fbpx

Kategória: Posolstvá

Prijmite svoju nevinnosť – Posolstvo Márie Matky na november 2022

Milované deti svetla, Viete prečo ste deti svetla? Zrodili ste sa ako božská iskra lásky, ktorá vyšla z tmy, aby ožiarila a rozsvietila ju. Bola viditeľná, rozpoznateľná a každá svojou kvalitou iná. Preto jedinečná a neopakovateľná. Teraz ste ako ľudská bytosť. So svojim špecifickými výrazom, postavou, povahou, darmi a významom. V dokonalosti. S právami i zodpovednosťou priniesť seba do života a prispieť k rozvoju seba, sveta,...

Celý článok

Slnovratové posolstvo – Posolstvo Márie Matky na jún 2022

Milované deti svetla, Tak ako najdlhší deň má svoju časť noci, tak aj najväčšia radosť ukrýva maličký kúsok obáv a zároveň najväčšia bolesť ukrýva v sebe kus nádeje. Všetko vo vašom živote je v polarite. To si uvedomte. A je to tak dobre, pretože vy moje milované deti svetla ste to na zem prišli zažívať, poznávať a nevzdávať sa. V tme...

Celý článok

Urobte v dôvere krok odvahy – Posolstvo Márie Matky na máj 2022

Milované deti svetla, Z čoho máte najväčší strach? Čo vám robí ? Z čoho vychádza? A v čom vás brzdí? Ak ho chcete prekonať, prijmite ho že existuje a urobte v dôvere krok odvahy. Tým mu pôjdete na pol cesty v ústrety, ale nezlomí vás, neopantá či neparalyzuje. Krok odvahy je nejaký skutok, čin, niečo čím prekonáte vnútorný pocit neschopnosti ktorým ho minimálne...

Celý článok

Rozpažte ruky a objímte seba, svoj život i celý svet – Posolstvo Márie Matky na apríl 2022

Milované deti svetla, Svetlo, slnko svieti neustále. Aj keď je tma, lebo na opačnom konci Matky Zeme je deň. A ako sa točí Slnko, Matka Zem a všetko je v neustálom pohybe, vývoji, tak aj vy sa nachádzate v neustálych opakujúcich sa javoch, cykloch, prežívaných polaritách emócií. Je to prirodzený kolobeh zrodenia a smrti. Dôležité je to, ako ten svoj čas...

Celý článok

Tvorte reťazce lásky spoločne ruka v ruke, srdce so srdcom – Posolstvo Márie Matky na marec 2022

Milované deti svetla, Otvára sa portál nového vedomia, nového času. Je to priestor a čas, ktorý vo vás aktivuje už teraz v „predpríprave“ energiu, s ktorou dokážete vytvoriť nielen pre seba, ale aj druhých svet, Vesmír, Novú Zem. Práve preto sa snaží sila tmy veľmi aktívne tieto snahy zastaviť a vytvára situácie a udalosti, aby vás zastavili a postavili navzájom proti...

Celý článok

Naučte sa rozlišovať hlas srdca – Posolstvo Márie Matky na február 2022

Milované deti svetla, Prišiel čas zlomu, ktorý vo vás otvára či otvorí úplne nové rozmery života. Vizualizácia: „Nalaď sa na svoje srdce. Nadýchni sa, vojdi pozornosťou do neho. Sleduj svoj dych, tep – tlkot. Chvíľu len počúvaj a zameriavaj na to svoju pozornosť. Potom si polož otázku, ktorá ti prvá príde do mysle. Nerozmýšľaj či je dobrá, vhodná, správna. Príde...

Celý článok

Radujte sa a svoje dni tvorte v ľahkosti a radosti – Posolstvo Márie Matky na január 2022

Milované deti svetla, Prichádza nový rok s témou rovnováhy, harmónie, súznenia i radosti zo života. Ako a čím ho naplníte je o vašom rozhodnutí. Rozhodujte sa preto v súlade so srdcom, dušou. Dobrom i súcitom. Hľadajte prosperitu. Nielen v peniazoch, ale kvalite vašich vzťahov, hodnôt, príležitostí. Vždy hľadiac a vidiac výsledok i dôsledky rozhodnutí, ktoré sú o zodpovednosti. Majte pred očami to, čo vás posilní....

Celý článok

Prijmite dar posvätnej lásky i milosti – vianočné posolstvo Márie Matky 2021

Milované deti svetla, Na sklonku tohto dňa i tohto roku sa zastavte. Pohliadnite späť. Koľkým ľuďom ste priniesli radosť, vylúdili úsmev na tvári už len tým že ste to vy? Koľkým ľuďom ste otvorili srdiečko a vniesli krásu do bežného dňa? Jednému? Či sto? Čo je viac? Číslo neznamená ani viac ani menej. Je to počet, ktorý nemá výpovednú...

Celý článok

Kráčajte po ceste svetla – Posolstvo Márie Matky na november 2021

Milované deti svetla Dnes je deň slobody. Je to čas, kedy púšťate, opúšťate staré a nahrádzate to novým. Otvára sa vám tak možnosť uviesť do života zmeny. Prijmite tento proces, ktorý je vám naklonený. Napriek smutným dňom, nech vám radosť vojde do sŕdc, ktorá ich rozsvieti, rozžiari, naplní. Radosť je sila, hnací motor lásky, ktorý ju násobí, vytvára...

Celý článok

Začal nový čas, nový vek, nový život – Posolstvo Márie Matky na október 2021

Milované deti svetla Uvedomte si svoju plnosť. Bez plnosti seba samých budete žiť v kŕči, nedostatku. Preto sa postavte do svojej sily, plnosti v prítomnosti tu a teraz. Vy ste tá plnosť. Vy ste grál, vy ste tvorcovia. Vy máte dary, ktorými prejavujete samých seba v realite tu a teraz. Tak ich použite na vytváranie nového sveta. Novej reality, paradigmy. V čom je...

Celý článok