fbpx

Hľaďte na Zem očami hviezd – veľkonočné posolstvo Márie Matky na rok 2014

Milované deti svetla,

Pozdvihnite pochodeň pravdy.

A čo je pravda?

Pravda je láska. Láska pre blaho všetkých. Neznamená že vy ste z nej vyňatí ako jednotlivci, že je pre druhých. Ste súčasťou všetkých, celku. A celok je vo vás.

Tak ako mier. Keď je mier vo vašom srdci, je všade. Keď je všade, je vo vás.  Nemôže sa bojovať za mier, lebo boj vyvoláva len boj. Mier- mier.

V pokoji, láske a pravde žite, učte, pracujte. Pútate sa nepravdou. Odpútajte sa, osloboďte. V pravde a pravdou hľaďte, viďte, cíťte. Pravdu ctite. Pravda je styčný štít, vlajkou, ktorou sa poznajú svetlonoši. Volám vás k pravde srdca a v srdci. Neskrývajte svoju tvár za klam, ilúziu. Hľaďte na Zem očami hviezd, lebo hviezdy vidia pravdu. Rozjasnite si srdce, aby ste pravdu videli, uvideli aj vy. Vidieť pravdu znamená ju poznať, prijať a žiť. A žite tak, aby ste skrze život svietili, niesli pochodeň svetla a pravdy a tma vás nepohltí. Aj tieto dni sú o pravde. Skrytej, či viditeľnej, poznanej či nepoznanej. Kto vidí, nech vidí. Kto pozná, nech pozná. Kto verí, nech verí. Preto vám hovorím, žite v pravde.

Pre hľadajúcich a nachádzajúcich Som, Sme tu. Pre tých, ktorí nevidia tiež Som, Sme tu. Som, Sme tu pre všetkých a navždy.

V pravde a láske

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 17.4.2014

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.