fbpx

Obdarujte sa láskou

kvantové mandaly - kompletná ponuka

Je láska, ktorá vytiahne podstatu bolesti a nahradí ju dúhovým liečivým svetlom cez zlatý krištáľ.…
Mandala „Konania samého za seba“=„cesta lásky v láske, cestou lásky“ „Nevšímaj si prekážky, ale vo…
Nové vedomie je ako svieca, ktorá svieti v tme. Nech nové vedomie rozjasní vášho ducha,…
"Napĺňajte svoje srdce láskou, ktorá vám v hojnosti dodá všetko čo potrebujete. Nebuďte márniví, ale…
Nech ťa sprevádza pokoj mysle. V harmónií tela upokojíš svoju myseľ. Zapozeraj sa na stred,…
V pevnosti lásky a rovnocennosti ži svoj život. Láska, úcta, dôvera a rešpekt ti ho…
Pravda, vďačnosť, pokora, sú tri kvality zhmotňovania. Pros v pokore srdca, ďakuj v radosti a…
Sila myšlienky je tvorivý potenciál s dotknutím sa sily Ducha. Tvoríte svoje prostredie myšlienkami, emóciami,…
Buďte pevní, súdržní v láske, pretože tá buduje súdržnosť, väzbu, vzťahy a putá. V láske…
V nekonečnosti lásky je nekonečné milosrdenstvo a odpustenie pre všetkých, pre všetko a vo všetkom.“…
Osobné šťastie je sila, ktorú žiješ. Uvoľni bolesť, strach, nedôveru a otvor sa v láske…
Zostávaj v mieri, zostávaj v láske srdca. Mier v duši rozsvieti mier v srdci i…
Snívaj svoj sen života. V pravdivosti, oddanosti, pokore a radosti. Vedz, že život je ako…
„V jednote lásky, ktorá je jedno (jednota), naplňte svoj obsah: svoj grál, svoj život, svoje…
Ujasni si to čo chceš, nie čo nechceš a zameraj sa na cieľ. Potom tomu…
Vnútorný súlad s Ja a dušou v nekonečnosti lásky a bezpodmienečného odpustenia.“ Kameň: ruženín
Nevnucuj svoje názory, postoje druhým. Rešpektuj jedinečnosť každého v láske a slobode. Neposudzuj, neodsudzuj, nezavrhuj,…
Nech vás porozumenie, pochopenie a láska spája vaše srdcia i duše do jednoty. Porozumejte hlasu…
Uvedomte si silu bytia v láske. V láske k samým k sebe, v zodpovednosti a…
Buď si vedomá/ý/ samej, samého seba. Vo svojom vedomom uvedomení, bytí, prebudení ži vo vedomí…
Nové začiatky v múdrosti, poznaní, láske, bezpodmienečnom odpustení a prepustení. Nech nové nahradí staré a…
Uvedom si svoju silu, svoje dary, svoje poslanie. Podľa toho konaj a ži. Kameň: horský…
Sústreďuj svoju myseľ, myšlienky tak, aby tvoja pozornosť vždy išla tým smerom, ktorá ťa povedie…
Prepoj sa cez svoje srdce so stredom, centrom galaktického Slnka. Čerpaj z neho nielen silu,…
Kameň: slnečný kameň
Splynutie v jedno cez túžbu vašej duše. Kameň: ruženín
Múdro nakladajte so svojimi rozhodnutiami. Nezabúdaj, že sloboda je tvojou výsadou. Preto bez strachu vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Som slnečnica, som svetlo, som láska, napriek všetkému čo sa mi v živote deje. Vždy…
Pohladenie je prejav daru súcitnej lásky. Uzdravujúcej, milujúcej. Nech vaše ruky pohladením, dotykom odovzdávajú lásku,…
Prosperita, hojnosť prichádza vo všetkých rovinách bytia. Otvorte sa prúdu hojnosti, ktorá čaká len na…
Koncentruj svoju myseľ, svoj zrak do stredu. Uvoľni myseľ a sústreď sa na podstatné. Na…
„Ja som dôležitá. Som tá najdôležitejšia vo svojom živote. Svoj život si tvorím svojimi myšlienkami,…
Sila dôvery, čiže zvnútornená viera zbúra hradby strachu a otvorí srdce láske k sebe i…
„Kód na posilnenie, podporu a dodania životnej energie“ Kameň: karneol
Afirmácia: "Som v harmónií duše, ducha a tela." Kameň: horský krištáľ
„ Pokoj a láska vytvára jednotu bytia.“. Afirmácia: Prijímam do svojho života pokoj, harmóniu, rovnováhu…
Prijmite tento dar, ktorý je nekonečný a ktorý vám v láske pomáha vrátiť sa späť…
„Toto je krištáľová energia lásky stvorenia. Prepája s Jeho-Jej energiou, poznaním, múdrosťou, silou, láskou zlatého…
Posolstvo k mandale: "Láska k sebe vyviera zo stredu nášho bytia." Kameň: ruženín
„Uzavrel sa cyklus splývania medzi tým čo je hore a dolu." Kameň: horský krištáľ
„Som najvyšším prejavom seba cez lásku. Kameň: ruženín
"Tak ako slnko ktoré dáva život všetkému, tak nech je tvoje srdce otvorené prijímaniu a…
„Nová forma vnímania lásky presahujúca rozmer nášho chápania, ktorá nie je o dualite, ale jednote…
Nech láska, milosť a hojnosť sú súčasťou kvalít tvojej bytosti. V láske dávania, hojnosti prijímania…
„Láska, sloboda a odpustenie je základ trojjedinosti. Cez lásku v slobode prichádza odpustenie. Cez odpustenie…
Ukončite staré a otvorte sa novému. Novému životu v pravde vo svetle lásky a láske…
"Vnorte sa do múdrosti srdca, duše. Tam sú vaše odpovede života i konca. Kameň: horský…
"Nádej je mäkká, ľahká, jasná, ako vlnky na mori za slnečného či mesačného jasu. Nech…
Uvedom a pochop kto si. Potom pochopíš princíp tvorenia a pochopíš nekonečnosť lásky.“ Kameň: horský…
„na 3.čakru ( uvoľnenie od strachu, nedôvery, manipulácie, neistoty...)“ Kameň: horský krištáľ
"Ochrana Božskou trojjedinosťou, Bohom Otcom i Božej Matky" Kameň: horský krištáľ
"na vymanenie sa z útlaku, bolesti, zneužívania, nadvlády, moci. Je ako kvet čo zo zlatého…
„Uvedom a pochop kto si. Potom pochopíš princíp tvorenia a pochopíš nekonečnosť lásky.“ Kameň: horský…
„Nech krása, poznanie a vnútorná sila ťa poháňa, motivuje k tvoreniu,činom, práci vo viere, láske…
"Prejavte úctu, vďačnosť i pokoru. Tak budete naplnení láskou, hojnosťou i všetkým, čo v živote…
„Naplňte sa svetlom, láskou, opustite strach a optimizmus ako pozitívny náhľad na život vás ním…
"Zo srdca vychádza odpustenie, ktoré rozpúšťa všetku bolesť, negatívne emócie /zlobu, nenávisť, závisť, hnev.../uvoľňuje to…
"Vhádzaj v pokore do vnútra svojho srdca, pochop jej dôležitosť a zaspievaj potom pieseň chvály.…
„Proste v láske svojho srdca. Vysielajte ich s vierou. Sú ako lupene vašich snov, túžob,…
„Nepotláčajte v sebe negatívne emócie, pocity, vnemy, ale ich prijatím, pochopením a spracovaním dokážete ich…
„V pokoji, vnútornom mieri a tichu lásky je hĺbka myšlienok i tvorenia." Kameň: horský krištáľ
„Máš dary, ktoré sú ti darom. Prijmi ich ako súčasť seba, svojho bytia. Rozvíjaj ich…
„V hojnosti, zdraví, šťastí, harmónií a slobode rozvíjajte a utužujte svoje vzťahy a tak bude…
„Sloboda je dar. Dar lásky a pre lásku vo vás samých a pre vás a…
„Precíť pravdu, precíť lásku. Opusti staré a otvor bránu srdca novému životu. Vnímaj silu života,…
„Vedzte, že ste súčasťou celku. Každý svojimi darmi sa pričiňujete k jeho fungovaniu. Preto spolupráca…
„Je presvedčenie, za ktorým idete vo viere, dôvere a nádeji. Nech vaša odvaha je sila,…
„Otoč svoju tvár k slnku i životu a prejav sa vo všetkých formách života a…
„Tak ako slnko vychádza z hladiny mora a vietor pohládza zem, tak oheň s vodou…
"Oheň je živel, ktorý je spaľujúci, očisťujúci, posilňujúci i poväacujúci zároveň. Vždy je mopžnosť výberu.…
„Spravodlivosť je sestrou múdrosti a pravdy. Preto viďte, vnímajte, cíťte a ctite všetko, čo tieto…
„Tak ako dve cnosti - česť a odvaha, tak aj sloboda a zodpovednosť sú neoddeliteľnou…
„Ako hore, tak i dolu, ako na nebi tak i na zemi, ako vo veľkom…
„Pokora, súcit a odpustenie sú neoddeliteľnou, ne a ne súčasťou života, ako aj viera, nádej…
"7 planét, 7 lupeňov, 7 sestier, 7 farieb, 7 tónov Kameň: horský krištáľ
"Vnútorný muž je ten, ktorý za svoje práva bojuje. Bojuje v láske. Láska a jej…
„Vnútorná žena pôsobí Láskou a Nehou. Láska a jej nástroj bezpodmienečného odpustenia, v ktorom sa…