fbpx

Obdarujte sa láskou

Sebarozvojové kvantové mandaly

Mandala „Konania samého za seba“=„cesta lásky v láske, cestou lásky“ „Nevšímaj si prekážky, ale vo…
Nové vedomie je ako svieca, ktorá svieti v tme. Nech nové vedomie rozjasní vášho ducha,…
"Napĺňajte svoje srdce láskou, ktorá vám v hojnosti dodá všetko čo potrebujete. Nebuďte márniví, ale…
Nech ťa sprevádza pokoj mysle. V harmónií tela upokojíš svoju myseľ. Zapozeraj sa na stred,…
V pevnosti lásky a rovnocennosti ži svoj život. Láska, úcta, dôvera a rešpekt ti ho…
Pravda, vďačnosť, pokora, sú tri kvality zhmotňovania. Pros v pokore srdca, ďakuj v radosti a…
Sila myšlienky je tvorivý potenciál s dotknutím sa sily Ducha. Tvoríte svoje prostredie myšlienkami, emóciami,…
Buďte pevní, súdržní v láske, pretože tá buduje súdržnosť, väzbu, vzťahy a putá. V láske…
V nekonečnosti lásky je nekonečné milosrdenstvo a odpustenie pre všetkých, pre všetko a vo všetkom.“…
Osobné šťastie je sila, ktorú žiješ. Uvoľni bolesť, strach, nedôveru a otvor sa v láske…
Zostávaj v mieri, zostávaj v láske srdca. Mier v duši rozsvieti mier v srdci i…
Snívaj svoj sen života. V pravdivosti, oddanosti, pokore a radosti. Vedz, že život je ako…
„V jednote lásky, ktorá je jedno (jednota), naplňte svoj obsah: svoj grál, svoj život, svoje…
Ujasni si to čo chceš, nie čo nechceš a zameraj sa na cieľ. Potom tomu…
Nevnucuj svoje názory, postoje druhým. Rešpektuj jedinečnosť každého v láske a slobode. Neposudzuj, neodsudzuj, nezavrhuj,…
Nech vás porozumenie, pochopenie a láska spája vaše srdcia i duše do jednoty. Porozumejte hlasu…
Uvedomte si silu bytia v láske. V láske k samým k sebe, v zodpovednosti a…
Buď si vedomá/ý/ samej, samého seba. Vo svojom vedomom uvedomení, bytí, prebudení ži vo vedomí…
Nové začiatky v múdrosti, poznaní, láske, bezpodmienečnom odpustení a prepustení. Nech nové nahradí staré a…
Uvedom si svoju silu, svoje dary, svoje poslanie. Podľa toho konaj a ži. Kameň: horský…
Sústreďuj svoju myseľ, myšlienky tak, aby tvoja pozornosť vždy išla tým smerom, ktorá ťa povedie…
Prepoj sa cez svoje srdce so stredom, centrom galaktického Slnka. Čerpaj z neho nielen silu,…
Kameň: slnečný kameň
Múdro nakladajte so svojimi rozhodnutiami. Nezabúdaj, že sloboda je tvojou výsadou. Preto bez strachu vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Pohladenie je prejav daru súcitnej lásky. Uzdravujúcej, milujúcej. Nech vaše ruky pohladením, dotykom odovzdávajú lásku,…
Prosperita, hojnosť prichádza vo všetkých rovinách bytia. Otvorte sa prúdu hojnosti, ktorá čaká len na…
Koncentruj svoju myseľ, svoj zrak do stredu. Uvoľni myseľ a sústreď sa na podstatné. Na…
„Ja som dôležitá. Som tá najdôležitejšia vo svojom živote. Svoj život si tvorím svojimi myšlienkami,…
Sila dôvery, čiže zvnútornená viera zbúra hradby strachu a otvorí srdce láske k sebe i…
Afirmácia: "Som v harmónií duše, ducha a tela." Kameň: horský krištáľ
„ Pokoj a láska vytvára jednotu bytia.“. Afirmácia: Prijímam do svojho života pokoj, harmóniu, rovnováhu…
Posolstvo k mandale: "Láska k sebe vyviera zo stredu nášho bytia." Kameň: ruženín
„Som najvyšším prejavom seba cez lásku. Kameň: ruženín
"Tak ako slnko ktoré dáva život všetkému, tak nech je tvoje srdce otvorené prijímaniu a…
„Nová forma vnímania lásky presahujúca rozmer nášho chápania, ktorá nie je o dualite, ale jednote…
Nech láska, milosť a hojnosť sú súčasťou kvalít tvojej bytosti. V láske dávania, hojnosti prijímania…
„Láska, sloboda a odpustenie je základ trojjedinosti. Cez lásku v slobode prichádza odpustenie. Cez odpustenie…
"na vymanenie sa z útlaku, bolesti, zneužívania, nadvlády, moci. Je ako kvet čo zo zlatého…
„Nech krása, poznanie a vnútorná sila ťa poháňa, motivuje k tvoreniu,činom, práci vo viere, láske…
"Prejavte úctu, vďačnosť i pokoru. Tak budete naplnení láskou, hojnosťou i všetkým, čo v živote…
„Naplňte sa svetlom, láskou, opustite strach a optimizmus ako pozitívny náhľad na život vás ním…
"Zo srdca vychádza odpustenie, ktoré rozpúšťa všetku bolesť, negatívne emócie /zlobu, nenávisť, závisť, hnev.../uvoľňuje to…
"Vhádzaj v pokore do vnútra svojho srdca, pochop jej dôležitosť a zaspievaj potom pieseň chvály.…
„Proste v láske svojho srdca. Vysielajte ich s vierou. Sú ako lupene vašich snov, túžob,…
„Nepotláčajte v sebe negatívne emócie, pocity, vnemy, ale ich prijatím, pochopením a spracovaním dokážete ich…
„Máš dary, ktoré sú ti darom. Prijmi ich ako súčasť seba, svojho bytia. Rozvíjaj ich…
„V hojnosti, zdraví, šťastí, harmónií a slobode rozvíjajte a utužujte svoje vzťahy a tak bude…
„Sloboda je dar. Dar lásky a pre lásku vo vás samých a pre vás a…
„Precíť pravdu, precíť lásku. Opusti staré a otvor bránu srdca novému životu. Vnímaj silu života,…
„Vedzte, že ste súčasťou celku. Každý svojimi darmi sa pričiňujete k jeho fungovaniu. Preto spolupráca…
„Je presvedčenie, za ktorým idete vo viere, dôvere a nádeji. Nech vaša odvaha je sila,…
„Otoč svoju tvár k slnku i životu a prejav sa vo všetkých formách života a…
„Spravodlivosť je sestrou múdrosti a pravdy. Preto viďte, vnímajte, cíťte a ctite všetko, čo tieto…
„Pokora, súcit a odpustenie sú neoddeliteľnou, ne a ne súčasťou života, ako aj viera, nádej…
"Vnútorný muž je ten, ktorý za svoje práva bojuje. Bojuje v láske. Láska a jej…
„Vnútorná žena pôsobí Láskou a Nehou. Láska a jej nástroj bezpodmienečného odpustenia, v ktorom sa…
„Vnútorný chrám je absolútne bezpečný priestor, ktorý funguje len vtedy, keď ste ukotvený prostredníctvom Lásky…
„Tak ako sloboda v láske je ako kvet ktorý obracia k slnku, tak naše srdce…
„Posvätný kruh sa točí ako kvet za slnkom. Aj ty otáčaj svoju tvár za slnkom,…
"Prekonaj nerozhodnosť, posilňuj a poznaj silu rozhodnosti . Rozhoduj sa s láskou a v láske.…
„Zmier sa so samým sebou, lebo láska ťa zmieri s tvojim vnútrom, dušou, podstatou. Len…
„Viera, nádej a láska, ale najväčšia z nich je láska." Kameň: ruženín
"Slobodná vôľa je vaša výsada i dar. Uvedomte si, že ňou rozhodujete v každom okamihu…
Afirmácia: Som úspešný/á vo všetkom čo robím, vytváram, tvorím, konám. „Nech je v rovnováhe tvoje…
"Tvoríme zo srdca nové." Kameň: horský krištáľ
„Láska prúdi od srdca k srdcu v najhlbšej harmónií, cez všetky úrovne duše, ducha a…
"Plnosť lásky a celistvosti súzvuku duší a sŕdc." Kameň: ruženín
„Synchronicity sú situácie, ktoré vnímate či zažívate.( lebo všetko je so všetkým prepojené) Venujte im…
„Úcta je cnosť. „Cnosť“, ktorou vzdávate hlbokú úctu vesmíru, Bohu, ľuďom, sebe. Všetky formy i…
Len milosrdenstvo v súcite a milosť v odpustení rozpustí každú neprávosť, bolesť i žiaľ. Nezatvrdzuj…
„Je to cesta , ktorá cez poznanie vedie k múdrosti a cez srdce žiť Cestu…