fbpx

Dar života je zázrak lásky – Posolstvo Márie Matky na október 2014 z Lúrd

Milované deti svetla,

Prinášam vám nové svetlo života. Dar života, jeho zrodu je zázrak. Zázrak lásky.

Každý z vás ste tak narodený bez rozdielu na okolnosti reálneho individuálneho zrodu. Ďakujte a vážte si to. Ste darom pre tento svet, túto dobu a vás samotných. Nezabúdajte na to v žiadnom okamihu života a nepodliehajte zúfalstvu v žiadnej situácií. Uvedomte si, že ste milovaný za každej okolnosti Mnou i samotným Stvoriteľom.

Majte nádej, vieru a lásku v srdci. Šírte posolstvo lásky a ďakujte Matke Zemi, ktorá sa o vás stará.

Niet rozdielu medzi vami. Jazyk, farba pleti, vierovyznanie, pohlavie nie su rozdiely. Vašou podstatou je láska. V láske sa spájajte, lebo tá tvorí pevnú os, spojnicu, ktorá udrží pokoj na Zemi. Vytvárajte enrgetické spojnice lásky v láske cez srdcia. Je to to najdôležitejšie, čo môžete všetci vždy robiť. Posilníte tak seba ale i celé spoločenstvo ľudí na celom svete, celom stvorení. Vedzte, že každý máte tento dar a schopnosť takto konať. Všetci ste stvovrení lásky a každý mate svoj význam a životný  plán. Napĺňajte ho láskou. Pýtajte sa naň a uskutočňujte ho. Láska, jej tóny, farby, vibrácie a kvality nech napĺňajú vaše srdcia i mysle. Prijímajte ich obsah. Otvárajte sa, prezrite a poznajte.

Milujte sa navzájom aj súcitnou láskou bez rozdielu. Láskou zotriete všetko trápenie i bolesti. Súcit nie je slabosť, ale sila. Prejavom súcitu prejavujete veľmi hlboké precítenie bolesti či radosti druhým. Nezabúdajte na seba a netrestajte sa výčitkami či hnevom. Ste všetci súčasťou Božieho plánu Stvoriteľa a všetko čím pechádzate je vaša škola. Preto je veľmi dôležitý súcit ku všetkému svorenstvu.

Krása života je nesmierna. Uvedomujte si ju v jeho všetkých odtieňoch. Každý má svoj význam i dôležitosť. Jednou z krás života je aj tma. Aj temnota má rôzne odtiene, lebo aj tá má svoju dôležitosť. Uvedomte si ale, že vždy po tme prichádza svetlo.

Svetlo lásky nech žiari nad vami neustále. Tak ako je nebo nad vami a zem pod nohami. Nech pravda a láska osvetľuje váš život a privádza k poznaniu. Vážte si život, pravdu, vieru a v láske ho napĺňajte.

Milujem vás nekonečnou láskou

Mária Matka.

Prostredníctvom Janky Bálintovej 26.9.2014 Lurdy

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.