fbpx

Kategória: K príležitostiam

Novoročné prianie 2022 piesňou Svetlo a Tma

Milí priatelia, prajem vám šťastný nový rok 2022, aby ste ho mali naplnený zdravím, hojnosťou, harmóniou a prežívali ho vo vďačnosti, dôvere, vzájomnej úcte, porozumení, radosti a láske. Túto pieseň prijmite ako moje vyznanie, vyjadrenie vnútra, srdca, duše, ktorou vás pozývam aj v tomto roku na pokračovanie v spoločnej Ceste Lásky, na ktorú sa veľmi teším. Prajem vám aby poznanie, že...

Celý článok

Veľkonočné prianie 2021

Prajem vám, aby odkaz Veľkej noci bol pre vás darom víťazstva Lásky, znovuzrodenia života, prijatia, mieru a otvoril vo vás srdce napriek všetkým okolnostiam súcitu, sily k milosti Odpustenia, vedúce do jednoty, celistvosti a harmónie.   Aby jar, ktorá toto obdobie sprevádza vyniesla na svetlo zázrak života, zázrak lásky, toho nového do vašich konkrétnych životov. Mandala „Dar milosti Božej“ „Prijmite tento dar, ktorý je...

Celý článok

Otvorte svoj darček k MDŽ 

Milé ženy, prihováram sa k vám v deň Medzinárodného dňa žien, ktorý je medzinárodne uznávaným sviatkom OSN. Pripomíname si ho ako deň medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj. Od roku 1908 sa veľa zmenilo, ale je stále veľké pole práce k uznaniu rovnocennosti žien v jej rôznych úlohách. Nie som feministka ako taká, ale určite hájim práva ženy...

Celý článok