fbpx

Každý deň je pripravený pre vás v láske a s láskou – Novoročné posolstvo Márie Matky na rok 2016

Milované deti svetla,

s láskou vás pozdravujem v prichádzajúcom roku hojnosti.

Máte možnosť využiť tento rok na zveľadenie i rozmnoženie vašich darov i schopností. Využite všetky vaše možnosti na ich realizáciu. Ste obdarení množstvom krás. Vnorte ju do každodenného života, ktorý vám tým skrásnie a zaskvie sa v nových farbách. Oživte a obživte vaše srdce. Vneste do seba, svojho vnútra pieseň lásky. Nedívajte sa na svet očami smútku. Vysielajte mu aj v nepriazni lásku, pomoc, pochopenie i súcit. Správajte sa ale tak aj sami k sebe.

Prestaňte sa báť toho čo bude, pretože si neistotu zhmotníte. Viďte svoju budúcnosť už tu a teraz. V prítomnosti, reálnom obraze. Tvorte si ju myšlienkami i srdcom zároveň. Ozdravte svoje oči k videniu i uši k počutiu. Nezatvárajte ich pred svetom. Otvorte sa všetkému čo prichádza, pričom však rozlišujte to čo vám slúži a čo nie. Máte v sebe nástroj, ktorým to poznáte. Tým je vaše srdce, vaše pocity, vnímanie, cítenie. Podľa toho sa rozhodujte a zodpovedne pristupujte. Neviňte iných, ale ani sami seba. Zoberte svoju zodpovednosť do vlastných rúk i k životu.

Každý deň je pripravený pre vás v láske a s láskou.V láske ho prijímajte a ďakujte zaň.

Ste moji nadovšetko milovaní,chránení i vyživovaní Energiou milujúcej láskavosti.

Dávajte pozor na svoje slová i to, čo k vám prichádza.

Venujte pozornosť tomu s čím súzniete.

Oblažujte svoju dušu hudbou nového veku. Prijímajte energie lásky, ktoré sú pre vás na dosah.

Majte rok milosti požehnaný, lebo je pre vás darovaný.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 25.12.2015

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.