fbpx

Obdarujte sa láskou

Kvantové mandaly na duchovný rozvoj

Buďte pevní, súdržní v láske, pretože tá buduje súdržnosť, väzbu, vzťahy a putá. V láske…
V pevnosti lásky a rovnocennosti ži svoj život. Láska, úcta, dôvera a rešpekt ti ho…
Nech ťa sprevádza pokoj mysle. V harmónií tela upokojíš svoju myseľ. Zapozeraj sa na stred,…
"Napĺňajte svoje srdce láskou, ktorá vám v hojnosti dodá všetko čo potrebujete. Nebuďte márniví, ale…
Pravda, vďačnosť, pokora, sú tri kvality zhmotňovania. Pros v pokore srdca, ďakuj v radosti a…
Nové vedomie je ako svieca, ktorá svieti v tme. Nech nové vedomie rozjasní vášho ducha,…
Je láska, ktorá vytiahne podstatu bolesti a nahradí ju dúhovým liečivým svetlom cez zlatý krištáľ.…
Mandala „Konania samého za seba“=„cesta lásky v láske, cestou lásky“ „Nevšímaj si prekážky, ale vo…
Sila myšlienky je tvorivý potenciál s dotknutím sa sily Ducha. Tvoríte svoje prostredie myšlienkami, emóciami,…
V nekonečnosti lásky je nekonečné milosrdenstvo a odpustenie pre všetkých, pre všetko a vo všetkom.“…
„V jednote lásky, ktorá je jedno (jednota), naplňte svoj obsah: svoj grál, svoj život, svoje…
Ujasni si to čo chceš, nie čo nechceš a zameraj sa na cieľ. Potom tomu…
Vnútorný súlad s Ja a dušou v nekonečnosti lásky a bezpodmienečného odpustenia.“ Kameň: ruženín
Nech vás porozumenie, pochopenie a láska spája vaše srdcia i duše do jednoty. Porozumejte hlasu…
Uvedomte si silu bytia v láske. V láske k samým k sebe, v zodpovednosti a…
Uvedom si svoju silu, svoje dary, svoje poslanie. Podľa toho konaj a ži. Kameň: horský…
Prepoj sa cez svoje srdce so stredom, centrom galaktického Slnka. Čerpaj z neho nielen silu,…
Prijmite tento dar, ktorý je nekonečný a ktorý vám v láske pomáha vrátiť sa späť…
„Toto je krištáľová energia lásky stvorenia. Prepája s Jeho-Jej energiou, poznaním, múdrosťou, silou, láskou zlatého…
Ukončite staré a otvorte sa novému. Novému životu v pravde vo svetle lásky a láske…
"Vnorte sa do múdrosti srdca, duše. Tam sú vaše odpovede života i konca. Kameň: horský…
"Nádej je mäkká, ľahká, jasná, ako vlnky na mori za slnečného či mesačného jasu. Nech…
"na vymanenie sa z útlaku, bolesti, zneužívania, nadvlády, moci. Je ako kvet čo zo zlatého…
„Uvedom a pochop kto si. Potom pochopíš princíp tvorenia a pochopíš nekonečnosť lásky.“ Kameň: horský…
"Vhádzaj v pokore do vnútra svojho srdca, pochop jej dôležitosť a zaspievaj potom pieseň chvály.…
„Proste v láske svojho srdca. Vysielajte ich s vierou. Sú ako lupene vašich snov, túžob,…
„Sloboda je dar. Dar lásky a pre lásku vo vás samých a pre vás a…
„Precíť pravdu, precíť lásku. Opusti staré a otvor bránu srdca novému životu. Vnímaj silu života,…
„Spravodlivosť je sestrou múdrosti a pravdy. Preto viďte, vnímajte, cíťte a ctite všetko, čo tieto…
„Tak ako dve cnosti - česť a odvaha, tak aj sloboda a zodpovednosť sú neoddeliteľnou…
„Ako hore, tak i dolu, ako na nebi tak i na zemi, ako vo veľkom…
„Tak ako sloboda v láske je ako kvet ktorý obracia k slnku, tak naše srdce…
„Posvätný kruh sa točí ako kvet za slnkom. Aj ty otáčaj svoju tvár za slnkom,…
"Prekonaj nerozhodnosť, posilňuj a poznaj silu rozhodnosti . Rozhoduj sa s láskou a v láske.…
„Zmier sa so samým sebou, lebo láska ťa zmieri s tvojim vnútrom, dušou, podstatou. Len…
„Viera, nádej a láska, ale najväčšia z nich je láska." Kameň: ruženín
"Plnosť lásky a celistvosti súzvuku duší a sŕdc." Kameň: ruženín
„Úcta je cnosť. „Cnosť“, ktorou vzdávate hlbokú úctu vesmíru, Bohu, ľuďom, sebe. Všetky formy i…
Len milosrdenstvo v súcite a milosť v odpustení rozpustí každú neprávosť, bolesť i žiaľ. Nezatvrdzuj…
„Obsahuje lásku Stvoriteľa. Svetlo lásky Stvoriteľa(v posvätnej geometrii)je základ energie vzniku nového, v ktorej je…
„Je to cesta , ktorá cez poznanie vedie k múdrosti a cez srdce žiť Cestu…