznych smeroch a podľa toho čistia, rozpúšťajú či dodávajú a dopĺňajú jednotlivé vrstvy vášho energetického tela energiou lásky. Toto dúhové svetlo Stvoriteľovej lásky je pre vás dar. Je na vás, ako s ním naložíte. Proste, žiadajte a dostanete. Toto svetlo pomáha osvetľovať aj vašu cestu života. Života i odchodu. Nesie odkaz lásky. Lásky vo svetle, viere a nádeji. Prebúdzajte sa i zaspávajte v objatí dúhového svetla. Navibruje vás na vyššiu úroveň bytia súcitnou láskou. Táto láska vám pomôže do hĺbky precítiť seba a pochopiť bez posudzovania druhých. Dokázať prežívať hlboký súcit nie je jednoduché. Vyžaduje odovzdanie svojich ohraničených názorov, predstáv a dovoliť súcitu rozšíriť svoje hranice bez obmedzenia. S takýmto otvorením sa dokážete potom vnímať jednotlivé bolesti seba, druhých, národov, Zeme. Je to veľmi dôležité, pretože poznať súcit, ktorým zároveň môžete pomôcť, či liečiť i Matku Zem je obrovská možnosť. Preto vás v láske vyzývam, aby ste ju využili. Máte nástroje k tomu všetci. Máte srdce. Pomôžte si navzájom. Vyjadrite svoju lásku myšlienkami, slovami či skutkami. Lebo láska robí, tvorí zázrak. Konajte zázraky láskou každý deň a pochopíte nepoznané.

Prichádzam k vám moji milovaní v mene lásky, s láskou a pre lásku.

Milujem vás.

Mária Matka.

Prostredníctvom Janky Bálintovej 23.10.2014

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.