Kategória: Posolstvá

Prichádza čas príchodu nového svetla do vašich dní – Posolstvo Márie Matky na december 2019

Milované deti svetla, prichádza čas príchodu nového svetla do vašich dní, životov. To svetlo vás bude sprevádzať nielen cez dni slnovratu ktoré sa blížia, ale cez všetky dni cez ktoré si budete vedomí samých seba, svojej lásky a svetla ktorým ste a s ktorým sa spojíte vo svojej podstate. Toto je moje milované deti naozaj veľmi dôležitý a krásny čas,...

Celý článok

Hľadajte cestu LÁSKY – Posolstvo Márie Matky na november 2019

Milované deti svetla, Cez stred ktorý nájdete na tomto mieste i kdekoľvek keď ste vo svojom srdci, hľadajte čo je najdôležitejšie. Na konci je ale vždy svetlo, láska, pokoj, mier, harmónia. Je to len o čase, kedy k tomu dôjdete, dospejete. Hľadajte cestu LÁSKY. Cez múdrosť, poznanie ju nájdete. Choďte, kráčajte vo svetle lásky. Buďte požehnaní. Vysielajte lásku žehnaním....

Celý článok

Vzpriamte sa a zdvihnite hlavu do Ja Som – Posolstvo Márie Matky na október 2019

Milované deti svetla, Vzpriamte sa a zdvihnite hlavu do Ja Som. Buďte pokorní duchom, nie telom, lebo to je falošný prejav, prejav strachu, poroby, podriadenosti. Buďte preto ako sviece so svetlom v srdci, ktoré svietia na cestu sebe i druhým. Pohyb je energia, plynutie ducha času, priestoru i zmeny. Tento pohyb, energie, vám pomáhajú v procesoch zmien, pochopení všetkých princípov, aby ste ich...

Celý článok

Žite život naplnený láskou v rovnocennosti – Posolstvo Márie Matky na september 2019

Milované deti svetla, Opätovne k vám prichádzam z vysokých vibrácií lásky, lásky ktorá je bezpodmienečná, bezhraničná, súcitná i milostivá. Nachádzate sa v čase, blízkom rovnodennosti, kedy energia dňa i noci, slnka i mesiaca, svetla a tmy budú stáť v rovnováhe a rovnocennosti. Aj vy tak stojte vo svojich životoch. V rovnocennej láske, rovnocennom postoji k sebe i druhým i všetkým bytostiam žijúcim na Matke Zemi. Rovnocennosť znamená aj neposudzovať,...

Celý článok

Vráťte svojmu životu život – Posolstvo Márie Matky na august 2019

Milované deti svetla, Prihováram sa vám opätovne z úrovne svetla a lásky, z miesta kde je absolútny pokoj, mier, harmónia. Takéto miesto aj keď predsa inak, môžete aj vy nájsť vo vašich životoch, keď sa stíšite a naladíte cez svoje srdce na svoju dušu. Je to miesto oddychu, pokoja, liečenia i poznávania. Čím častejšie budete toto miesto vedome vyhľadávať, teda vedome sa...

Celý článok

Nechajte sa unášať vlnami lásky – Posolstvo Márie Matky na júl 2019

Milované deti svetla, Nech krása, poznanie a vnútorná sila vás poháňa, motivuje k tvoreniu, činom, práci vo viere, láske a nádeji. Nech je v rovnováhe vaše myslenie, vyjadrovanie, rozhodovanie i konanie. Tak ako dve cnosti- česť a odvaha tak aj sloboda a zodpovednosť sú neoddeliteľnou súčasťou života. Sloboda dáva silu sa rozhodnúť a rozhodovanie v zodpovednosti slobodu potvrdzuje. Nemajte strach, pretože ten láme slobodu,...

Celý článok

Život v pravde je naozaj ten pravý – Posolstvo Márie Matky na jún 2019

Milované deti svetla, Žijete v čase požehnaní láskou. Láskou stvoriteľa i Matky Zeme. Precíťte túto silu vo svojom vnútri, srdci. Zavrite oči a nadýchnite sa plnými dúškami do pľúc, do celého svojho tela, do každej bunky túto lásku. Nechajte túto životodarnú, liečivú silu  prúdiť a preniknúť cez všetky úrovne vášho bytia. Môžete cítiť, ako vás napĺňa od končekov prstov na nohách až po temeno hlavy...

Celý článok

Posilňuj silu vedomia lásky – Posolstvo Márie Matky na máj 2019

Milované deti svetla, Tak, ako aj inokedy, aj teraz sa na vás láskyplne „usmievam“ a prajem len tie najkrajšie dni. Tak, ako sa oteplieva vonku, nech aj vaše srdcia sa roztápajú a rozohrievajú do bezhraničnej lásky, ktorú potom šírte a rozdávajte všetkému a všetkým ktorí sú okolo vás. V svete vo všeobecnosti  je veľmi málo lásky, preto je toľko nepokojov, násilností, vojen, konfliktov,...

Celý článok

Buďte svetlom i vodou zároveň – Posolstvo Márie Matky na apríl 2019

Milované deti svetla, Prinášam vám svetlo do vášho života v láske, plnosti i poznania cez ktoré môžete váš život meniť a uzdravovať. Tak ako jarná príroda sa prebúdza, raší a vynakladá veľké úsilie na svoju novú púť rastu, aj vy vo vašich životoch prechádzate rovnakými cyklami. Na mnohých miestach Matky Zeme práve v tomto období býva často hmla. Hmla, ktorá zahaľuje krajinu je jej...

Celý článok

Natiahnite svoje hlavičky k Slnku a srdcia k Láske – Posolstvo Márie Matky na marec 2019

Milované deti svetla, Prichádzam a prihováram sa k vám v čase nastávajúcej jari, času zmien, príchodu nového. Veľa vecí bude ukončených, vedome či nevedome. Buď to sami pochopíte, alebo budete k tomu „tzv.“ dotlačení. Následne môže prísť zrod nového, ktoré už vo vás klíči. Tak ako v prírode, Matke Zemi, kde pomaly badať jej prebúdzanie. Aj vy sa prebuďte zo...

Celý článok
  • Najnovšie články
  • Kategórie
  • Archív