fbpx

Obdarujte sa láskou

Vzťahové kvantové mandaly - MATERSTVO

„Vedzte, že ste súčasťou celku. Každý svojimi darmi sa pričiňujete k jeho fungovaniu. Preto spolupráca…
„Úcta je cnosť. „Cnosť“, ktorou vzdávate hlbokú úctu vesmíru, Bohu, ľuďom, sebe. Všetky formy i…
Len milosrdenstvo v súcite a milosť v odpustení rozpustí každú neprávosť, bolesť i žiaľ. Nezatvrdzuj…