fbpx

Obdarujte sa láskou

Vzťahové kvantové mandaly - RODINA

V pevnosti lásky a rovnocennosti ži svoj život. Láska, úcta, dôvera a rešpekt ti ho…
Je láska, ktorá vytiahne podstatu bolesti a nahradí ju dúhovým liečivým svetlom cez zlatý krištáľ.…
Buďte pevní, súdržní v láske, pretože tá buduje súdržnosť, väzbu, vzťahy a putá. V láske…
V nekonečnosti lásky je nekonečné milosrdenstvo a odpustenie pre všetkých, pre všetko a vo všetkom.“…
Nevnucuj svoje názory, postoje druhým. Rešpektuj jedinečnosť každého v láske a slobode. Neposudzuj, neodsudzuj, nezavrhuj,…
Nech vás porozumenie, pochopenie a láska spája vaše srdcia i duše do jednoty. Porozumejte hlasu…
Nové začiatky v múdrosti, poznaní, láske, bezpodmienečnom odpustení a prepustení. Nech nové nahradí staré a…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
„Som najvyšším prejavom seba cez lásku. Kameň: ruženín
"Tak ako slnko ktoré dáva život všetkému, tak nech je tvoje srdce otvorené prijímaniu a…
„Nová forma vnímania lásky presahujúca rozmer nášho chápania, ktorá nie je o dualite, ale jednote…
Nech láska, milosť a hojnosť sú súčasťou kvalít tvojej bytosti. V láske dávania, hojnosti prijímania…
„Láska, sloboda a odpustenie je základ trojjedinosti. Cez lásku v slobode prichádza odpustenie. Cez odpustenie…
„Nech krása, poznanie a vnútorná sila ťa poháňa, motivuje k tvoreniu,činom, práci vo viere, láske…
"Prejavte úctu, vďačnosť i pokoru. Tak budete naplnení láskou, hojnosťou i všetkým, čo v živote…
„Naplňte sa svetlom, láskou, opustite strach a optimizmus ako pozitívny náhľad na život vás ním…
"Zo srdca vychádza odpustenie, ktoré rozpúšťa všetku bolesť, negatívne emócie /zlobu, nenávisť, závisť, hnev.../uvoľňuje to…
"Vhádzaj v pokore do vnútra svojho srdca, pochop jej dôležitosť a zaspievaj potom pieseň chvály.…
„Proste v láske svojho srdca. Vysielajte ich s vierou. Sú ako lupene vašich snov, túžob,…
„Nepotláčajte v sebe negatívne emócie, pocity, vnemy, ale ich prijatím, pochopením a spracovaním dokážete ich…
„V hojnosti, zdraví, šťastí, harmónií a slobode rozvíjajte a utužujte svoje vzťahy a tak bude…
„Vedzte, že ste súčasťou celku. Každý svojimi darmi sa pričiňujete k jeho fungovaniu. Preto spolupráca…
„Je presvedčenie, za ktorým idete vo viere, dôvere a nádeji. Nech vaša odvaha je sila,…
„Otoč svoju tvár k slnku i životu a prejav sa vo všetkých formách života a…
„Tak ako sloboda v láske je ako kvet ktorý obracia k slnku, tak naše srdce…
„Posvätný kruh sa točí ako kvet za slnkom. Aj ty otáčaj svoju tvár za slnkom,…
"Prekonaj nerozhodnosť, posilňuj a poznaj silu rozhodnosti . Rozhoduj sa s láskou a v láske.…
„Zmier sa so samým sebou, lebo láska ťa zmieri s tvojim vnútrom, dušou, podstatou. Len…
„Viera, nádej a láska, ale najväčšia z nich je láska." Kameň: ruženín
„Láska prúdi od srdca k srdcu v najhlbšej harmónií, cez všetky úrovne duše, ducha a…
"Plnosť lásky a celistvosti súzvuku duší a sŕdc." Kameň: ruženín
„Úcta je cnosť. „Cnosť“, ktorou vzdávate hlbokú úctu vesmíru, Bohu, ľuďom, sebe. Všetky formy i…
Len milosrdenstvo v súcite a milosť v odpustení rozpustí každú neprávosť, bolesť i žiaľ. Nezatvrdzuj…