fbpx

Buďte svetlom i vodou zároveň – Posolstvo Márie Matky na apríl 2019

Milované deti svetla,

Prinášam vám svetlo do vášho života v láske, plnosti i poznania cez ktoré môžete váš život meniť a uzdravovať.

Tak ako jarná príroda sa prebúdza, raší a vynakladá veľké úsilie na svoju novú púť rastu, aj vy vo vašich životoch prechádzate rovnakými cyklami.

Na mnohých miestach Matky Zeme práve v tomto období býva často hmla. Hmla, ktorá zahaľuje krajinu je jej ochranou. Aj vás. Je to dych Matky Zeme, ktorá cez vzduch, vodu a oheň-teplo, vytvára opar- hmlu. Je to na uvedomenie si toho čo vidíte a zároveň nevidíte. Čo je vám skryté, aby ste videli či nevideli a odhalili to cez svoje vnútro. Hmla je láskavá. Je v nej pokoj. Je na stíšenie a uvedomenie si seba samého  a svojho miesta tu a teraz, v pokore. Neuverte  tomu, že čo je skryté, zahalené, je tmou. Tak ako hmla je biela a je určitou formou svetla a živlom voda, ktorý je život, aj vy buďte svetlom i vodou zároveň.

Sú to zároveň aj emócie, ktoré sa ukazujú, vyplavujú na povrch a tie vyplavené zase voda môže odniesť, odplaviť, vyčistiť. Toľko rôznych foriem a možností a spôsobov je vám daných a poskytovaných k životu na Matke Zemi pre živor, prácu, realizáciu, pomoc. Vyberte si a konajte. Pre seba i druhých. Nezahadzujte žiadnu z možností bez toho, aby ste ju vyskúšali. Neodsudzujte, neposudzujte, ale v láske vyberajte pre seba to, s čím rezonuje vaša duša i telo. Pre každého to môže byť iné. Tak ako aj vy, každá bytosť ste iná, jedinečná, neopakovateľná. Je to váš dar byť práve takými. Preto sa nedáte nikým nahradiť. Vaša existencia, poslanie. Už iba to, že kráčate po Matke Zemi, vaša vibrácia srdca a duše je vysielaná  do energetickej mriežky Matky Zeme. Posilňujete tým celý systém energeticko-magnetický a prispievate tak k jeho fungovaniu. Preto dávajte pozor na to, čo vyžarujete cez svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky.

Nikdy nezabudnite na to, že nikdy nie ste sami a ste bytosti nesmierne milované. Neste pochodeň svetla i života. 

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou vo Florencii, Taliansko 4.4.2019

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom