fbpx

Kategória: Posolstvá

Konanie v súlade s dušou je cesta lásky – Posolstvo Márie Matky na september 2021

Milované deti svetla, Som neustále s vami. Som pri vás. Som aj ďaleko aj blízko, som tu a teraz. Ako je to možné? Je to možné? Je. Lebo čas neexistuje. Je len tu a teraz. A zase len tu a teraz. Len vy ako ľudské bytosti myšlienkami sa vraciate do minulosti a minulosť si potom ťaháte do prítomnosti. Alebo ste v budúcnosti a pokiaľ v nej...

Celý článok

Tvorte si svoj život plný pochopenia a naplnenia vo svetle pravdy – Posolstvo Márie Matky na august 2021

Milované deti svetla, S veľkou láskou sa k vám skláňam, pohládzam a prajem silu do každého nádychu. Aj keď ste milovaní všetci veľmi statoční, prežívate náročné časy a každý to máte v tom svojom. Každý máte svoju cestu, plán duše ktorý napĺňate, ako ľudské bytosti cez svoje pocity a emócie prežívate aj nesúlad. Je to vtedy, keď sa vybočujete z vlastného centra, harmónie....

Celý článok

Naberte do svojich rúk energiu múdrosti, ktorá vás povedie cestou lásky – Posolstvo Márie Matky na júl 2021

Milované deti svetla, Vkročili ste do novej doby, nového svetla, nového sveta, nového vnímania lásky. Ukotvite v sebe toto poznanie, zisťujte čo všetko vám prináša. Sú to roviny, ktoré cez vaše emócie a pocity môžete zažívať najprv v miernej nerovnováhe, ktoré uvedomením a prekročením akoby hranice sa zharmonizujú a vy vojdete do celistvosti. Dejú sa zmeny cez vašu dušu, ktorá k vám neustále...

Celý článok

Nastavte si zrkadlo pravdy – Posolstvo Márie Matky na jún 2021

Milované deti svetla, Voľnosť, sloboda, svetlo, jas sú témami vašich súčasných dní. Tešte, radujte sa a ďakujte. Ste požehnaní láskou nielen mojou, ale celého Stvorenstva. Prečo? Pretože si to zaslúžite. Ale nie pre „zásluhy“, ale preto že jednoducho ste. Ste nositelia energie svetla, lásky a preto sa láska a požehnanie k vám vracia. Čerpajte ho s každým vašim vedomým nádychom....

Celý článok

Otvorte naplno svoje srdce Láske – Posolstvo Márie Matky na máj 2021

Milované deti svetla, Mesiac ktorý budete teraz žiť, ktorý prichádza voláte mesiac lásky. On naozaj mesiac lásky je, lebo sa vo vás prebúdza slnko. Zobúdza, prebúdza silu svetla, života, ktorá naplno pučí a derie sa k svojej manifestácií, prejavu, životu, láske. Otvorte naplno svoje srdce, svoje dlane, svoje oči, uši, všetko a prijímajte lásku, ktorá k vám „prší“ z neba....

Celý článok

Zázrak lásky je ako kvet života – Posolstvo Márie Matky na apríl 2021

Milované deti svetla, S hlbokou láskou, úctou a vďačnosťou vás pozdravujem, pretože ste veľmi silné duše, ktoré teraz žijete na Matke Zemi a s nesmiernou statočnosťou nesiete svetlo v tých temných častiach Matky Zeme i miestach, kde krutosť, teror, manipulácie a rôzne formy neslobody cez strach mnohé ľudské bytosti láme, či zlomilo do života v područí, novodobého otroctva a ani to nevidia. Podporujem a držím vás na krídlach...

Celý článok

Buďte druhým svetlom – Posolstvo Márie Matky na marec 2021

Milované deti svetla, Ste víťazmi nad tmou. Toto je pre vás dôležité vedieť. Poznanie, ktoré vám dovolí a otvorí náruč svetlu, láske. Zdolávate prekážky, prechádzate vzostupmi i pádmi. Ale keď vo viere bdiete a srdcom otvoreným láske prijímate a zároveň odpúšťate, uvoľňujete staré bolesti a rastiete. Tak ako vodopád ktorý padá z vysokej skaly hlboko do rieky, alebo aj ako vlny mora,...

Celý článok

Tvorte pevný štít Lásky – Posolstvo Márie Matky na február 2021

  Milované deti svetla, Som šťastná, že napriek všetkému čo zažívate stále žiarite. Ste tie vytrvalé, malé svetielka, ktoré sa nevzdávajú a v Láske tvoria ďalej Lásku a Svetlo. Preto vás povzbudzujem, vytrvajte na svojej ceste ďalej. Tá nie je márna, ale dôležitá, potrebná a žiadaná. Vy ste tí, tie, ktorí s neochvejnou vierou kráčajú dennodenne vedome vpred a posúvajú tak pomyselnú...

Celý článok

Tvorte v zodpovednosti, úcte a láske – Posolstvo Márie Matky na január 2021

Milované deti svetla, S Energiou milujúcej láskavosti vás pohládzam a napĺňam ako lúčom svetla, ktorý vám bude svietiť do ďalšieho obdobia ktoré prichádza. Vedome potrebujete vidieť, cítiť, počuť, rozhodovať sa i konať. Je to nový čas, ktorý bude nekompromisne ukazovať na jednotlivé atribúty života. Preto potrebujete sa zobudiť a cielene viesť svoje myšlienky. Nastáva veľký posun vo všetkých rovinách bytia. Nielen...

Celý článok

Prichádza čas milosti a lásky – Posolstvo Márie Matky na december 2020

Milované deti svetla, Prichádza pre vás milovaní nádherný čas. Napriek všetkému sa množstvo svetla a lásky rinie na vás z vesmírnych výšok. Je to pre vás „čas milosti“. Prečo? Lebo milosť je dar, tak ako je dar váš život, všetko čo máte, všetkým čo ste. Upriamte svoju pozornosť na vaše dary, ktoré ste v milosti dostali do vienka. S vďačnosťou otvárajte svoje...

Celý článok