fbpx

Je čas svetla – Posolstvo Márie Matky na august 2020

Milované deti svetla,

Je čas svetla. Je čas brány, ktorým priteká nové, silné, jasné svetlo a tým prichádza nový príliv energie.

Tento čas využite moji milovaní na svoj vnútorný rozvoj, ukončenie starých témat a na nový začiatok. Je to dôležité, pretože tento nový príliv energie dokáže zmeniť, prenastaviť, či transformovať kódy vo vašom vedomí. Preto je potrebné sa vnútorne stíšiť, naladiť, napojiť, uvoľniť sa, aby pôsobenie tých nových vibrácií mohlo vo vás pôsobiť a sa ukotviť. Robte to vždy cez úroveň srdca, ktoré vás povedie i navedie na túto vedomú prácu.

Je čas, doba, posunúť sa ďalej. Staré krivdy odpustiť, pocity viny prepustiť, strachy, neistoty presvetliť a vniesť do svojho života vďačnosť, radosť a slobodu. Sloboda vám otvorí brány k videniu pravdy. Pravda vás povedie k zodpovednosti a zodpovednosť k rozhodovaniu a konaniu v pokore. Pokora je schopnosť vášho srdca v súcite obnoviť tak hlboké pochopenie bezpodmienečnej lásky, ktorou budete schopní úplne iným spôsobom pristupovať v úcte k všetkým bytostiam i životu na Matke Zemi. Je to nová paradigma vnímania reality života.

Tým, že zmeníte prístup, cez svoje nové poznanie a vnímanie, zmeníte tak spôsob rozhodovania i konania, ktorého dôsledkom budú činy úplne inej úrovne a kvality.

Toto všetko vám prinášajú nadchádzajúce časy.

Milovaní, využite naplno túto príležitosť prúdiaceho svetla lásky, ktorá padá ako dážď lásky, ako požehnanie Stvoriteľa na vaše hlavy i srdcia.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté 3.8.2020

Ilustračné foto, autor Jana Bálintová:  Mandala „Nové začiatky“ – maľba na skle, autor Mgr.Jana Bálintová

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.