Kategória: Posolstvá

Zlo premáhajte dobrom, láskou – Posolstvo Márie Matky na september 2020

  Milované deti svetla, Tak ako uplynulé časy i veky tma, strach, negativita, bolesti i neodpustenia doliehali na vás, ľudské bytosti, aj v súčasnosti prežívate podobné, aj keď v súčasnej realite. Preto zlo premáhajte dobrom, láskou. Tá lieči a uzdravuje. Je to pre vás najvyššia možná vibrácia, ktorou disponujete a ktorou môžete ovplyvňovať beh nielen života, ale aj dejín. Táto sila vyžarujúca...

Celý článok

Je čas svetla – Posolstvo Márie Matky na august 2020

Milované deti svetla, Je čas svetla. Je čas brány, ktorým priteká nové, silné, jasné svetlo a tým prichádza nový príliv energie. Tento čas využite moji milovaní na svoj vnútorný rozvoj, ukončenie starých témat a na nový začiatok. Je to dôležité, pretože tento nový príliv energie dokáže zmeniť, prenastaviť, či transformovať kódy vo vašom vedomí. Preto je potrebné sa vnútorne stíšiť, naladiť,...

Celý článok

Prežívajte dni v radosti – Posolstvo Márie Matky na júl 2020

Milované deti svetla, Prežívajte dni v radosti, lebo tak naplníte touto energiou srdce. Svieťte ako to slnko, ktoré v svojom jase a sile vysiela svetlo na Matku Zem. Vy ste tí, ktorí to svetlo potom roznášate, dávate a obohacujete ostatných. To svetlo je láska. Tým svetlom ste vy, preto aj vy ste láska. Je to akoby rovnaká frekvencia ktorou sa nesie...

Celý článok

Obnovte svoju silu – Posolstvo Márie Matky na jún 2020

Milované deti svetla, Prihováram sa k vám v čase pribúdajúceho svetla, slnka, dňa i luny. U mnohých z vás je to čas veľmi vyhrotený, čas neistoty i čas strachu. Strachu o seba, blízkych či budúcnosť. Z ľudského pohľadu pochopiteľné, ale v tom je „ kúzlo toho iného“ vnímania, že nie ste len to čo vidíte, ale to, čím a čo je vaša podstata. To neviditeľné,...

Celý článok

Využívajte dar lásky, ktorá rastie v srdci – Posolstvo Márie Matky na máj 2020

  Milovaní, Strach vás ovláda, manipuluje cez myšlienky. Preto myšlienky strachu pochádzajú z hlavy a myšlienky lásky pochádzajú zo srdca. Aj na okolnosti ktoré zažívate môžete hľadieť obidvoma spôsobmi. Strachom i láskou. Každá udalosť či každá situácia má svoju kladnú – plusovú i zápornú – negatívnu stránku. Tak ako jin a jang. Ide len o mieru, vážnosť či dôležitosť, koľko z ktorej roviny jej...

Celý článok

Sila viery nech vám svieti na cestu – Posolstvo Márie Matky na apríl 2020

Milované deti svetla, Témou vašich dní je pokora, zodpovednosť, spolupatričnosť, viera a úcta k životu. Pre mnohých prišiel čas zúčtovania. Nech toto slovo vo vás nevyvoláva ale strach. Napriek všetkém je to čas milosti. Nie je to trest, ale výzva.  Kým ten čas je. Prečo? Pretože situácia na celej Matke Zemi je alarmujúca. Mnohí, dá sa povedať väčšina cez strach ešte...

Celý článok

Zoberte zodpovednosť za svoj život – Posolstvo Márie Matky na marec 2020

Milovaní, Zoberte zodpovednosť za svoj život. Tým že máte strach, cez strach sa vo vás objavia obavy, strácate schopnosť vidieť objektívnu realitu. Tým že strácate schopnosť vidieť objektívnu realitu, začnete konať na základe základného pudu sebazáchovy. Seba či blízkych. Toto vo vás vyvolá podvedomú reakciu paniky, v ktorej už vôbec nie ste schopní pragmaticky uvažovať, myslieť, cítiť , ale len...

Celý článok

Žite život vo svetle – Posolstvo Márie Matky na február 2020

Milované deti svetla, Žite život vo svetle viery a vďačnosti. Viera je sila, ktorá vás poháňa na ceste vpred. Vierou sa obnovuje vo vás proces dôvery. Vďačnosťou posilňujete energiu lásky a tým svetla. Svetlo obsahuje všetku energiu vysokých vibrácií lásky, pretože ňou ako prietokom preteká, vteká i vyteká zároveň. Ako hustá a zároveň i jemná, priehľadná substancia, membrána vibrujúca vysokou rýchlosťou,...

Celý článok

Žite v úprimnosti srdca – Posolstvo Márie Matky na január 2020

Milované deti svetla, Nech sila a láska svetla vás sprevádza každým krokom vášho života. Žite v úprimnosti srdca, lebo faloš a pretvárka vám zatemňujú vidieť a žiť pravdu. Zamyslite sa nad sebou a odpovedzte si na otázku, ako vnímate samého seba, či samú seba. Ako čo? Ako koho? A prečo? Ďalej, Ako počúvaš svoje telo? Ako svoju dušu? Ako svoj život? Máš...

Celý článok

Prichádza čas príchodu nového svetla do vašich dní – Posolstvo Márie Matky na december 2019

Milované deti svetla, prichádza čas príchodu nového svetla do vašich dní, životov. To svetlo vás bude sprevádzať nielen cez dni slnovratu ktoré sa blížia, ale cez všetky dni cez ktoré si budete vedomí samých seba, svojej lásky a svetla ktorým ste a s ktorým sa spojíte vo svojej podstate. Toto je moje milované deti naozaj veľmi dôležitý a krásny čas,...

Celý článok
  • Najnovšie články
  • Kategórie
  • Archív