fbpx

Obdarujte sa láskou

Vzťahové kvantové mandaly - VZŤAH K SEBE, ŽENSTVO

V pevnosti lásky a rovnocennosti ži svoj život. Láska, úcta, dôvera a rešpekt ti ho…
"Napĺňajte svoje srdce láskou, ktorá vám v hojnosti dodá všetko čo potrebujete. Nebuďte márniví, ale…
Pravda, vďačnosť, pokora, sú tri kvality zhmotňovania. Pros v pokore srdca, ďakuj v radosti a…
Je láska, ktorá vytiahne podstatu bolesti a nahradí ju dúhovým liečivým svetlom cez zlatý krištáľ.…
Mandala „Konania samého za seba“=„cesta lásky v láske, cestou lásky“ „Nevšímaj si prekážky, ale vo…
Buďte pevní, súdržní v láske, pretože tá buduje súdržnosť, väzbu, vzťahy a putá. V láske…
Osobné šťastie je sila, ktorú žiješ. Uvoľni bolesť, strach, nedôveru a otvor sa v láske…
Snívaj svoj sen života. V pravdivosti, oddanosti, pokore a radosti. Vedz, že život je ako…
Vnútorný súlad s Ja a dušou v nekonečnosti lásky a bezpodmienečného odpustenia.“ Kameň: ruženín
Nevnucuj svoje názory, postoje druhým. Rešpektuj jedinečnosť každého v láske a slobode. Neposudzuj, neodsudzuj, nezavrhuj,…
Nech vás porozumenie, pochopenie a láska spája vaše srdcia i duše do jednoty. Porozumejte hlasu…
Uvedomte si silu bytia v láske. V láske k samým k sebe, v zodpovednosti a…
Buď si vedomá/ý/ samej, samého seba. Vo svojom vedomom uvedomení, bytí, prebudení ži vo vedomí…
Nové začiatky v múdrosti, poznaní, láske, bezpodmienečnom odpustení a prepustení. Nech nové nahradí staré a…
Uvedom si svoju silu, svoje dary, svoje poslanie. Podľa toho konaj a ži. Kameň: horský…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
„Ja som dôležitá. Som tá najdôležitejšia vo svojom živote. Svoj život si tvorím svojimi myšlienkami,…
Posolstvo k mandale: "Láska k sebe vyviera zo stredu nášho bytia." Kameň: ruženín
„Som najvyšším prejavom seba cez lásku. Kameň: ruženín
"Tak ako slnko ktoré dáva život všetkému, tak nech je tvoje srdce otvorené prijímaniu a…
„Nová forma vnímania lásky presahujúca rozmer nášho chápania, ktorá nie je o dualite, ale jednote…
Nech láska, milosť a hojnosť sú súčasťou kvalít tvojej bytosti. V láske dávania, hojnosti prijímania…
„Láska, sloboda a odpustenie je základ trojjedinosti. Cez lásku v slobode prichádza odpustenie. Cez odpustenie…
"na vymanenie sa z útlaku, bolesti, zneužívania, nadvlády, moci. Je ako kvet čo zo zlatého…
„Nech krása, poznanie a vnútorná sila ťa poháňa, motivuje k tvoreniu,činom, práci vo viere, láske…
"Prejavte úctu, vďačnosť i pokoru. Tak budete naplnení láskou, hojnosťou i všetkým, čo v živote…
„Naplňte sa svetlom, láskou, opustite strach a optimizmus ako pozitívny náhľad na život vás ním…
"Zo srdca vychádza odpustenie, ktoré rozpúšťa všetku bolesť, negatívne emócie /zlobu, nenávisť, závisť, hnev.../uvoľňuje to…
"Vhádzaj v pokore do vnútra svojho srdca, pochop jej dôležitosť a zaspievaj potom pieseň chvály.…
„Proste v láske svojho srdca. Vysielajte ich s vierou. Sú ako lupene vašich snov, túžob,…
„Nepotláčajte v sebe negatívne emócie, pocity, vnemy, ale ich prijatím, pochopením a spracovaním dokážete ich…
„Sloboda je dar. Dar lásky a pre lásku vo vás samých a pre vás a…
„Je presvedčenie, za ktorým idete vo viere, dôvere a nádeji. Nech vaša odvaha je sila,…
„Otoč svoju tvár k slnku i životu a prejav sa vo všetkých formách života a…
"Vnútorný muž je ten, ktorý za svoje práva bojuje. Bojuje v láske. Láska a jej…
„Vnútorná žena pôsobí Láskou a Nehou. Láska a jej nástroj bezpodmienečného odpustenia, v ktorom sa…
„Vnútorný chrám je absolútne bezpečný priestor, ktorý funguje len vtedy, keď ste ukotvený prostredníctvom Lásky…
„Tak ako sloboda v láske je ako kvet ktorý obracia k slnku, tak naše srdce…
„Posvätný kruh sa točí ako kvet za slnkom. Aj ty otáčaj svoju tvár za slnkom,…
"Prekonaj nerozhodnosť, posilňuj a poznaj silu rozhodnosti . Rozhoduj sa s láskou a v láske.…
„Zmier sa so samým sebou, lebo láska ťa zmieri s tvojim vnútrom, dušou, podstatou. Len…
„Viera, nádej a láska, ale najväčšia z nich je láska." Kameň: ruženín
„Synchronicity sú situácie, ktoré vnímate či zažívate.( lebo všetko je so všetkým prepojené) Venujte im…
„Úcta je cnosť. „Cnosť“, ktorou vzdávate hlbokú úctu vesmíru, Bohu, ľuďom, sebe. Všetky formy i…
Len milosrdenstvo v súcite a milosť v odpustení rozpustí každú neprávosť, bolesť i žiaľ. Nezatvrdzuj…
„Je to cesta , ktorá cez poznanie vedie k múdrosti a cez srdce žiť Cestu…