fbpx

Obdarujte sa láskou

Sebarozvojové kvantové mandaly - TALENTY, SCHOPNOSTI

Nové vedomie je ako svieca, ktorá svieti v tme. Nech nové vedomie rozjasní vášho ducha,…
Sila myšlienky je tvorivý potenciál s dotknutím sa sily Ducha. Tvoríte svoje prostredie myšlienkami, emóciami,…
Buďte pevní, súdržní v láske, pretože tá buduje súdržnosť, väzbu, vzťahy a putá. V láske…
„V jednote lásky, ktorá je jedno (jednota), naplňte svoj obsah: svoj grál, svoj život, svoje…
Ujasni si to čo chceš, nie čo nechceš a zameraj sa na cieľ. Potom tomu…
Nevnucuj svoje názory, postoje druhým. Rešpektuj jedinečnosť každého v láske a slobode. Neposudzuj, neodsudzuj, nezavrhuj,…
Nech vás porozumenie, pochopenie a láska spája vaše srdcia i duše do jednoty. Porozumejte hlasu…
Nové začiatky v múdrosti, poznaní, láske, bezpodmienečnom odpustení a prepustení. Nech nové nahradí staré a…
Uvedom si svoju silu, svoje dary, svoje poslanie. Podľa toho konaj a ži. Kameň: horský…
Sústreďuj svoju myseľ, myšlienky tak, aby tvoja pozornosť vždy išla tým smerom, ktorá ťa povedie…
Pohladenie je prejav daru súcitnej lásky. Uzdravujúcej, milujúcej. Nech vaše ruky pohladením, dotykom odovzdávajú lásku,…
Prosperita, hojnosť prichádza vo všetkých rovinách bytia. Otvorte sa prúdu hojnosti, ktorá čaká len na…
Koncentruj svoju myseľ, svoj zrak do stredu. Uvoľni myseľ a sústreď sa na podstatné. Na…
„Ja som dôležitá. Som tá najdôležitejšia vo svojom živote. Svoj život si tvorím svojimi myšlienkami,…
Sila dôvery, čiže zvnútornená viera zbúra hradby strachu a otvorí srdce láske k sebe i…
Afirmácia: "Som v harmónií duše, ducha a tela." Kameň: horský krištáľ
„ Pokoj a láska vytvára jednotu bytia.“. Afirmácia: Prijímam do svojho života pokoj, harmóniu, rovnováhu…
„Nech krása, poznanie a vnútorná sila ťa poháňa, motivuje k tvoreniu,činom, práci vo viere, láske…
"Prejavte úctu, vďačnosť i pokoru. Tak budete naplnení láskou, hojnosťou i všetkým, čo v živote…
„Naplňte sa svetlom, láskou, opustite strach a optimizmus ako pozitívny náhľad na život vás ním…
"Zo srdca vychádza odpustenie, ktoré rozpúšťa všetku bolesť, negatívne emócie /zlobu, nenávisť, závisť, hnev.../uvoľňuje to…
"Vhádzaj v pokore do vnútra svojho srdca, pochop jej dôležitosť a zaspievaj potom pieseň chvály.…
„Proste v láske svojho srdca. Vysielajte ich s vierou. Sú ako lupene vašich snov, túžob,…
„Nepotláčajte v sebe negatívne emócie, pocity, vnemy, ale ich prijatím, pochopením a spracovaním dokážete ich…
„Máš dary, ktoré sú ti darom. Prijmi ich ako súčasť seba, svojho bytia. Rozvíjaj ich…
„Sloboda je dar. Dar lásky a pre lásku vo vás samých a pre vás a…
„Precíť pravdu, precíť lásku. Opusti staré a otvor bránu srdca novému životu. Vnímaj silu života,…
„Vedzte, že ste súčasťou celku. Každý svojimi darmi sa pričiňujete k jeho fungovaniu. Preto spolupráca…
„Je presvedčenie, za ktorým idete vo viere, dôvere a nádeji. Nech vaša odvaha je sila,…
„Otoč svoju tvár k slnku i životu a prejav sa vo všetkých formách života a…
„Spravodlivosť je sestrou múdrosti a pravdy. Preto viďte, vnímajte, cíťte a ctite všetko, čo tieto…
„Pokora, súcit a odpustenie sú neoddeliteľnou, ne a ne súčasťou života, ako aj viera, nádej…
„Tak ako sloboda v láske je ako kvet ktorý obracia k slnku, tak naše srdce…
„Posvätný kruh sa točí ako kvet za slnkom. Aj ty otáčaj svoju tvár za slnkom,…
"Prekonaj nerozhodnosť, posilňuj a poznaj silu rozhodnosti . Rozhoduj sa s láskou a v láske.…
„Zmier sa so samým sebou, lebo láska ťa zmieri s tvojim vnútrom, dušou, podstatou. Len…
„Viera, nádej a láska, ale najväčšia z nich je láska." Kameň: ruženín
Afirmácia: Som úspešný/á vo všetkom čo robím, vytváram, tvorím, konám. „Nech je v rovnováhe tvoje…
„Láska prúdi od srdca k srdcu v najhlbšej harmónií, cez všetky úrovne duše, ducha a…
"Tvoríme zo srdca nové." Kameň: horský krištáľ
"Plnosť lásky a celistvosti súzvuku duší a sŕdc." Kameň: ruženín
„Synchronicity sú situácie, ktoré vnímate či zažívate.( lebo všetko je so všetkým prepojené) Venujte im…
„Úcta je cnosť. „Cnosť“, ktorou vzdávate hlbokú úctu vesmíru, Bohu, ľuďom, sebe. Všetky formy i…
Len milosrdenstvo v súcite a milosť v odpustení rozpustí každú neprávosť, bolesť i žiaľ. Nezatvrdzuj…
„Je to cesta , ktorá cez poznanie vedie k múdrosti a cez srdce žiť Cestu…