fbpx

Každý deň sa obliekajte do lásky – Posolstvo Márie Matky na jún 2018

Milované deti svetla,

Prichádzam k vám opätovne z veľkej lásky. Uvedomte si kým ste a kto ste. Ste bytosti stvorené a zrodené z lásky, to znamená svetla.

Svetlo je vibrácia lásky. To najžiarivejšie, najkrajšie, najjasnejšie. Tak si ho môžete predstaviť, pretože inak tú vibráciu nevidíte.

Tak ako sú rôzne odtiene svetla, svitu, presne tak isto existujú aj rôzne druhy a formy lásky. Od súcitnej, ktorá má dúhovú farbu, cez lásku matky- ružovú sýtu, po jemnú romantickú. A medzi tým celá škála farieb a odtieňov. Aj zodpovednosť je forma lásky, aj prívetivosť či úcta.

Každý deň sa obliekajte do lásky.

Môžete si sami pre seba urobiť cvičenie, ktorý odtieň svetla, farby, vibrácie pre vás vyjadruje ktorú formu a druh lásky. Potom sa budete vedome obliekať do lásky.

Máte teraz príhodné obdobie pozorovať a vnímať čo najviac slnka, nakoľko máte najdlhšie dni vo vašom  roku. Prehovárajte cez svoje srdce k slnku, svetlu ako takému a preciťujte čo vám hovorí. Napájajte sa so zámerom porozumieť vibráciam svetla. Ráno – pri východe slnka, na poludnie, večer pri západe slnka a najmä cez slnovrat. Čerpajte pri tom energiu svojim dychom, celým svojim bytím a všetkými zmyslami. To vás zároveň očistí a posilní, uzdraví. Venujte tomu čas a pravidelnosť. Ako keď cvičíte. Výsledok vás ohromí.

Sústreďte svoju pozornosť do hĺbky duše, akoby vtiahnite vedomie do vnútra. Tam nachádzajte poznania i odpovede na vaše otázky. Vedzte, že všetko tam máte zaznamenané. Nehľadajte vonku, ale vo vnútri seba. Každý deň. Nie v diaľkach a chymérach, ale cez svoje srdce a dušu. Tá ku vám vždy prehovára, len ju nie vždy počujete a počúvate. Preto jedinou cestou je ísť do svojho vnútra a napojiť sa opätovne na svoj zdroj.

Nech pokoj, ticho a mier zavládne vo vašich srdciach, lebo tak ho udržíte aj vo svete.

Nech neostáva rozkol, neodpustenie vo vašich srdciach na konci dňa, ale odpustením v úcte k druhým ľudským bytostiam prijmite ich rovnocennosť i zodpovednosť.

Svojim úsmevom požehnávajte každú jednu bytosť ktorú stretnete. Roznesiete tak lásku do mnohých kútov sveta.

A tak sa v láske staň.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 31.5.2018

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.